Det var en trist dag, da Region Syddanmarks hospitaler sagde farvel til korset og blev gjort religionsneutrale

På sidste regionsrådsmøde besluttede et flertal af rådet at gøre Region Syddanmarks hospitaler religionsneutrale. Dermed et farvel til korset – og et goddag til alt muligt andet.

Det var en trist dag – ikke kun for regionen, men også for Danmark.

 

Når omkring 80 procent af danskerne støtter folkekirken som betalende medlemmer, så skyldes det næppe tro alene. Det skyldes snarere det forhold, at kristendommen igennem tusind år har præget og påvirket dansk historie og kultur og derfor er bærende grundsten for vores land. Det er også derfor, at kristendommen har forrang og at vi har en folkekirke.

 

Skyldfølelse og mindreværd

Nuvel, der var intet problem i den eksisterende ordning, hvor hospitalerne naturligvis havde kristne kirkerum. Der var ingen klager over ordningen, og ville man som ateist eller anderledes troende låne rummet, var man velkommen til at dække de kristne symboler til. Alt i alt en glimrende ordning, der respekterer den danske kultur – men samtidig giver plads til andre.

 

Derfor var det en endog større overraskelse at se et politisk angreb på en ordning, der fungerer, alene for at tilgodese minoriteter, der som udgangspunkt ikke har reageret på sagen selv.

 

Det er dybt tragisk, at der blandt politikere og meningsdannere hersker en så udbredt grad af mindreværd over at være dansk, at der pr. definition er skyldfølelse overfor alle andre religioner eller tilrejsende kulturer.

 

Efter min mening er det største problem ikke nødvendigvis folk udefra, der rejser til Danmark – det største problem er det etablerede politiske systems eftergivenhed og underdanighed overfor alt og alle, der kunne føle sig provokeret af Danmark.

 

Stolthed over Danmark

Og hvad skulle man i givet fald skamme sig over ved at være dansk?

 

At vi er et af de lande i verden, der er højest udviklet?

At vi har udpræget frihed, ligestilling mellem kønnene og en rimelig grad af økonomisk lighed og velstand?

At størstedelen af danskerne føler så stor grad af kulturel, religiøs og historisk samhørighed, at vi ikke behøver at slås, men kan tale os demokratisk til rette?

 

Læs også
Forbyd muslimske bønnekald ved lov

Det vil jeg ikke skamme mig over!

 

Sagen er den, at klodens befolkningsflertal formentlig vil misunde danskerne dette stærke, gode fællesskab. Jeg kan ikke forstå mine regionsrådskollegers mindreværd over at være danske. Få millioner danskere udgør en forsvindende lille del af jordens samlede befolkning.

 

Hvis vi ikke værner om vores historiske, kulturelle og religiøse rødder, så vil vores unikke sammenhold og måde at leve på forsvinde. På samme måde som træet, der for aktivt stræber efter at skyde i vejret og glemmer sine rødder, bliver væltet i stormvejret, vil Danmark som nation ikke kunne klare sig uden sine rødder. Uden fælles identitet kan man næppe opretholde en nation, hvor befolkningen står sammen og lever i fredelig sameksistens.

 

Derfor drejede debatten om religionsneutralitet sig om langt mere end kirkerum på hospitalerne. Det drejer sig om Danmarks sammenhængskraft og vilje til succes og sammenhold. Ser man på holdningen blandt politikere regionsrådet i Syddanmark, er der desværre ikke stor grund til optimisme.
Peter Kofod Poulsen er regionsrådsmedlem og folketingskandidat for Dansk Folkeparti 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…