Det er vigtigt at forholde sig kritisk til mediehysteriet om Eritrea-sagen

Foto: Steen Raaschou / Snaphanen.dk

Udlændingestyrelsen har lavet en rapport om Eritrea, som har bragt en række medier op på de høje nagler.

 

Mediedækningen retter sig især mod, om embedsmændenes konklusioner i rapporten er blevet til under pres fra de to justitsministre Karen Hækkerup og siden Mette Frederiksen.

 

Karen Hækkerup lagde ikke skjul på, at hun ønskede at sætte ind over for den kraftige flygtningestrøm fra Eritrea.

 

På den baggrund blev embedsmænd sendt til landet for at undersøge forholdene, så politikerne kunne afgøre, om der var basis for at stramme linjen. Indtil en afklaring skulle verserende asylsager vedrørende eritreanere stilles i bero.

 

Det ser ud til, at rapporten giver grundlag for, at man kan gennemføre en stramning.

 

Behov for reelle informationer

Venstre lægger nu op til at få ministrenes rolle i sagen undersøgt, og det får partiet opbakning til fra et flertal i Folketinget.

 

Man kan i hvert fald sige, at det vil være udmærket at få et mere solidt grundlag for denne debat.

 

I øjeblikket blæses sagen nemlig op til noget kæmpestort i medierne på et minimum af viden og et maksimum af løse antagelser og insinuationer.

 

Foreløbig har offentligheden ikke tilstrækkelig viden til at afgøre, om der er foregået noget forkert. Så flere reelle informationer er velkomne.

 

Indtil de foreligger, er det vigtigt at forholde sig kritisk til mediehysteriet om Eritrea.

Læs også
Video fra Sverige: Muslimske piger tvinges til at gå ind bagerst i bussen, drengene skal have de forreste pladser

 

Hidser sig op over stramninger, men ikke over lempelser

Der er en gennemgående tendens i mediernes dækning af denne type spørgsmål om asyl og indvandring:

 

Journalisterne hidser sig vældig meget op over stramninger på området, mens de tager det helt anderledes afslappet, når der er tale om lempelser.

 

Journalistisk Venstreparti går nemlig stærkt ind for en mere lempelig udlændingepolitik.

 

I øjeblikket pisker man så en stemning op mod regeringens forsøg på at gennemføre en stramning i forhold til Eritrea.

 

Det kan tænkes, at denne mediekampagne har en rigtig pointe, altså at sagen ikke har været behandlet korrekt. Men man skal være på vagt over for tendensen til, at medierne nu blæser alt det stort op, som kan bestyrke deres vinkel, mens alt andet skubbes i baggrunden.

 

Læs også
Tyske borgerlige har fået nok af Angela Merkel – opsigtsvækkende kritik

Journalisternes skjulte dagsorden

I de seneste år har der været to begivenheder, som har ført til en markant lempelse i asylpolitikken.

 

Den første var en dom ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Den slog fast, at man ikke må sende mennesker tilbage til et område, hvor der raser en krig. Det er en krænkelse af deres menneskerettigheder, hed det.

 

Den anden begivenhed var det danske flygtningenævns beslutning om at følge op på Menneskerettighedsdomstolens kendelse ved at lade syrere fra krigsplagede områder få generel adgang til asyl i Danmark.

 

Hidtil har grundreglen været, at man skulle være personligt forfulgt.

 

De danske medier gav ikke disse markante lempelser nær, nær samme højt gearede kritiske belysning, som de nu giver debatten om stramninger i forhold til Eritrea.

 

Man har ganske åbenbart ikke samme drift til at sætte spørgsmålstegn ved beslutninger, der lemper, som ved beslutninger, der strammer.

Læs også
SIDSTE NYT: Den formodede gerningsmand til terrorangreb på seks franske soldater er blevet skudt i sin mørke BMW og anholdt

 

Det kan være, at Justitsministeriet har sin egen dagsorden i Eritrea-sagen. Men det har en stor del af medierne sandt for dyden også.

 

Mediernes argumenter

Medierne støtter deres kritiske vinkel på flere ting:

 

Udlændingestyrelsens rapport tager en britisk forsker til indtægt for sin beskrivelse. Det har han siden protesteret mod. Jovist. Men kendsgerningen er trods alt, at han selv har sagt god for rapporten.

 

Norge har også haft delegationer i Eritrea, som ikke lægger op til, at der er basis for at stramme linjen over for asylansøgere fra landet. I Sverige får de nærmest automatisk asyl. Nå,ja – det er i så fald ikke første gang, at Danmark ønsker at anvende en mere stram målestok end de to lande.

 

Det er der ikke nødvendigvis noget forkert i.

 

Læs også
Balladen om den danske politiledelse er kun begyndelsen – i Sverige er politiet ved at bryde sammen under presset fra indvandringen

To embedsmænd fra Udlændingestyrelsen, som også var med i Eritrea, har sygemeldt sig efter en intern konflikt i styrelsen, hvor de ikke kom igennem med deres holdning.

 

Igen: At der er uenigheder om analysen, og at ledelsen har skåret igennem, som den jo skal, er på ingen måde i sig selv illegitimt.

 

Lynchstemning

På det grundlag, der foreligger i medierne, er det umuligt at tage stilling til, om der er foregået noget ukorrekt i sagen.

 

Derfor burde medierne afstå fra at skabe en ubehagelig hysterisk stemning, hvor man nærmest stempler embedsmændenes arbejde på forhånd. Sådan lidt lynchagtigt.

 

Vi skal nødigt have tilstande i dette land, hvor Journalistisk Venstrepartis egen politiske dagsorden skaber et helvede for embedsmænd, der måske har passet deres arbejde ganske upåklageligt.

 

Skulle der fremkomme tunge indicier for urent trav, kan man til den tid sætte fuldt blus på kritikken.

Læs også
Politikere og medier har holdt hånden over rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg – nu kommer et tiltrængt opgør med hans linje fra politiet selv

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…