Det er galt fat på sygehusene

Foto: Asger Bonnevie

I forgårs aften kunne vi på TV2 MIDT-VESTs nyheder se et indslag om, hvordan både patienter og sygeplejersker på Sygehus Thy/Mors advarer mod flere besparelser. Alligevel er der flere besparelser på vej – blev det fortalt i indslaget.

 

Patienter berettede om mange ubehagelige oplevelser. Eksempelvis fik én ikke udleveret den ordinerede mad. Sygeplejersker talte om panik og kaos. Intet mindre. Presset skyldes især, at sygehuset midlertidigt har lukket en af de tre medicinske afdelinger i sommermånederne, men til næste år skal man i regionen spare 150 millioner, og den forståelige frygt blandt personalet er, at lukningen så bliver permanent.

 

Der er vist ingen tvivl om, at der er brug for en konkret og håndgribelig indsats for vores sygehuse! Det virker ganske enkelt som om, at regeringen ikke har prioriteret området højt nok. Statsministeren har tankerne i Bruxelles, og det kan et hurtigt besøg på Odense Universitetshospital forud for Socialdemokratiets sommergruppemøde ikke råde bod på. Nej – der skal helt anderledes fokus over lang tid til at sikre ordentlige forhold for vore syge medborgere.

 

Flere penge til sundhedsområdet

Da vi holdt sommergruppemøde i Kolding for nylig var sundhedsområdet derfor igen på vores dagsorden. Og vi besluttede at fremlægge et konkret forslag om at afsætte en milliard kroner målrettet blandt andet reduktion af overbelægning på sygehusene. Pengene skal komme fra udviklingsbistanden, som vi vil sætte til det niveau, som FN anbefaler. 0,7 procent af BNI (bruttonationalindkomsten). EU’s gennemsnit er i øvrigt 0,42 procent.

 

Og der er hårdt brug for pengene.

 

For eksempel har Dansk Sygeplejeråd kommenteret vores forslag. Formand Grete Christensen har sagt:

 

”DF peger på en meget klar mangel på regeringens resultatliste, nemlig en klar og ambitiøs sundheds-finanslov, som gør noget ved forholdene på de danske hospitaler. Over hele landet er der sygehuse, der kæmper med massiv overbelægning. Det er meget problematisk for både patienterne og personale. Der er i den grad brug for en økonomisk indsprøjtning, som DF foreslår.”

 

Thorning og Hækkerup på besøg

I går besøgte statsminister Helle Thorning-Schmidt og sundhedsminister Nick Hækkerup så altså Odense Universitetshospital. Her skulle de to blandt andet høre om forskningsprojekter på kræftområdet, og det er selvfølgelig ikke tilfældigt. Statsministeren har allerede sagt, at når regeringen præsenterer sit finanslovsudspil for næste år, så vil der være afsat penge til en ny kræftpakke. Således er besøget på Odense Universitetshospital en oplagt mulighed for at gøre danskerne opmærksomme på et problem, som regeringen så har besluttet sig for at komme med en pose penge til.

 

Det er bestemt godt. For selvfølgelig er det vigtigt med kræftforskning. Vi ser meget gerne, at der gøres en forstærket indsats på kræftområdet. Nu må vi se, hvor regeringen har fundet pengene henne. Vi håber selvfølgelig ikke, at det er fra et andet sted indenfor sundhedsområdet. Det skal helst ikke gå på sundhedsområdet, som det ser ud til at være gået på ældreområdet. Her gjorde regeringen først et stort nummer ud af, at der på finansloven i år er 1 milliard ekstra til ældreområdet, hvorefter kommunerne ifølge en opgørelse fra FOA sparer over 1,3 mia. kr. En netto-besparelse også i 2014 på ældreområdet.

 

Læs også
Kvinder sætter fokus på cannabis som medicin

På sundhedsområdet er der nemlig brug for en målrettet ekstraindsats. Og en politisk bevågenhed som er langt større end det, regeringen hidtil har bedrevet. Både i forhold til at bekæmpe overbelægning – der nedlægges langt flere sengepladser end oprindelig planlagt med de nye supersygehuse – og i forhold til eksempelvis det faktum, at der på 4 af 6 nye stor-sygehuse ikke etableres køkkenfaciliteter.

 

Det er mig en gåde, at man ikke prioriterer maden til syge og svækkede medborgere højere. Det er fuldstændig velkendt, at en ernæringsrigtig, velsmagende mad bringer folk hurtigere på benene igen. Og her er det jo vigtigt, at man til syge kan servere netop det, som man har brug for og lyst til på dagen! Ikke noget der skal forudbestilles måske uger forud.

 

Sundhedspolitikken skal tilbage på den politiske dagsorden

Sundhedsområdet er ét af de vigtigste områder i vort velfærdssamfund. Det skal ikke håndteres i kanten af alt andet. Nej – det skal være i centrum af den politiske debat – også når det drejer sig om finansloven for 2015.

 

Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…