Massiv indvandring presser danskheden

Arkiv

Dansk Folkeparti har bedt økonomi- og indenrigsministeren redegøre for befolkningsudviklingen i Danmark.

 

Ministerens svar er tankevækkende.

 

Bag de tørre tal og statistikker gemmer sig den uundgåelige erkendelse af, at det danske samfund er under hastig forandring, og at dette vil medføre en række store udfordringer.

 

Tallenes tydelige sprog

I årene 2009-2013 er den danske befolkning vokset med 115.784 personer.

 

Kun 15.750 af disse har dansk oprindelse.

 

De resterende ca. 100.000 er indvandrere og efterkommere af indvandrere. Heraf stammer 51.357 fra ikke-vestlige lande.

 

Sidste år faldt antallet af personer med dansk oprindelse rent faktisk med 789 personer. Alligevel endte vi med en befolkningstilvækst på 24.607 personer.

 

Stigningen i befolkningstallet sidste år skyldtes med andre ord udelukkende den massive indvandring inklusiv efterkommere af tidligere tiders indvandring.

 

Vi skal passe på sammenhængskraften

Det er velkendt, at indvandringen fra især ikke-vestlige lande udgør en kæmpe udfordring for Danmark. Jeg frygter, at udviklingen truer med at gå ud over sammenhængskraften i samfundet og skabe flere og større ghettoområder samt øge kriminaliteten.

 

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

Antallet af personer, der kommer til landet, betyder meget for integrationsindsatsen, og vi bliver nødt til at sørge for, at der ikke kommer flere indvandrere ind, end vi har mulighed for at integrere på en ordentlig måde.

 

Hvis vi skal bevare vores kultur og vores fælles danske traditioner samt vores velfærdssamfund, som langt de fleste danskere sætter meget højt, er det for mig at se en afgørende forudsætning, at vi kraftigt begrænser indvandringen af personer, som meget dårligt lader sig integrere i det danske samfund og på det danske arbejdsmarked.

 

Det er desværre en kendsgerning, at personer fra ikke-vestlige lande er voldsomt overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne ligesom denne gruppe har en forholdsvis lav beskæftigelsesfrekvens og trækker meget på offentlige ydelser.

 

Få tager det alvorligt

Man skulle tro, at tallene ville vække heftig debat blandt mine kolleger på Christiansborg. Det er dog ingenlunde tilfældet.

 

Et enkelt pip fra en socialdemokrat om, at det da nok skulle gå, var, hvad det blev til. Dansk Folkeparti er tilsyneladende det eneste parti, der tager denne udfordring alvorligt.

 

Jeg begriber det simpelthen ikke.

Læs også
DA: Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse

 

Martin Henriksen er medlem af Folketinget og udlændinge- og integrationsordfører for Dansk Folkeparti

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…