De røde har grund til at ryste for et valgopgør om udlændingepolitik

Foto: Steen Raachou og Folketinget

Venstre smider noget af en bombe i optakten til den ny politiske sæson.

 

Når partiet på fredag holder sommergruppemøde, vil det fremlægge et udspil til ny udlændingepolitik. Et udkast er allerede ude i offentligheden, og det rummer nogle opsigtsvækkende ændringer i forhold til den røde regerings politik.

 

Dansk Folkeparti har taget positivt imod udspillet. Der er nu lagt op til, at Venstre og Dansk Folkeparti vil gøre udlændingepolitikken til et hovedpunkt i den kommende valgkamp – formentlig sammen med De Konservative.

 

Det er dårligt nyt for regeringen, specielt Socialdemokraterne. Ved flere valg op gennem 00’erne var udlændingepolitikken helt fremme på dagsordenen, og det ramte socialdemokraterne hårdt.

 

De røde har grund til at ryste for et valgopgør om udlændingepolitik.

 

Regeringens trængsler i udlændingepolitikken

Krisen fra 2008 betød, at økonomi og beskæftigelse kom til at dominere dansk politik. Men nu er der udsigt til lysere tider for økonomien, selv om det ikke ligefrem går med stormskridt.

 

Dermed bliver opmærksomheden i højere grad rettet mod værdipolitikken, ikke mindst udlændingepolitikken.

 

Vælgerne synes at være kritiske over for regeringens udlændingepolitik.

 

I 2010 sagde 21 procent af danskerne, at udlændingepolitikken var for lempelig. I marts i år var dette tal mere end fordoblet: 44 procent. (Wilke/Jyllands-Posten)

 

Udlændingepolitikken optager i høj grad den store midtergruppe af vælgere, som afgør valgets udfald. I forvejen har Socialdemokraterne og rød blok tabt en hel del af disse vælgere siden sidste valg.

Læs også
Inger Støjberg vraget – både Venstre og Socialdemokratiet glider nu væk fra den stramme udlændingepolitik

 

Da Lars Løkke røg ind i sin tøjsag, kom blokkene for en stund til at stå temmelig lige. Men nu tyder meningsmålingerne på, at de blå igen har en solid føring. Og hvis udlændingepolitikken kommer i centrum, vil det gøre livet endnu sværere for de røde.

 

To hovedsynspunkter

Venstres oplæg har to hovedsynspunkter:

 

For det første understreger man, at Danmark er en selvstændig nation, der har retten til at styre indvandringen til landet ud fra, hvad der får det danske samfund til at fungere godt.

 

For det andet slår man fast, at Danmark har brug for at stramme på indvandringen fra visse dele af verden og lempe den i forhold til andre dele. Det er første gang, at dette siges så direkte fra et af de traditionelt regeringsbærende partier herhjemme.

 

Stramninger og lempelser

Venstre skelner mellem to slags lande (uden for EU): Lande, der kulturelt ligger tæt på Danmark, og hvis borgere normalt har viljen og evnen til at blive integreret i det danske samfund. Og lande, hvor indvandringen har givet store problemer med integrationen.

Læs også
Muslimer kræver nye pasregler – muslimske kvinder må ikke vise deres ører

 

Man vil give mere lempelige vilkår for indvandring fra de første lande og skrappere vilkår for indvandring fra de andre. Det gælder både, når folk skal have et arbejde eller en uddannelse, og når de skal familiesammenføres. Asylpolitikken rører oplægget derimod ikke ved.

 

For folk, der kommer fra lande som USA, Canada, Australien, Schweiz og Israel, skal det således være bedre adgang til at opnå familiesammenføring. For eksempel skal 24-års-reglen og tilknytningskravet ikke gælde her.

 

Det skal de til gengæld fortsat for folk fra ikke-vestlige lande – de mindre integrationsegnede. For denne gruppe strammes kravene yderligere, når det gælder selvforsørgelse, manglende kriminalitet, sprog, permanent ophold og statsborgerskab.

 

Samtidig gøres der forskel mellem de to grupper med hensyn til, hvor let det skal være at få arbejde i Danmark.

 

Konventionerne

Udspillet fra Venstre rummer samtidig nye toner, når det gælder konventionerne. Man holder fast i, at de skal overholdes, men udelukker ikke, at Danmark kan komme til at opsige enkelte af dem eller lave en selvstændig tolkning af dem.

 

Læs også
Sidst S havde magten, betød det en langt slappere udlændingepolitik – det kan meget vel ske igen

Her nævnes specielt retten for statsløse til at blive i Danmark, selv om de udgør en fare for statens sikkerhed. Man vil også anlægge en mere stram fortolkning af, hvornår kriminelle kan undgå udvisning med henvisning til familiehensyn.

 

Inger Støjbergs kronik

Der blev lynhurtigt sat gang i debatten om Venstres nyorientering, da partiets politiske ordfører, Inger Støjberg, skrev en kronik i Berlingske.

 

Her sagde hun meget direkte, at det ikke mindst var indvandrere fra muslimske lande, der gav betydelige problemer med integrationen, og at nye regler måtte tage højde for dette.

 

Dette blev udlagt sådan, at Støjberg og Venstre ville diskriminere muslimske indvandrere i forhold til andre. Der blev sågar talt om, at det var i strid med grundloven.

 

Men det er en debat med hovedet under armen. Sagen drejer sig ikke om at lave forskel på folk i Danmark. Den drejer sig om, at Danmark har retten til at styre adgangen til landet.

 

TV giver regeringen en hjælpende hånd

Læs også
Fupjournalistik: Politiken fortier muslimers rolle i de alvorlige uroligheder på Nørrebro

Der har været kritiske røster over for udspillet fra Venstres egne rækker. Men de har været relativt få og meget forudsigelige.

 

I går aftes rakte de to store TV-stationer regeringen en hjælpende hånd ved at pumpe enkelte kritiske røster fra partiets andet og tredje geled op til et stort problem for Venstre. Men der skal tungere folk til, før det vil ryste Venstre.

 

De kan jo komme. Men foreløbig er partiets markante kursændring nærmest forløbet mere roligt, end man kunne forvente.

 

Det er indtil videre de røde, der har langt det største problem i denne sag.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…