De konservative fik en ny formand – og så gjorde medierne vold på sandheden for at få skovlen under ham

privat

Jeg kan ikke huske, at der er skrevet så meget om statsforvaltningerne som gennem de seneste par uger.

 

Det hele begyndte, da Politiken beskrev Statsforvaltning Midtjyllands kritik af Viborg Energis køb af et stadionnavn, og fandt Viborgs kommunalbestyrelses beslutning for ulovlig.

 

Det er sådan set fint nok, at journalisterne har opdaget statsforvaltningerne. For det er åbenbart ukendt viden, at der hvert år bliver truffet et hav af afgørelser i Statsforvaltningerne, hvor tommelfingeren enten bliver vendt op eller ned for kommunernes politiske beslutninger.

 

Problemet er blot, at dækningen viser manglende kendskab til statsforvaltningerne, kommunerne og de kommunalt ejede energiselskaber.

 

Ligesom jeg synes, det er ærgerligt, at medierne ukritisk bruger såkaldte eksperter.

 

Ja, Søren Pape Poulsen er konservativ ligesom jeg er – men jeg synes, at dækningen i højere grad minder om en god gammeldags kalkunjagt end reel afdækning.

 

Lad mig give et par eksempler på nogle af de problemer og skrævvridninger, som jeg er stødt på.

 

Politiken støvede forleden en professor emeritus ved Handelshøjskolen i København CBS af.

 

Avisen beskrev, hvordan han sammenlignede Viborg-sagen med Farum-sagen, og han i øvrigt fandt det ekstra speget, at det var borgmesteren, der på Energi Viborgs generalforsamling pålagde selskabet at købe reklameretten.

 

Her bliver der begået to fejl, som journalisten burde have opdaget.

 

Læs også
Regeringsforhandlingerne er ramt af store problemer – men Journalistisk Venstreparti prøver at hjælpe ’deres’ Mette

Politikens fejl nummer ét

For det første er det borgmesterens job, at fortælle et 100 procent kommunalt ejet energiselskab, hvad kommunalbestyrelsen (dvs. ejerne) har besluttet. Det skal jeg også, når byrådet i Helsingør Kommune tager en beslutning, som Forsyning Helsingør skal følge – uanset der er et flertal i forsyningens bestyrelse, som ikke er enige med byrådet.

 

Ærgerligt, at hverken professoren eller journalisten har sat sig ind i det – for det er væsentlig viden.

 

Den anden fejl er sammenligningen med Farum-sagen.

 

Politikens fejl nummer to

Sagen fra Viborg er truffet af en kommunalbestyrelse i fuld offentlighed.

 

Derimod var der i Farum-sagen tale om en kriminel handling fra borgmesterens side, maskeret kommunalt regnskab, borgmesterens private forbrug og en kommunalbestyrelse, der var holdt uden for væsentlige økonomiske beslutninger. På den baggrund virker det komisk, at man overhovedet kan finde på at drage sammenligninger mellem de to sager.

 

Læs også
Journalister bekæmper befolkningens kritiske holdning til den ikke-vestlige indvandring

Derudover undrer jeg mig over, at flere medier fuldstændig underkender eller ser bort fra, at embedsværket i Viborg Kommune i deres behandling af sagen ikke har fundet, at det ville være ulovligt, såfremt Viborg Energi købte det pågældende stadionnavn.

 

Faktisk er der medier – f.eks. Deadline og BT – som i ramme alvor mener, at Søren Pape Poulsen burde have set bort fra embedsværkets vurderinger, fordi nogle politikere i byrådet mente noget andet.

 

B.T. citerer endda – med stor indignation – det store orakel Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet, som mener, at der er tale om skærpede omstændigheder, når tre politikere i Viborg kommunalbestyrelse fandt, at aftalen var ulovlig.

 

Politik og jura blandes sammen

Undskyld mig, det er da sammenblanding af politik og jura. For mener manden og medierne virkelig, at politikerne fremover skal se bort fra embedsværkets juridiske anbefalinger og vurderinger i sagsbehandlingen – til trods for, at embedsfolkene er veluddannede og ansat til at behandle sager i kommunerne.

 

Vi skal huske, at der faktisk lå en faglig vurdering, da kommunalbestyrelsen traf sin beslutning. Og det er da hamrende ligegyldigt, at den ene af de tre politikere er advokat.

 

Jeg kan da nævne et eksempel fra egen kommune, hvor en advokat påklagede en beslutning som byrådet havde besluttet til Statsforvaltningen, men hvor Statsforvaltningen ikke gav advokaten medhold. Sådanne eksempler er åbenbart fuldstændigt ligegyldige, når vinklen er lagt fast. Trist.

Læs også
Scruton – en ægte konservativ

 

Mange afgørelser fra statsforvaltningerne

Der bliver løbende truffet afgørelser i statsforvaltningerne om hvorvidt beslutninger i kommunalbestyrelser og byråd er lovlige eller ej. Det billede er fuldstændigt fraværende i dækningen af sagen fra Viborg. Helsingør Kommune har løbende sager i Statsforvaltningen.

 

I år haft vi fået en afgørelse, hvor statsforvaltningen har givet kommunen medhold i, at der er hjemmel for kommunen til at indgå en vederlagsfri lejekontrakt med en produktionsskole. Og i en anden sag meddelte Statsforvaltningen, at det var ulovligt at lade alle pensionister få adgang til momsfri madservice – de skulle være visiteret til madservice for at få momsfritagelse. Det var en beslutning byrådet vedtog sidste år trods embedsværket vurderede, at der ikke var hjemmel i lovgivningen.

 

Det er således ingen årsbegivenhed, når statsforvaltningerne træffer afgørelser, herunder også afgørelser, der går kommunerne imod. Det er godt, at de politiske journalister på Christiansborg opdager dette. Det er bare ærgerligt, at denne nye viden bliver brugt i en kalkunjagt på den nye politiske leder af Det Konservative Folkeparti.

 

Benedikte Kiær er borgmester i Helsingør kommune (K)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…