De bor i Danmark, men mange opdrages til, at de ikke skal være for danske

FrontPage Magazine

De muslimske friskoler stormer frem, men børnene fjerner sig mere og mere fra det danske samfund. I stedet for, at de muslimske friskoler er et aktiv i integrationssammenhænge, er der meget der tyder på, at de skaber det modsatte, dårligere integration.

 

I Danmark har vi en lang historisk tradition for udstrakt frihed på skoleområdet, og vi har måske verdens bedste friskolelov. Sådan er det, fordi danskerne værdsætter denne frihed, som de flittigt gør brug af.

 

Men flere og flere indvandrere har også fået øjnene op for den danske friskolelov, i sidste uge åbnede den 27. skole og flere er på vej.

 

I 2009 var der 3.800 elever på de muslimske friskoler, i dag over 5.000. Hvis udviklingen fortsætter, vil de muslimske friskoler om få år tegne sig for det største antal religiøse grundskoler i Danmark.

 

Til sammenligning er der en enkelt jødisk skole, 22 katolske og 35 kristne friskoler i Danmark.

 

Denne udvikling, at indvandrerne foretrækker at skabe deres egne enklaver, undrer mange, især fordi det ikke er dén prognose danskerne er blevet fortalt. De har derimod fået af vide, at indvandrerne hurtigt ville sive ind i samfundet og integrere sig.

 

Sådan er det ikke gået, selvom mange i mellemtiden er blevet danske statsborgere.

 

Hvorfor er de religiøse skoler så populære?

Skolerne er kort sagt populære, fordi de hviler på et islamisk livssyn. Når de gør det, så opnår forældrene tilsyneladende tillid og tryghed til skolen. (JP)

 

I praksis betyder det, at forældrene har stor sikkerhed for, at især pigerne holdes i passende afstand fra drengene. Men de kan også i højere grad være sikre på, at undervisningen foregår i overensstemmelse med islamiske normer, fx at børnene ikke udsættes for den forbudte nøgenhed via billeder i lærebøger.

 

For at håndhæve og kontrollere et ”rent” skolemiljø ansættes medarbejdere, som har særlig forstand på islamisk livsførelse, og de underviser oftest eleverne i islam. Få er læreruddannede og en del taler dårligt dansk.

Læs også
Socialdemokratisk politiker blev jaget væk fra Nørrebro: ‘Demokrati er imod Allah’

 

En muslimsk friskole bliver populær, når forældrene kan mærke at der er overensstemmelse mellem opdragelsesnormer i hjemmet og i skolen.

 

”Hos os har læreren altid ret”

Ifølge viceskoleleder ved den muslimske friskole Al Hikma i Valby er læreren en autoritet, hvis position ikke er til diskussion.

 

Det var også, hvad jeg oplevede, dengang jeg arbejdede som medhjælper på en friskole i Aarhus. Sidenhen hørte jeg det fra mine muslimske elever på de kommunale ghettoskoler: ”Lærerne er skrappe og det har konsekvenser at spille smart,” som de sagde.

 

Det havde eleverne tilsyneladende meget stor respekt for!

 

Koranen danner grundlag for undervisningen på muslimsk friskole

På Al Hikma-skolen i Valby tror man at mange danskere har fordomme om, hvad der foregår på en muslimsk friskole: ”Jeg kan forsikre de skeptiske om, at vores elever ikke sidder og reciterer Koranen. Det gider de da ikke. Vi taler om etiske og moralske emner i faget religion. Forskellen er, at man i folkeskolen bruger Bibelen som udgangspunkt, vi bruger Koranen.” (JP)

 

Læs også
Ja til sharia: Socialdemokrater vil bane vej for, at muslimske mænd med flere koner kan få statsborgerskab

Hvis koranen fungerer som afsæt for skolens virke må man spørge, hvordan skolen kan leve op til folkeskolens formålsbeskrivelse om dannelse til ligestilling, åndsfrihed og selvbestemmelse. Den gælder også for friskolerne.

 

Men koranen foreskriver, at piger og kvinder er mindre værd end drenge og mænd, og at muslimer står over ikke-muslimer.

 

Man kan naturligvis ikke være både for og imod ligestilling mellem kønnene på en gang.  Hvis man er troende muslim, anerkender man ikke Vestens syn på ligestilling, derfor må det også være umuligt for en islamisk friskole at leve op til loven.

 

Skoler som efterlever islamiske normer hører ikke hjemme i Danmark. Det er ganske simpelt uhørt, at de religiøse skoler nærmest har frit lejde til at se stort på grundlæggende krav til en skoles virke.

 

På den islamiske skole jeg arbejdede på, anbefalede man pigerne islamisk tøj fra 2.-3. klasse. Hvis man opfordrer til, at småpiger på otte år ikke må vise hår eller bare arme og ben i offentlighed fra så ung en alder, kan man være sikker på, at her styrer stærkt diskriminerende normer for, hvad piger må og ikke må.

 

Kønsdiskrimination på skole

En af disse muslimske friskoler er Lykkeskolen i Brabrand vest for Aarhus. Den Korte Avis har tidligere beskrevet, hvordan skolen diskriminerer en del af eleverne, når der arrangeres ”dannelsesrejser” for de ældste klasser. Rejserne er en slags mini-pilgrimsfærd til Mekka og andre hellige steder i Saudi-Arabien.

Læs også
Muslimsk land indfører sharia med dødsstraf ved stening for utroskab og homoseksualitet – ingen danske muslimer protesterer

 

Det er pigerne, som bliver groft diskriminerede. De må nemlig slet ikke deltage i disse skolerejser. I islam er det sådan, at piger og kvinder ikke må tage på rejse uden deres personlige ”værge”, en såkaldt mahram.

 

Blandt danskerne forekommer det meget mærkeligt, at kønsdiskrimination af denne type overhovedet kan foregå i 2014, og så på en skole som fortrinsvis er finansieret af offentlige midler.

 

Men sådan er det, og sådan vil det blive ved med at være, for islam laver man ikke lige om på.

 

Lykkeskolen har ikke overraskende praktiseret de kønsdiskriminerende rejser i adskillige år.

 

Eksemplet viser, at muslimske friskoler ofte fungerer på andre præmisser end andre religiøse friskoler, hvor det ville være utænkeligt at udelukke pigerne fra at deltage i det samme som drengene.

 

Læs også
Mange unge indvandrere i København sætter religiøse love over demokratiet – men det søger man at skjule

Pigerne på Lykkeskolen som måtte blive hjemme fra dannelsesrejsen til Mekka – drengen var kun mødt op for at tale med TV2oj´s reporter, hans kammerater sov længe efter den lange rejse hjem! (Foto: TV2 Østjylland)

Link til indslaget http://www.tv2oj.dk/artikel/208626

 

Ikke integration

Ahmed Akkari er uddannet skolelærer og har derfor undervist på adskillige muslimske friskoler i Danmark. I dag fælder han dom over skolerne i bogen ´Min afsked med Islamismen´:

 

”Disse skoler er uegnede til at klæde nye danske unge på til voksenlivets udfordringer. Skoler skal fremme forståelse, integration og individets evne til at tage medansvar. De muslimske friskoler gør det modsatte,” siger Ahmed Akkari.

 

”Jeg underviste i opdeling af kønnene, fuldstændig tildækning af kvinder, i forbuddet mod billeder og ikke mindst i forskellen på den gode og den vantro. Denne linje gik igen i alle fag. Det blev understreget, så ingen kunne misforstå det, at de, der fulgte koranens ord, var gode mennesker, mens alle andre var urene, fortabte sjæle, som Allah ville straffe hårdt.”

 

“På den måde lænkede jeg og de øvrige lærere på Lykkeskolen gennem årene hundreder af børn og unge til islamismen, med de samme metoder som vi brugte i moskeerne. Midlet var en blanding af håbet om Guds velsignelse og frygt for Guds straf. Det foregik udspekuleret og systematisk, inden børnene nåede at udvikle kritisk sans.”  (Akkari, 2014, s. 143)

 

Noget har muligvis ændret sig siden Akkari var lærer, for eksempel tilpasning til moderne undervisningsmetoder, men intet taler for, at islamismen ikke dyrkes på de fleste muslimske friskoler.

Læs også
DF fik sin vilje: Flygtninge, der vil kunne rejse hjem, skal ikke integreres – oppositionen raser

 

Sharia på skoler

”Koranen er for muslimerne, hvad grundloven er for danskerne,” siger Ahmed Akkari.

 

Omsat til en muslimsk friskole betyder det, at normer og værdier tager afsæt i sharia og især i islamisk familieret.

 

Dét er eksempelvis læren om, at manden har ret til at tage fire koner; at kvinder kun har halv arveret; at kvinder ikke har ret til at begære skilsmisse, og som vi har set, at piger og kvinder ikke kan rejse uden deres værge.

 

Koranen og tørklædet

Når de muslimske friskolers profil er, at pigerne bruger tørklæde, så er det sandsynligt at eleverne undervises i sharias leveregler, og at man bag facaden tilskynder eleverne til at undgå danskerne og dansk kultur. Det siger sig selv, da sharia og dansk kultur er 100 procent uforenelige!

 

Midlet, der bliver brugt til at sikre, at eleverne forstår budskabets alvor, hentes fra især koranens mange advarsler om helvede, hvor grusomme straffe og tortur venter dem, som træder ved siden af. I praksis naturligvis overvejende kvinder.

 

Når rygtet om de muslimske friskoler er så stort og godt, så smitter det af på de muslimske elever i folkeskolen. Her kan man se, at der bliver flere og flere piger med tørklæde ”det kommer på, når de bliver kønsmodne,” som min forhenværende skoleleder sagde.

 

 

Muslimsk friskole i København – her har stort set alle piger slør på. (Privatfoto)

 

Stort behov for kursskifte

Der er al mulig grund til at handle på basis af Ahmed Akkaris beretninger om de islamistiske miljøer. Vi har begået en kæmpefejl ved at behandle luftige teorier som om de var universelle sandheder. Det bør der laves om på, og det kan ikke gå for hurtigt.

 

“De elever, der forlader de muslimske friskoler efter endt eksamen, kan groft sagt deles i to grupper. Der er dem hvor skolingen har virket efter hensigten, og dem, der allerede tidligt har gennemskuet hensigten og opbygget en mental mur omkring sig,” skriver Ahmed Akkari og fortsætter:

 

”Jeg har set hundredevis af unge forlade friskolerne, og desværre er den første gruppe størst. Disse elever går ud af skolen som rendyrkede islamister og ideologiske kloner af deres radikale undervisere. Koranen og teksterne om profetens liv er den eneste kilde til sandhed, og de føler en dyb skepsis og afsky over for det danske samfund.”

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…