Danskerne skal bestemme i Danmark

Foto: Colourbox

Siden 1979 har vi hvert femte år haft direkte valg til Europaparlamentet. Nu sker det igen. Den 25. maj skal danskerne vælge de 13 danske repræsentanter til EU-parlamentet. Men de 13 danske kandidater opstiller ikke for Danmarks Parti, og samler sig i EU-parlamentet ikke som Danmarks samlede stemme over for EU.

 

Men selv om de gjorde, så udgør de 13 danske EU-parlamentarikere også kun 13 ud af EU-parlamentets i alt 751 medlemmer, altså 1,73 %. Selv om de 13 danske parlamentsmedlemmer stillede sig op og råbte samlet i kor med en enig dansk røst, så ville de altså næppe blive hørt. Ja, jo, måske nok hørt i enkelte tilfælde. Men i stemmemagt ville de altså kun udgøre 1,73 %, når EU-parlamentet stemmer om, hvilke interesser, der skal fremmes, og hvilke EU-love, der skal gælde i Europa og dermed også inden for Danmarks grænser.

 

De øvrige 98,27 % af EU-parlamentet er dem, der – sammen med EU´s ministerråd – kan vedtage EU-love, som gælder for borgere i Danmark, uanset hvad de danske EU-repræsentanter måtte mene herom, og uanset hvad Folketinget måtte mene herom.

 

For EU-retten har forrang for national lovgivning. Danmark har altså i EU-parlamentet 1,73 %´s indflydelse i Europa, men vi har 98,27 %´s udenlandsk lovgivningsmagt i Danmark. EU er derfor en magtkonstruktion, der effektivt sætter Folketinget ud af spillet, og som effektivt fjerner de danske vælgeres eneret til – gennem Folketinget – selv at bestemme, hvilke love, hvilke borgerrettigheder og hvilken samfundsadfærd, der skal gælde inden for Danmarks grænser.

 

EU er hverken demokrati eller samarbejde

Den 25. maj vælger vi altså danske repræsentanter til et EU-parlament, der er udråbt og glorificeret som et europæisk demokrati, men som i virkeligheden er en magtkonstruktion, hvorigennem andre lande og ikke-danske EU-parlamentarikere kan bestemme, hvad der skal gælde som lov i Danmark, og hvor den danske befolknings egne indenrigspolitiske ønsker og interesser er totalt undertrykt.

 

Udlændinge regerer i Danmark. Sikke et demokrati!

 

Den tidligere tjekkiske præsident, Vaclav Klaus, har for nylig udtalt, at Tjekkiet har ”nul indflydelse i EU”, og at de store lande sidder på al magten. Det har han ret i.

 

For EU har intet at gøre med samarbejde mellem nationerne. EU vil nemlig slet ikke samarbejde med nationerne og de nationale myndigheder, hvis det er på den betingelse, at det enkelte land kan sige nej. EU er en magt i sig selv.

 

EU har heller intet at gøre med demokrati. For et sandere og bedre demokrati har intet at gøre med en talmæssigt større vælgerskare og mange flere parlamentarikere fra hele Europa.

 

EU-parlamentet er derimod et udtryk for et europæisk magtsystem, hvor det nationale demokrati og al nationalmagt er ophævet og opslugt af et større europæisk demokrati, som alle EU-politikere jubler over.

Læs også
Protestvalg i EU: Fra indvandrerkritik til grønne holdninger

 

Ligesom når de Radikale herhjemme under den nuværende valgkamp siger” ”Vi tror. På Europa”, og dermed angiver, at de danofobisk kæmper for, at det særligt danske skal drukne i det fælles europæiske, og at al national identitet og selvbestemmelse skal opløses. Men der er ingen grund til at juble over EU-parlamentet. For der er intet demokrati i dette.

 

EU er anti-dansk i hele sit virke

EU er et magtsystem, hvor det nationale værn og den nationale ramme om al lovgivning, levevilkår, borgersikkerhed og samfundsmæssig solidaritet er under stadig nedbrydning. Deri ligger hele EU´s nuværende formål, magtstrategi og indsats: at ophæve Danmark som selvstændigt lovgivningsområde, som selvstændigt landområde og som selvstændig ramme om den folkelige solidaritet, velfærd, sikkerhed, historie og kultur.

 

Der findes i EU-regi ingen særlig solidaritet med det danske folk og dets interesser. Ingen danskere i EU´s institutioner, hverken en dansk EU-parlamentariker eller en dansk EU-kommissær, er i stand til at forhindre, at danske interesser og dansk modstand mod EU-love med gyldighed i Danmark bliver negligeret og nedstemt i EU’s beslutningsproces.

 

Alt skal integreres og ligestilles i en paneuropæisk ramme. Derfor sidder EU-tilhængerne blandt danske ministre og politikere konstant på spring til at ride på en pludselig EU-populistisk stemning og udløse folkeafstemninger om ophævelse af de fire danske EU-forbehold. De fleste af alle vore politikere er jo EU-populister. Hvis de nemlig ikke havde været det, så havde de været danskere.

 

For en ægte dansker er en person, der med hjertets forpligtelse og mod ser det som en national-etisk opgave at forsvare danskernes magt til selv – gennem det nationale demokrati, Folketinget – at bestemme, hvad der skal gælde i Danmark af lov og ret, levevilkår, og samfundsmæssig adfærd. Et andet indhold kan forsvaret af fædrelandet ikke have.

 

Læs også
Oprydning i regeljunglen

Kun danskerne selv er i stand til at værne om Danmarks samfundsindretning og dansk kultur. Ingen udenlandske magter har det hjerte og den klogskab på det danske, der kræves for at værne om Danmark. Derfor skal alene danskerne bestemme i Danmark. Dette er det eneste mulige udgangspunkt for en politik, der vil kalde sig dansk og gavnlig for Danmark i samarbejdet med andre europæiske lande. Alt andet er EU-populistisk og ideologisk projektmageri, der har til formål at skubbe Danmark og den danske vælgerbefolkning ud på et sidespor, hvad angår magten i Danmark. Og det er det, der er sket i EU.

 

Vil man stemme dansk den 25. maj, er der derfor intet andet at gøre end at ignorere EU-parlamentsvalget, sådan som man har skullet gøre ved alle de tidligere direkte valg til EU-parlamentet. For at afgive en stemme til EU-parlamentsvalget vil være en sanktionering af EU-parlamentets magt over forholdene i Danmark.

 

Kun ét dansk demokrati: Folketinget

Man kan jo glæde sig over, at der i Europa er stigende folkelig modstand mod EU-projektet. Og man kan glæde sig over, at også Danmark i EU-parlamentet har haft nogle få repræsentanter, der med flid, saglighed og en uhørt omfattende detailindsigt har fremført en seriøs kritik af EU-systemet og afsløret magtspillet i EU´s institutioner. Fx DF´s Morten Messerschmidt. Hans arbejde i EU-parlamentet kan glæde en ægte dansker.

 

Men her er mere på spil end nogle få personlige sæder i EU-parlamentet. Her drejer det sig om noget meget mere, nemlig spørgsmålet: Vil De anerkende EU-parlamentets magt over det danske Folketing og over Danmarks interne anliggender? Ja eller nej? Hvis ikke, så lad være med at afgive Deres stemme til EU-parlamentsvalget den 25. maj!

 

EU-parlamentet er et anti-dansk demokrati. Nationalpolitisk er EU´s magtstruktur antidansk. For danskere findes der kun ét demokrati: Folketinget. EU´s magt skal ikke styres i EU indefra gennem EU-parlamentet. For det betyder blot en politisk anerkendelse af EU´s lovgivnings- og beslutningsmagt.

 

EU´s magt skal stækkes, kontrolleres og styres fra Christiansborg og fra de øvrige nationale parlamenter.

Læs også
Venstre har svært ved at slippe drømmen om et forenet Eropa – befolkningen vil bevare Danmark som suveræn stat

 

EU-parlamentet skal nedlægges

Men skal Danmark da ikke samarbejde med Europas lande? Jo, selvfølgelig skal Danmark det. Men forudsætningen for ethvert internationalt samarbejde er, at der eksisterer et suverænt dansk Folketing, der altid og i hvert enkelt tilfælde har mulighed for at sige nej. At den danske befolkning kan sige nej – gennem Folketinget.

 

Al fælleseuropæisk udvikling skal derfor foregå ved forhandling og samarbejde i de europæiske ministerråd mellem landenes ministre. Og alene de nationale parlamenter skal have magt til at acceptere, afvise eller tilbagekalde et lands deltagelse i en fælleseuropæisk ordning eller traktat om ethvert detailemne.

 

EU-kommissionen skal reduceres til et sekretariat og støtteorgan, der i al sin virksomhed er underlagt de europæiske ministerråd.

 

EU-domstolen skal nedlægges; eller EU-domstolen skal fratages sin selvstændige, juridiske myndighed, underlægges ministerrådene, og alene virke for disse råd som et rådgivningsorgan hvad angår overholdelse, opsigelse eller konsekvenser af de fælleseuropæiske ordninger og detailtraktater.

 

Det nuværende EU skal reformeres totalt. De europæiske folks fulde frihed skal genoprettes og bevares gennem de nationale parlamenter. Og der skal lægges en national-folkelig begrænsning, besindighed, langsommelighed og nationalparlamentarisk kontrol over det europæiske samarbejde.

 

Læs også
EU-kommissionen vil tvinge landene til at beskytte de ydre grænser bedre

Det er alt for farlig uden. Freden og samarbejdet i Europa kan kun bevares med fuld respekt for den nationale selvbestemmelse.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…