Danmarks sikkerhed bør stå over EU´s regler

Flagdag i Skive (forsvaret.dk)

I Danmark har vi tidligere gjort meget ud af at praktisere modkøb, når vi skulle foretage store investeringer i forsvarsmateriel. Det har vi gjort af to grunde: for at sikre arbejdspladser i Danmark og for at sikre ekspertise på det forsvarsindustrielle område i landet. Det har vi nemlig en sikkerhedsinteresse i at have. Nu vil EU bare ikke længere give os lov til at gøre som vi plejer.

 

Kommissionen har flere gange bedt Danmark ændre lovgivningen på området efter vedtagelse af direktiv 2009/81/EF. Derfor har regeringen nu lavet lovforslag, der er sendt i høring. Lovforslaget kommer i salen i februar.

 

Lovforslaget forventes at reducere industrisamarbejdet – dvs. Danmarks indtjening og arbejdspladser i forbindelse med store materielanskaffelser, fordi man nu kun må praktisere modkøb ud fra snævert sikkerhedsmæssige hensyn. Det betyder, at vi får svært ved at bevare en forsvarsindustri med høj ekspertise i landet.

 

Der skal nemlig være helt fri konkurrence, og i stedet for at vælge det produkt og den samarbejdspartner, der giver Danmark mest henset til vores nationale sikkerhedsmæssige interesse, så skal vi nu som en hovedregel vælge den billigste løsning. Det vil sige, at vi tvinges til at tænke økonomisk i stedet for nationalt. Kun som en særlig undtagelse må vi tage hensyn til særlige sikkerhedsinteresser. Det er trist.

 

Det er trist, fordi andre lande er anderledes stillet i Danmark og kan agere helt anderledes. De store lande har deres egen forsvarsindustri og køber naturligvis hos sig selv. Den mulighed har vi ikke. Derfor har modkøb, hvor danske virksomheder fik adgang til udenlandske forsvarsindustrielle virksomheder som underleverandører været af stor betydning. Det er der al mulig grund til at fortsætte med.

 

Derfor ville det være en både økonomisk og patriotisk god gerning, hvis regeringen i stedet for at rette ind til højre, når EU siger noget, gav sig til at argumentere for sin gode sag. Hvorfor skal vi være så følgagtige overfor regler, der ikke gavner os? Bare fordi det gavner de store EU-lande? Hvorfor skal vi være medlem af en klub, hvis regler skader os? Hvis vi fortsat skal være medlemmer af klubben, bør vi da gøre alt hvad vi kan for at ændre klubbens regler, i stedet for bare at rette ind – og så måske i det skjulte alligevel gøre som vi altid har gjort. Det er uværdigt.

 

På dette område mener jeg, at man i en usikker verden er nødt til at tænke lidt protektionistisk. Man skal kunne noget selv eller i hvert tilfælde have noget at bytte med den dag, der virkelig bliver krig. Mon vi kan regne med at andre lande så bare lige sælger deres forsvarsmateriel til os, hvis de selv står og har brug for det lige nu og her? Det tror jeg ikke.

 

Danske sikkerhedsinteresser og danske arbejdspladser bør stå over over EU`s konkurrenceregler.

 

Marie Krarup er MF, Dansk Folkeparti

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…