Indvandringen har bragt Danmark i en tilstand som skriger på handling

Danmark er et åbent og demokratisk samfund, hvor der er plads til forskellighed. Men opstår der alt for store kulturelle og sociale forskelle i befolkningen, så kommer der også konflikter og spændinger. Danskerne er tillidsfulde og omstillingsparate og vil gå langt for at hjælpe deres næste. Men det sker stadigt oftere, at danskere, der f.eks. varetager offentlige serviceforpligtigelser, bliver udfordret på deres faglighed og etik.

 

Eksempelvis er muslimsk dominerede områder i dele af Danmark alt for ofte præget af uro, brande og ballade, men det betyder ikke, at udrykningskøretøjer bliver modtaget med åbne arme, når de rykker beboerne til undsætning. Tværtimod stenes brandfolk og ambulancefører sågar af de lokale unge mænd.

 

Lempede regler har øget indvandringen

Og den indvandring, som er årsagen til problemerne, fortsætter, og siden regeringsskiftet i 2011 er indvandringen blevet rekordhøj.

 

Regeringen har sammen med Liberal Alliance og Enhedslisten vedtaget en række lempelser, som straks efter vedtagelsen har betydet en stigning på f.eks. asylområdet og familiesammenføring. Hertil kommer bl.a. lempelserne af reglerne for permanent ophold og lempelser for børn og unge fra en række ikke-vestlige lande, vedtaget af de selvsamme partier, og desværre har også Venstre og Konservative stemt for enkelte dele.

 

Det vidner om en grundlæggende mangel på forståelse for situationens alvor hos et markant flertal af Folketingets partier.

 

Det seneste eksempel var, da Dansk Folkeparti i fredags havde et forslag i Folketingssalen om at genindføre pointsystemet på familiesammenføringsområdet.

 

Pointsystemet udgjorde et effektivt regelsæt som begrænsede indvandringen, og som sikrede at dem, der kom i høj grad var selvforsørgende, men ingen andre partier ville støtte forslaget. Ingen!

 

Det begriber jeg simpelthen ikke, fordi man mangler ikke ligefrem gode argumenter for at skrue bare lidt ned for den ikke-vestlige indvandring. Argumenterne står i kø, ligesom patienterne i Region Hovedstadens akuttelefon. 

 

Går ud over medborgere og de ansatte

Når der eksempelvis har været drama i byen, og indvandrerkriminelle har oplevet, at deres kammerater såres i kamp, er det ikke sjældent, at hospitalerne, der skal behandle de sårede, nærmest bliver invaderet af højrøstede familie og venner, der forstyrrer den livsnødvendige behandling. Måske følger der tilmed lidt ekstra kulturberigelse i form af bandekrig med ind på hospitalet.

 

Man kan også opleve at togkontrollører og buschauffører, der blot passer deres arbejde udsættes for grove chikanerier af nogle passagerer. Alt ofte er der desværre tale om indvandrere eller efterkommere af disse.

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

 

Kvinder og kvæg

Vi ser kvinder, som stort set er tildækkede fra top til tå. Selvfølgelig må det være et krav, at borgerne i det danske samfund ikke dækker sig til, for hvordan skal man så kunne foretage en paskontrol eller se, om det reelt er vedkommende, der optræder på månedskortet i bussen? Hvad er det for en forrykt ideologi, der dikterer, at kvinder SKAL dække sig til?

 

I mine øjne er tolerancen over for intolerancen gået for vidt. Vi skal ikke finde os i, at kvinder bliver behandlet på linje med kvæg. Det er jo decideret vanvittigt at tvinge en kvinde til at klæde sig, som om det var Taleban, der sad på magten i Danmark. Så ved jeg godt, at modargumentet vil være, at nogle vælger det frivilligt.

 

Men undskyld mig, det er altså også vanvittigt selv at vælge det, fordi så vælger man aktivt at tage afstand fra det samfund, man ellers skulle være en del af. Det er faktisk trist. Og det er trist, at kvindekampen i 2014 handler om bestyrelsesposter og om at tvinge fædre til barsel, når der faktisk er reelle problemer at tage fat på.

 

Kun yderst aparte og meget jaloux mænd tvinger deres hustruer til at skjule hvert et stykke hud på kroppen, hvilket ikke bare er usundt for kvinden, men også decideret malplaceret i et frit samfund som det danske.

 

Listen er lang

Og så har vi sagen med Lars Hedegaard og Kurt Vestergaard og mange andre lignende sager. Vi har danskere, der flygter fra boligområder, fordi de er danskere og har valgt ikke at underlægge sig ghetto-flertallets normer og adfærdskodeks.

Læs også
DA: Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse

 

Jo, der er rigeligt med argumenter for at begrænse den ikke-vestlige indvandring. Men der er af uransagelige årsager ikke skyggen af et flertal for dette i Folketinget. Jeg har blot skitseret et par af argumenterne for at gøre dette. Læseren kan selv fortsætte listen.

 

Martin Henriksen udlændinge- og integrationsordfører for Dansk Folkeparti

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…