Danmark bruger halv million om dagen på udenlandske kriminelle

skærmprint

Over en halv million kroner.

 

Det er, hvad den danske statskasse punger ud med, for at udenlandske kriminelle sidder i danske fængsler og arresthuse – dagligt vel at mærke.

 

Pengene kan bruges langt mere effektivt på bekæmpelse af kriminalitet, hvis vi sætter de østeuropæiske lande, som fylder godt op i statistikkerne, i stand til selv at kunne tage sig af deres kriminelle.

 

Hånd om kriminaliteten

Af den grund har jeg sammen med den konservative folketingsgruppe fremsat forslag om, at Danmark skal lave bilaterale aftaler med østeuropæiske lande for at sikre, at landene tager imod deres egne kriminelle, mens vi skal støtte dem økonomisk til at uddanne personale og oprette det antal fængselspladser, der er behov for. Det er en langt bedre økonomisk forretning, og samtidig hjælper vi de østeuropæiske lande til selv at tage hånd om kriminaliteten.

 

Vores forslag er ikke bare hentet ud af den blå luft. Vi har hentet inspiration fra den norske kriminalitetsmodel, som har båret frugt.

 

Således har nordmændene hjulpet letterne til at oprette nye fængselspladser, der lever op til europæiske standarder, og de norske midler går blandt andet til oplæring af politifolk.

 

Genskab trygheden

Men også i Rumænien har nordmændene en finger med i spillet. Her bistår nordmændene det rumænske politi i efterforskningen af kriminelle sager, heriblandt menneskehandel, overgreb med børn og økonomisk kriminalitet.

 

Hvis Danmark laver lignende aftaler med de østeuropæiske lande, kan vi være med til at starte en positiv udvikling, hvor landene selv kan tage sig af deres forbrydere, mens vi genskaber trygheden for danske familier.

 

Hvis vi virkelig vil bekæmpe internationalt organiseret kriminalitet, er vi nødt til at arbejde på flere niveauer.

 

Læs også
Den enorme indvandring er årsag til forhøjelse af pensionsalderen – så lad os tale om elefanten i rummet

Folketinget må stramme op på det danske retssystem og indgå bilaterale aftaler med de østeuropæiske lande, og min rolle i Europa-Parlamentet vil være at sikre, at vi får skabt rammeaftaler for hjemsendelse af fanger uanset dommens varighed. Samtidig vil jeg arbejde for, at lande implementerer og lever op til de fælles regler.

 

Hvis ikke vi arbejder grænseoverskridende og skaber et samarbejde mellem det nationale og det europæiske niveau, kommer vi aldrig de internationale tyvebander til livs. Vi konservative er klar til at sætte ind på alle niveauer i kampen for at skabe tryghed i Danmark – vi gør noget ved det.

 

Bendt Bendtsen er medlem af Europa-Parlamentet og spidskandidat for Det Konservative Folkeparti

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…