Fødevareminister Dan Jørgensen lagde sig også fladt ned for EU

Det var med nød og næppe, at i tusindvis af hektar dansk landbrugsjord blev reddet. Efter massivt pres fra landbrugets organisationer, og en lang række politikere fra Venstre, skrottede fødevareminister Dan Jørgensen den såkaldte Alpe-lov.

 

Det er desværre et klassisk eksempel på, at regeringen den ene gang efter den anden overimplementerer EU-lovgivningen.

 

Alpe-loven er tiltænkt, som navnet lader antyde, bjergområder, hvor der forekommer jorderosion. Direktivet var ikke tiltænkt det flade Danmark, men den slags smålige hensyn lader regeringen sig ikke distrahere af, hvis det giver mulighed for at sætte lovmøllen i omdrejninger.

 

I Tyskland har myndighederne valgt at tilpasse direktivet efter lokale forhold, så lovgivningen giver mening og uden videre gener for landmændene. Det samme gælder for Sverige.

 

Skrivebordsgeneralerne i Naturerhvervstyrelsen foreslog derimod en lovgivning, der ville betyde milliontab for dansk landbrug. Fuldstændigt formålsløst og hvis lovgivningen var blevet til virkelighed, så ville danske landmænd endnu engang være blevet stillet dårligere end deres konkurrenter i resten af EU.

 

Heldigvis har Dan Jørgensen gjort lovgivningen mere spiselige, selvom der stadig er knaster i forslaget. Det ændrer imidlertid ikke ved, at det viser en afgrundsdyb mangel på respekt for dansk landbrug.

 

Et erhverv som bidrager med milliarder af eksportkroner og i tusindvis af arbejdspladser. Det er endda et erhverv hvor der er et betydeligt potentiale i forhold til vækst og flere arbejdspladser. I stedet for at bruge kræfterne på at forbedre rammerne for landmændene, så har ministeren i stedet skabt helt unødvendig usikkerhed for en stor gruppe landmænd.

 

Alpe-loven var et meget vidtgående indgreb i landmandens råderet over egen jord. Det er ikke noget man kan skalte og valte med efter forgodtbefindende, det er jo dybest set et indgreb i den private ejendomsret, og derfor skal den slags indgreb være velbegrundende og saglige.

 

Et stop for overimplementering af EU-lovgivning er et centralt emne i Venstre valgkamp op til valget til Europa-Parlamentet d. 25. maj. Samtidig har Venstre foreslået at alt ny lovgivning skal underkastes et nabotjek.

 

Det vil sige, at det altid skal undersøges om nye love og regler stiller danske virksomheder dårligere end konkurrenterne i vores nabolande, navnlig Sverige og Tyskland. Vi skal naturligvis ikke have den samme miljølovgivning som i Kina eller samme landbrugslovgivning som i Sydamerika, men omvendt skal danske virksomheder og landmænd heller ikke have dårlige vilkår end konkurrenterne i Sverige og Tyskland.

 

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

Det er et beskedent og rimeligt ønske, men regeringen er desværre imod, hvilket forløbet omkring Alpe-loven med alt ønskelig tydelighed viser.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…