Choktal fra Danmarks Statistik: En femtedel af al vold i Danmark begås af indvandrere og efterkommere

Antallet af indvandrere og deres efterkommere fra ikke-vestlige lande, der er dømt for kriminalitet, er steget eksplosivt: Der er tale om en stigning på 40,4 procent i perioden 2007 – 2012. Det drejer sig især om mennesker fra Somalia, Irak og Libanon.

 

I samme periode steg kriminaliteten blandt etniske danskere tilsvarende med 16,4 procent, fremgår det af tal fra Danmarks Statistik.

 

Ifølge Danmarks Statistik blev således i alt 12.632 indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i alderen 15 – 79 år kendt skyldige i kriminalitet i 2007 og udgjorde dermed i alt 12 procent af samtlige dømte.

 

I 2012 nåede antallet af dømte fra denne befolkningsgruppe op på 17.692, og indvandre og efterkommere fra ikke-vestlige lande udgjorde således i 2012 i alt 14 procent af samtlige kriminalitetsdømte i Danmark på trods af, at de kun udgør syv procent af befolkningen.

 

Står bag over en femtedel af al vold

I 2012 blev i alt 5.971 mænd dømt for vold, og blandt dem var de 1.386 indvandrere og efterkommere, hvilket svarer til en andel på 23,2 procent.

 

Nogenlunde samme forhold gør sig gældende blandt voldsdømte kvinder, hvor antallet i 2012 nåede op på 822, og heraf var de 142 indvandrere og efterkommere, hvilket svar til 17,3 procent af samtlige voldsdømte kvinder i 2012.

 

Danmarks Statistik har på det område ikke adskilt de to indvandrergrupper, så tallene dækker samtlige indvandrere, både vestlige og ikke-vestlige, der tilsammen udgjorde 10,7 procent af befolkningen per 1. januar 2013.

 

Til gengæld oplyser Danmarks Statistik, at ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere står bag 80 procent af al den indvandrekriminalitet, der i 2012 blev begået i Danmark.

 

Det svarer nogenlunde til, at indvandrere fra ikke-vestlige lande plus efterkommere stod bag mellem 18 og 19 procent af al voldsudøvelse i Danmark i 2012, hvor de som nævnt udgjorde syv procent af befolkningen.

 

Somalierne er de mest kriminelle

Medens somalierne er den gruppe, der modtager de højeste sociale ydelser i Danmark, små 120.000 kroner per person årligt, er det også somalierne, der er de mest kriminelle.

 

Af samtlige dømte mænd med oprindelse i Somalia havde således 41 procent overtrådt straffeloven. Det svarer til 403 ud af i alt 973 dømte. Heraf var der 98 voldsdomme.

 

Samtidig ligger de somaliske mænd helt nede i bunden, hvad angår beskæftigelse. Således var i alt 69 procent af samtlige somaliske mænd i alderen 16 – 64 år i 2012 uden beskæftigelse.

 

Her kommer i kriminel rangfølge de næste seks nationaliteter

Medens somaliske mænd markant skiller sig ud som den gruppe, der ud af samtlige dømte lovovertrædelser udgør den største andel, der har overtrådt straffeloven og samtidig har den laveste beskæftigelsesgrad, kommer her et mere jævnt felt fra nummer to til nummer syv på den kriminelle rangliste.

 

Dommene vedrører mænd i alderen 15 – 79 år.

 

Libanon. Ifølge Danmarks Statistik i langt overvejende grad statsløse palæstinensere.  Af samtlige 2.021 dømte mænd i 2012 blev her 34 procent eller i alt 692 dømt efter straffeloven. Heraf 180 med voldsdomme. I 2012 var 59 procent i alderen 16 – 64 år uden beskæftigelse.

 

Marokko. Af samtlige 572 dømte mænd i 2012 blev 31 procent eller i alt 177 dømt efter straffeloven. Heraf 45 med voldsdomme. I 2012 var 43 procent af marokkanske mænd i alderen 16 – 64 år uden beskæftigelse.

 

Jugoslavien. Her defineret som Jugoslavien før opsplitningen. Af samtlige 1.045 dømte mænd i 2012 blev 27 procent eller i alt 280 dømt efter straffeloven. Heraf 60 med voldsdomme. I 2012 var i alt 48 procent af jugoslaviske mænd i alderen 16 – 64 år uden beskæftigelse.

 

Irak. Af samtlige 1.608 dømte mænd i 2012 blev 26 procent eller i alt 422 dømt efter straffeloven. Heraf 136 med voldsdomme. I 2012 var i alt 60 procent af iranske mænd i alderen 16 – 64 år uden beskæftigelse.

 

Iran. Af samtlige 886 dømte mænd i 2012 blev 26 procent eller i alt 229 dømt efter straffeloven. Heraf 69 med voldsdomme. I 2012 var i alt 51 procent af iranske mænd i alderen 16 – 64 år uden beskæftigelse.

 

Afghanistan. Af samtlige 623 dømte mænd i 2012 blev 26 procent eller i alt 165 dømt efter straffeloven. Heraf 59 med voldsdomme. I 2012 var i alt 54 procent af afghanske mænd i alderen 16 – 64 år uden beskæftigelse.

 

Tyrkerne har flest voldsdomme

Medens 17 procent eller i alt 663 af de i alt 3.940 tyrkiske mænd, der i 2012 blev dømt, fik en dom efter straffeloven, og derfor er langt nede på den kriminelle rangstige, topper tyrkerne til gengæld, når det gælder voldsdomme.

 

Således blev i alt 222 tyrkere i 2012 dømt for vold efterfulgt af overvejende statsløse palæstinensere fra Libanon med som nævnt 180 voldsdomme og irakere med 136 voldsdomme.

 

Selvom somalierne med 98 voldsdomme kommer ned på en fjerdeplads, er de alligevel de mest voldelige i forhold til deres antal, da hele ti procent af de dømte somaliske mænd i 2012 fik en voldsom, medens det eksempelvis drejede sig om 5,6 procent for de tyrkiske mænds vedkommende.

 

Der er flest tyrkere fra ikke-vestlige lande

Ifølge Danmarks Statistiks opgørelse over indbyggertallet per 1. januar 2013 udgør tyrkerne med i alt 32.235 personer den absolut største gruppe med oprindelse i ikke-vestlige lande.

 

Herefter kommer irakerne med i alt 21.163 personer. På tredjepladsen kommer Bosnien-Hercegovina med 17. 428 personer efterfulgt af Iran med 13.308 personer.

 

Af folk med oprindelse i Pakistan var der per 1. januar 2013 i alt 13.332 personer, medens de overvejende statsløse palæstinensere fra Libanon udgjorde 12.068 personer.

 

Tallene dækker udelukkende indvandrere. Dertil kommer deres efterkommere, hvis antal ikke er oplyst i statistikken for de enkelte lande.

 

Alt i alt boede der i Danmark per 1. januar 2013 totalt 266.666 personer med oprindelse i ikke-vestlige lande plus 123.614 efterkommere. I alt 390.280.

 

 

 

Opdateret

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…