Chock-rapport: Politifolk overfaldes dagligt på deres arbejde og chikaneres i fritiden

Privat

Som vi har beskrevet i flere artikler her i avisen, er politibetjente i stigende grad udsat for overfald og chikane. En chikane, der ofte også rammer deres familier.

 

Nu har Rigspolitiet, Rigsadvokaten, Politiforbundet og Østjyllands Politi i en rapport, der blev offentliggjort i går, kortlagt problemet, der viser sig at have et hidtil ukendt og enormt stort omfang.

 

Således er der rundt omkring i landets politikredse i perioden 2012 og frem til 1. juli 2013 blevet indberettet ikke færre end 2.381 sager om vold og chikane, og hvoraf de 54 er begået i de politiansattes fritid.

 

I to af sagerne var det den politiansattes familier, der blev truet.

 

Fulderikker, narkopåvirkede og psykisk uligevægtige

På grundlag af en gennemgang af de mange indberetninger konkluderer rapporten, at der sjældent er tale om hævn eller andre motiver der ligger bag, når politibetjente overfaldes og chikaneres, når de er på arbejde og i uniform.

 

Her er gerningsmændene oftest fulderikker, narkopåvirkede og psykisk uligevægtige personer, og ”Indberetningerne indeholder kun i begrænset omfang oplysninger om fysiske/psykiske konsekvenser for den forurettede,” fremgår det af rapporten.

 

”Selvfølgelig følger der en vis opmærksomhed med, når man færdes i uniform og har magtbeføjelser, sådan som politiet har, men der er en grænse, som ingen skal finde sig i på grund af deres arbejde,” siger politiinspektør Jan Andersen, Østjyllands Politi, som har deltaget projektgruppens arbejde.

 

Indvandrebander og rockere

Helt anderledes forholder det sig, når det drejer sig om vold og chikane i fritiden. Her er der tale om regulære hævnmotiver eller forsøg på at skræmme en politibetjent fra at forsætte sin efterforskning, og det er typisk medlemmer af indvandrebander og rockere, der står bag.

 

Formerne for chikane er mange. Her i avisen har vi blandt andet tidligere beskrevet, hvordan en ansat ved Østjyllands Politi blev fulgt af en gruppe unge indvandrere, der råbte luder og andre ukvemsord efter hans kone, da han gik sammen med hende på gaden.

 

Læs også
 Det er politiets fornemste opgave at beskytte truede personer – ikke at lukke munden på dem

Kriminel stillede sig op ved barnets børnehave

I rapporten referer Politiforbundet en række sager, som ansatte i landets politikredse har indberettet til forbundet.

 

Blandt andet et tilfælde, hvor en politibetjent oplevede, at en kriminel, som han efterforskede, stillede sig op ved hans barns børnehave.

 

Den kriminelle sagde intet. Han stod der bare ved børnehaven som en underforstået trussel.

 

I et andet tilfælde blev en politibetjent opsøgt af en kriminel på en restaurant under en privat middag med sin familie.

 

Andre bliver passet op i fritiden med opfordringer som ”skal vi ordne det her, eller et andet sted”, eller: ”nu ved vi, hvor du bor, hvis vi skal få brug for det,” og så videre.

 

I København er en kvindelig politiansat blevet hængt ud i det kriminelle miljø for at have haft sex med personer i miljøet, medens andre i deres fritid bliver videofilmet og hængt ud på internettet med navns nævnelse og krænkende omtale.

Læs også
Under en stor razzia kæmpede politiet med en aggressiv araber – da de fandt ud af, hvem de havde fat i, blev de rystede

 

Ingen grund til at ændre lovgivningen

Den 30 sider store rapport, har fået titlen ”Indsats vedrørende chikane, trusler og vold mod ansatte i politi og anklagemyndighed”, er et katalog over gældende lovgivning og konkluderer, at den yder politiets ansatte rigelig beskyttelse samtidig med, at er i rapporten beskrives en række konstruktive løsninger.

 

”En nøje gennemgang af love og bestemmelser har vist, at lovgivningen på området er god nok, og at der heldigvis er mange muligheder fora t gøre noget ved problemerne,” hedder det i en fælles udtalelse fra rigspolitiets kommunikationssektion og Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, idet det fortsat hedder i udtalelsen:

 

”Politikredsene er allerede godt i gang med dette arbejde, og rapporten viser et helt katalog af muligheder for at dæmme op for chikane, trusler og vold. Blandt andet peges der på, at de gældende regler om tilhold med videre giver en række muligheder for at sætte ind over for chikane via de sociale medier på internettet.”

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…