Canadisk undersøgelse frifinder IKKE vindmøller – som det bliver påstået

Foto: Colourbox

”Det er vigtigt at bemærke, at resultaterne af denne undersøgelse alene ikke giver definitive svar og bør vurderes sammen med anden forskning om vindmøllestøjs påvirkning af sundhed. Resultaterne kan heller ikke anvendes i anden sammenhæng, eftersom stederne med vindmøller ikke er tilfældig udvalgt…” 

 

Sådan står der på det canadiske sundhedsministerium Health Canadas hjemmeside om en undersøgelse, som fagbladet Ingeniøren i en omtale fredag den 7. november kaldte en frifindelse af vindmøller.

 

Det skete med overskriften: Undersøgelse frifinder vindmøller: Naboers helbred upåvirket af støjen.

 

Og underrubrikken: Undersøgelse i to canadiske provinser viser, at naboer til vindmøller nok er irriterede over støj, skyggevirkning og blink, men at støjen ikke gør dem syge.

 

Men det er der ikke fagligt belæg for at påstå.

 

Kender ikke resultaterne endnu

Artiklen i Ingeniøren er baseret på en pressemeddelelse fra Canadas sundhedsministerium og ikke selve undersøgelsen, som endnu ikke er offentliggjort. Den skal først drøftes med den videnskabelige verden og andre.

 

På nuværende tidspunkt vides blot, at undersøgelsen omfatter 1238 husholdninger ud 1570 mulige på en afstand af mellem 600 meter og 10 kilometer. Men det vides ikke, hvor tæt disse husholdninger bor på vindmøller, hvor store vindmøller der er tale om, eller hvor længe de har været udsat for vindmøllestøj. Som vi på nuværende tidspunkt kender undersøgelsens resultater, rejser den flere spørgsmål, end den besvarer.

 

Genevirkninger

Artiklen i Ingeniøren starter med, at undersøgelsen ikke viser nogen sammenhæng mellem vindmøllestøj og de undersøgte personers målte eller selvrapporterede helbred. Til gengæld er der påvist en sammenhæng mellem ’irritation’ hos de undersøgte personer og et stigende niveau af støj samt vibrationer, skyggeflimmer og blink fra advarselslys på toppen af vindmøllerne.

Det står der ganske rigtigt i pressemeddelelsen, men journalisten gør sig skyldig i en forkert oversættelse af det engelske ord ”annoyance”. Det har en meget stærkere betydning end ”irritation” – nemlig en kraftig oplevelse af at være generet. Og det er ganske anderledes alvorligt end at være ”irriteret”. På længere sigt kan en genevirkning af den karakter påvirke sundhed.

 

Efter i overskriften at have påstået, at undersøgelsen frifinder vindmøller, kan man i den journalistiske tekst læse: ”Ministeriet finder det samtidig vigtigt at bemærke, at resultaterne ikke i sig selv giver et generelt svar på, om vindmøllestøj påvirker helbredet”.  Sagt med andre ord: Undersøgelsen alene kan ikke bruges til at frifinde vindmøller.

Læs også
Rettelse i artiklen: Det regner med mikroplast – fra vindmøller!

 

Dermed dementerer fagbladet selv historien i selve teksten.

 

Støjen påvirker

Rent faktisk ser det ud til, at undersøgelsen har påvist helbredsmæssige påvirkninger, når man går dybere ned i det resume, der er publiceret på Health Canadas hjemmeside.

 

Her står der, at ”annoyance” på grund af vindmøllestøj (WTN) er fundet statistisk relateret til flere selvstændigt rapporterede sundhedseffekter, herunder, men ikke begrænset til: blodtryk, migræne, tinnitus, svimmelhed, scoring på PSQI og oplevelse af stress.

 

”Annoyance” på grund af vindmøllestøj blev også fundet statistisk relateret til målt cortisol i hår, systolisk og diastolisk blodtryk.

 

Det er i direkte modstrid med Ingeniørens påstand om, at undersøgelsen ”frifinder vindmøller”.

 

Læs også
David Attenborough: ”Vi har ikke bare ruineret planeten, vi har ødelagt den”

Tone Brix-Hansen er formand for Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…