Befolkningen i Afrika vil være fordoblet i 2050 – en ny kurs er helt nødvendig

Børnecheck er dårlig for klimaet, hvis den får folk til at føde flere børn. Flere børn betyder flere mennesker, der vil udsende CO2 og bidrage til den globale opvarmning! Siden 1950 er verdens befolkningstal steget med over 4.700.000.000 flere mennesker til stor skade for natur og miljø!

 

Der står i menneskepligternes paragraf 18: Familieplanlægning er ethvert pars ansvar! Ansvaret skal tilbage til forældrene, og i en overbefolket verden er det et forkert signal at give børnecheck til familier med børn. Hvis man vil hjælpe folk, bør det ske på andre måder end ved børnecheck.

 

Mange økonomer tror, at flere mennesker skaber mere velstand og vækst, og det er da korrekt, at flere mennesker skaber større forbrug af flere varer, så der skal flere fabrikker og mere arbejdskraft til at betjene dem. MEN i fremtiden vil fabrikkerne blive betjent af robotter. Flere mennesker vil derimod øge forbruget af naturens resurser, udryddelse af flere vilde dyr og ødelæggelse af miljøet.

 

I Danmark taler man om et kommende babyboom, som om det skulle være godt for landet, der i forvejen har øget sin befolkning fra 4 mio. i 1950 til 5,6 mio. mennesker i dag. Danmark ville være bæredygtig med 4 mio. mennesker, ligesom verden ville være bæredygtig med 2,5 mia. som i 1950.

 

Den tidligere regering indførte en begrænset børnecheck til 2 børn pr. familie, hvilket var det bedste, VK regeringen gjorde for klimaet. Men den nuværende regering fjernede begrænsningen. Nu er man havnet i en situation, hvor EU borgere med lille tilknytning til Danmark kan få børnecheck til et ubegrænset antal børn. Regeringen bør sammen med de andre partier ændre på reglen, fjerne børnechecken og i stedet bruge pengene på gratis vuggestuer og børnehaver. For de ældre børn burde begrænsningen for tilskud være til 2 børn pr. familie – evt. ved et fradrag i indkomstskatten. Det ville fjerne problemet med EU-lovgivningen.

 

I Afrika forventes en fordobling af befolkningen omkring 2050, hvilket betyder ca. 2 mia. flere mennesker, der alle skal have noget at spise og drikke. Der skal være flere institutioner, der vil blive brugt flere af naturens resurser, og der kommer flere konflikter, når så mange flere mennesker skal slås om land og vand. Mange fattige afrikanere vil søge mod Europa for at få del i velfærdsgoderne. Derfor skal man i tide tilpasse reglerne for, hvornår de kan opnås.

 

I Sydafrika har man indtil i dag set stort på problemet med overbefolkning, men sundheds­minister Aaron Motsoaledi har nu annonceret, at fra 1. marts i år vil alle kvinder i Sydafrika få tilbud om gratis at få indopereret et præventionsimplantat, der virker i 3 år, hvilket vil betyde en familieplanlægning med stor effekt – og den største i Sydafrika nogensinde. Dansk bistandshjælp kunne hjælpe kvinderne med lignende andre steder i Afrika.

 

Vi skal stoppe befolkningsvæksten, så verden ikke ødelægges ved overbefolkning, der forurener jord, vand og luft. Hvis verdens befolkningstal var forblevet på 2,5 mia. mennesker som i 1950 ville der ikke være problemer med klima og global opvarmning. Det er de mange flere mennesker, der er ved at ødelægge den jord, der er grundlaget for vor eksistens. Vi lever og opfører os, som om vi er den sidste generation på jorden og efterlader en ruineret verden til vore børn.

 

Man kan være lige så lykkelig med 2 børn som med 8 børn, og lykke er ikke en menneskeret! Den tidligere amerikanske præsident Abraham Lincoln (præsident 1861-65): De fleste mennesker er så lykkelige, som de beslutter sig for at være.

Video der viser flygtningepresset fra de afrikanske lande på den spanske grænse i den nordafrikanske havneby, Manilla:

 

Læs også
David Attenborough: ”Vi har ikke bare ruineret planeten, vi har ødelagt den”

Jonna Vejrup Carlsen, www.global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…