Den borgerlige strid om udlændinge er absurd

Collage

Der er opstået en borgerlig strid om udlændingepolitikken.

 

Den er sat i gang af DI (tidligere Dansk Industri), som angreb Venstres indvandringspolitik. Så hægtede De Konservatives nye formand Søren Pape sig på DI-angrebet.

 

Men denne strid er temmelig absurd.

 

DI og Søren Pape

DI kritiserede mere bredt den udlændingepolitiske debat. Konkret slog man så ned på Venstres seneste udspil, der gør det lettere at hente arbejdskraft til Danmark fra nogle lande end fra andre.

 

Venstre vil således sænke kravet til lønniveau for arbejdskraft fra mere udviklede lande, mens kravet skal hæves for arbejdskraft fra mindre udviklede lande. Så det bliver lettere at få de førstnævnte hertil og sværere at få de sidstnævnte hertil.

 

Tanken er, at folk fra de udviklede lande gør mere gavn i Danmark og giver færre problemer.

 

Men DI bryder sig ikke om, at man skelner mellem landene. Og det gør Søren Pape heller ikke.

 

”Fløjtende ligeglad”

Som Pape har udtrykt det: ”Jeg er fløjtende ligeglad med, om et menneske kommer fra Brasilien, Indien, Marokko eller Saudi Arabien. Bare de er dygtige.”

 

Papes udtalelse er opsigtsvækkende.

 

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

Man må vel forstå ham sådan, at han er ”fløjtende ligeglad” med, hvilke kulturelle forudsætninger folk har for at blive integrerede i Danmark. Det betyder for eksempel ikke noget for deres integration, om de kommer fra Saudi Arabien.

 

Det er en usædvanlig holdning for De Konservative, der normalt lægger vægt på dansk kultur.

 

Samtidig viser erfaringerne, at der er forskel på de kvalifikationer, som arbejdskraft fra forskellige lande har. Specielt når man taler om ret almindelige job. Derfor kan der være grund til at have en strammere styring af tilgangen fra de lande, hvor der er større problemer med kvalifikationerne.

 

Det problem forsvinder jo ikke ved, at man siger: ”Bare de er dygtige.”  Spørgsmålet er, hvordan man organiserer indvandringen af arbejdskraft, så der er rimelig sikkerhed for, at det er de dygtige og integrerbare, der kommer hertil.

 

Mangel på konkrete svar

Hverken Pape eller DI giver noget svar på det spørgsmål. Derfor er det også usandsynligt, at deres udspil i debatten vil vække synderlig folkelig genklang. For det er spørgsmål, som de fleste danskere gerne vil have svar på.

 

Dermed falder den relevante del af den debat, som DI gerne vil rejse, formentlig til jorden.

Læs også
DA: Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse

 

DI’s ærinde er jo frem for alt at gøre danskerne opmærksomme på, at landet får brug for mere arbejdskraft udefra, hvis vi fortsat skal være et af verdens mest velstående lande. Det er så sandt, som det er sagt.

 

Derfor er det meget uheldigt, at man ikke har særlig klare bud på, hvor stort erhvervslivets aktuelle behov for arbejdskraft udefra er, og hvor man skal finde den.

 

Heller ikke de større virksomheder synes at have konkrete målsætninger eller planer, som kan bringes ind i debatten. Det hele er ret generelt.

 

Sagen er jo, at den helt overvejende del af den mere almindelige ekstra arbejdskraft skal findes i Europa. Når det gælder folk med særlige kvalifikationer, må man lede i hele verden – og tilbyde dem gode vilkår.

 

Erhvervslivets top har ikke forstand på politik

Hvis DI startede med bringe debatten ned på jorden og få disse elementære ting på plads, så ville man også have en chance for at få befolkningen til at lytte.

 

Læs også
Tyrkiet oversvømmer Europa med migranter

I stedet for har man kastet sig ud i en høneforvirret debat om alt muligt med ”udlændinge” – herunder ”tonen i debatten” og asylpolitik.

 

Den slags duer erhvervslivets organisationer og de store virksomheder overhovedet ikke til.

 

De har ikke forstand på politik. Og med politik menes her politik i forhold til rigtige levende mennesker og ikke bare i forhold til noget power point i et mødelokale hos DI.

 

Fri os fra erhvervsfolk, der tror, at de skal fungere som politiske opdragere i forhold til befolkningen. Det eneste, de opnår, er at skade den vigtige debat, som de forsøger at rejse med deres udgangspunkt i virksomhederne. Nemlig debatten om at finde den nødvendige arbejdskraft.

 

De Konservative har før brændt fingrene

De Konservative har før brændt fingrene på at lægge sig for tæt op ad erhvervslivets organisationer i den politiske debat. De risikerer at gøre det igen, hvis de ikke er bevidste om disse organisationers meget mangelfulde kontakt til vælgerne.

 

Man kan altid diskutere, om Venstres konkrete forslag til at skelne mellem mere og mindre udviklede lande er det bedst mulige.

Læs også
Inger Støjberg vraget – både Venstre og Socialdemokratiet glider nu væk fra den stramme udlændingepolitik

 

Men så må man forholde sig konkret til det og ikke kaste sig ud i absurde debatter om alt og ingenting.

 

Asylkatastrofen

Absurditeten forstærkes af, disse debatter kører heftigt derudaf, mens voldsommere problemer får lov at tårne sig op:

 

Asyltilstrømningen er ved at komme helt ud af kontrol. Der er brug for, at asylpolitikken ændres fundamentalt, ellers vil det danske samfund på relativt kort tid blive dramatisk forandret.

 

Vi vil få et fattigere, mere opsplittet og mere konfliktfyldt samfund, hvor de værdier, der har været bærende, begynder at smuldre.

 

Her er der hårdt brug for, at det borgerlige Danmark finder sammen. Og der er ingen grund til at søge hjælp hos DI.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…