Bent Wigotski om regeringens asylspil: Menneskesmuglerne gnider sig i hænderne

Collage

Som reaktion på den dramatisk stigende tilstrømning af syriske flygtninge, alene 1135 i august ud af et samlet antal på 2287 asylansøgere, bekendtgjorde justitsminister Karen Hækkerup i fredags, at regeringen vil indføre en særlig tidsbegrænset opholdstilladelse for personer, der flygter fra borgerkrig eller lignende generelle forhold.

 

De syriske krigsflygtninge skal således i modsætning til individuelt forfulgte flygtninge i første omgang have en midlertidig opholdstilladelse på 1 år, der derefter kan forlænges med 2 år ad gangen, hvis de ikke kan vende tilbage.

 

Forslaget vil ikke afhjælpe problemet

Det må imidlertid anses for meget tvivlsomt, om dette forslag, der skal hastebehandles af Folketinget i løbet af oktober-november, vil føre til en nævneværdigt formindsket strøm af syriske asylansøgere. Det vil formentlig heller ikke føre til, at man til sin tid vil kunne tilbagesende et større antal af dem, der er kommet eller kommer til Danmark.

 

For det første kan ingen i dag forudse, hvornår der igen vil indtræde så rolige og stabile forhold i Syrien, hvor der jo har været borgerkrig i 3½ år, at syriske krigsflygtninge vil kunne sendes tilbage. Krigshandlingerne ser desværre ud til at ville fortsætte en rum tid endnu, da ingen af parterne har overtaget og vil kunne fremtvinge en løsning. De internationale bestræbelser på at få krigen afsluttet led ynkeligt skibbrud tidligere i år, og der er ingen tegn til, at de vil blive søgt genoptaget.

 

Det må derfor antages, at de flygtninge, der får opholdstilladelse, vil blive her en rum tid endnu, ja nok permanent.

 

For det andet viser erfaringerne fra tidligere flygtningestrømme, at det er usandsynligt, at de, der har fået opholdstilladelse her i landet, vil ønske at vende eller vil kunne sendes tilbage i større tal, hvis konflikten i hjemlandet ophører. Mange af dem vil utvivlsomt gøre gældende, at det alligevel vil være for farligt: de vil f.eks. kunne hævde, at de på den ene eller anden måde har været på kant med en eller flere af parterne i borgerkrigen, påstande, som de danske myndigheder ikke vil kunne modbevise.

 

Tilknytning

Dertil kommer, at flygtninge, der efter nogle års ophold har fået en vis tilknytning til Danmark, ikke mindst p.g.a. børns skolegang, er meget vanskelige at udvise. Justitsministerens forslag begrænser nemlig ikke adgangen til familiesammenføring.

 

Alle tilløb i fremtiden til at sende syriske flygtninge tilbage vil derfor uanset en ændret situation i Syrien blive mødt med modstand fra hele ”godhedsindustrien” (dele af Folketinget og af medierne samt flere NGO’er), der vil skabe store problemer for en regering og en justitsminister, der ikke er absolut stålsat. Det vil blive gjort gældende med alle mulige spidsfindige argumenter, at forholdene absolut ikke er bedre, og at det vil være fuldstændigt inhumant, at sende de stakkels mennesker – og især de stakkels børn – tilbage til Syrien til lud og koldt vand.

 

Lappeløsning

I det hele taget viser alle erfaringer med flygtninge, der søger til Vesten, at det afgørende for dem er at slippe ind. Er de først inde og er deres ansøgning ikke afvist hurtigt, risikerer de erfaringsmæssigt ikke at blive tilbagesendt eller udvist sidenhen – og kan derfor gøre hvad der passer dem (selvfølgelig medmindre de begår alvorlige forbrydelser og kan udvises til et land, hvor de ikke risikerer tortur eller dødsstraf). Dette gælder uanset, hvad deres opholdstilladelse kaldes eller ikke kaldes. Denne paragrafdiskussion er godt nok et emne, der interesserer visse lovgivere, jurister og andre feinschmeckere, men den er uden større betydning i det virkelige liv.

Læs også
Så galt kan det gå, når medierne går amok i politisk korrekthed

 

Justitsministerens udspil er derfor blot endnu et lapperi på en efterhånden mere og mere uoverskuelig og forfejlet udlændingelovgivning. Med initiativet forsøger ministeren at signalere handlekraft på Socialdemokraternes vegne samtidigt med, at De Radikale kan berolige sig med, at forslaget er så godt som uden effekt. Hvis det var alvorligt ment med midlertidig opholdstilladelse i et år, burde man i det mindste have overvejet at afskære adgangen til familiesammenføring og i stedet hjælpe familierne i flygtningelejre.

 

Nu kan menneskesmuglerne i stedet fortsat gnide sig i hænderne.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…