Befolkningerne i de fattige lande vokser i historisk uhørt omfang

Immigranter på Libyens kyst

Klodens ikke-vestlige mangfoldiggør sig i et historisk uhørt omfang. Det betyder en regulær befolkningseksplosion. Men alligevel handler vi, som om det ikke betyder noget.

 

De hidtidige prognoser for den globale befolkningsudvikling ser ud til at tage alvorligt fejl.

 

For kun halvandet år siden forventede man, at befolkningstilvæksten ville stoppe og den samlede befolkning ville begynde at falde omkring år 2050.

 

Men nu mindre end 18 måneder senere, lyder antagelsen, at jordens befolkning ikke vil stoppe med at vokse i hele det 21. århundrede.

 

Stilstand i vesten

I Europa ser det ud til, at befolkningsudviklingen har stabiliseret sig. Det samme gør sig gældende for det meste af Asien og Nord- og Sydamerika, hvor fertiliteten er på mellem 1,5 og 2 pr. kvinde.

 

I Afrika syd for Sahara er det en helt anden historie. Helt uden for nummer, fristes man til at sige.

 

Reproduktionen er her oppe på 4,6 barn pr. kvinde.

 

Eksplosion i Afrika

Det betyder, at Afrika, der allerede i dag har en befolkning på 1,1 milliard mennesker, ifølge prognosen vil stige til mindst 3,1 milliarder mennesker i år 2100.

 

Højscenariet arbejder med et tal, der lyder på 5,7 milliarder. Det vil sige en tredobling og mere end en femdobling med andre ord.

 

Læs også
Udkantsdanmark er støvsuget for ledige

Alene det vestafrikanske land Nigeria kan have verdens største befolkning i år 2100 med 1,5 milliarder.

 

For at sætte det tal i perspektiv, kan man forestille sig, at hvis den nuværende danske befolkning på ca. 5,6 millioner holdes konstant indtil år 2100, så vil den udgøre omkring 0,37 procent af den nigerianske. I dag udgør den danske befolkning 3,44 procent af den nigerianske.

 

Ustabilitet

Samtidig med den massive befolkningstilvækst er det afrikanske kontinent plaget af ustabilitet og fejlslagne stater. Det gælder lande som Somalia, Den Centralafrikanske Republik, Demokratiske Republik Congo og Eritrea.

 

Og syd for Sahara ligger de lande, der klarer sig dårligst målt alle parametre og særligt på BNP pr. indbygger.

 

Den manglende udvikling og eksplosive befolkningsvækst giver ikke noget særligt håb for, at Afrika syd for Sahara vil nærme sig noget nær europæiske standarder.

 

Fremtidens Europa

Læs også
Vismænd: Opsvinget har endegyldigt bidt sig fast

Konsekvensen af udviklingen i mange ikke-vestlige lande og særligt Afrika vil derfor være, at presset på Europa stiger i eksponentielt i takt med reproduktionen i disse lande. Også fordi, at det naturlige scenarie vil være, at de pågældende lande går bankerot, fordi de på ingen måde er i stand til at håndtere den voldsomt stigende befolkning

 

Europa kan gøre to ting: Enten lade sig oversvømme og dermed frivilligt fjerne sin egen kultur fra jordens overflade, eller sætte foden ned og standse vanviddet.

 

Det sidste kan Europa gøre over en nat qua Europas overlegne teknologi. Spørgsmålet bliver derfor, om vores ledere har modet og viljen til at handle.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…