Befolkningen sender en kraftig advarsel til politikerne

Bølgerne går højt om børnechecken til EU-borgere. I befolkningen er der stor modstand mod, at man kan få denne ydelse udbetalt, lige efter at man er kommet til Danmark.

 

Men det er ikke kun en protest mod børnechecken, der rører sig i befolkningen. Der er i det hele taget kommet en mere kritisk holdning til EU.

 

Og utilfredsheden begrænser sig ikke til EU. Kravet om en strammere udlændingepolitik vokser. Og pludselig kan et salg af DONG-aktier til Goldman Sachs blive et symbol på noget, som udløser stærke folkelige reaktioner.

 

Mange mennesker ser i dag ud til at have oplevelsen af, at politikere og andre beslutningstagere handler hen over hovedet på dem og mangler føling med, hvad der optager borgerne.

 

Det afspejler sig også i, at tilliden til politikerne i dag er tæt på det lave niveau, som eksisterede op til det såkaldte katastrofevalg i 1973, som vendte op og ned på dansk politik.

 

Helt så store politiske omvæltninger er der foreløbig ikke lagt op til i dag. Men det er klart, at Dansk Folkepartis voldsomme vækst afspejler, at vælgerne er i opbrud. Og det opbrud kan sagtens tænkes at blive større.

 

Befolkningen sender en kraftig advarsel til politikerne.

 

To opsigtsvækkende målinger

Selv om det ikke kun drejer sig om EU, så er den folkelige kritik særlig tydelig her.

 

Forleden viste en meningsmåling, at Dansk Folkeparti stod til at blive landets største parti ved valget til Europa-Parlamentet den 25. maj. (A&B Analyse/Altinget).

 

Nu er der kommet en ny måling, som er endnu mere opsigtsvækkende. Den viser, at befolkningens holdning til EU er blevet klart mere kritisk, og at flere partier på dette område har alvorlige problemer med deres vælgere.

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

 

Denne måling, der også kommer fra A&B Analyse/Altinget, blev offentliggjort mandag. Ejendommeligt nok har den kun fået ringe opmærksomhed og omtale. Det kan man vel se som endnu et eksempel på, at politikere og medier er for fjerne i forhold til, hvad der rører sig blandt vælgerne.

 

Stærke EU-kritiske holdninger

Svarpersonerne i målingen havde fire udsagn at vælge imellem: ”Danmark skal ud af EU”. ”Danmark skal blive i EU, men EU skal bestemme mindre”. ”Danmarks tilknytning til EU skal være som nu”. Og endelig: ”Danmark skal afskaffe alle forbehold”.

 

Et stort flertal i Folketinget har den sidstnævnte holdning. Men vælgerne ser ifølge målingen helt anderledes på det.

 

24,3 procent ønsker ligefrem en dansk udmeldelse af EU og en handelsaftale som den norske.

 

33,7 procent vil blive i EU, men ønsker, at EU skal bestemme mindre end i dag.

 

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

23,1 procent foretrækker, at EU-medlemskabet fortsætter på samme niveau som i dag.

 

Endelig vil 18,9 procent have alle forbeholdene fjernet.

 

Partierne og deres vælgere

Ser man på partierne, er der tre af dem, som i særlig grad er i pagt med holdningerne blandt deres vælgere.

 

De Radikale er meget EU-ivrige, og det er en stor del af deres vælgere også.

 

Endnu tættere er sammenhængen mellem parti og vælgere hos Dansk Folkeparti – men her i den modsatte retning. Et massivt flertal af partiets vælgere vil enten forlade EU eller begrænse dets indflydelse.

 

Samme tendens findes i øvrigt hos Liberal Alliance, hvor de fleste vælgere dog vil nøjes med at begrænse EU.

Læs også
Tjek udløbsdatoen på dit EU-sygesikringskort inden sommerferien

 

De to traditionelt bærende EU-positive partier, der ønsker alle forbeholdene fjernet, står til gengæld med en udfordring.

 

Blandt Venstres vælgere ønsker over halvdelen enten at forlade EU (18,6 procent) eller begrænse dets indflydelse (34,8 procent). Hos Socialdemokraterne er de tilsvarende tal 11,6 procent og 26,3 procent.

 

Stort flertal vil blive i EU, men …

Der er stadig et stort flertal af danskerne, som ønsker at blive i EU. I målinger på EU-plan er danskerne også mere positive over for EU-medlemskab end de fleste andre.

 

Men der er altså et stærkt ønske om at reducere EU’s magt. En oplevelse af, at EU ikke kender sine begrænsninger. Den holdning har på det seneste fået næring af debatten om danske velfærdsydelser til EU-borgere.

 

Der har også været stærke reaktioner over for EU-regler om fri bevægelighed, der modarbejder de stramme danske krav til familiesammenføring og asyl. Jævnfør den store debat om den såkaldte Metock-dom for nogle år siden.

 

Læs også
Sensationel måling: Stram Kurs stormer frem, de islamkritiske partier styrkes kraftigt og S er rystet

Andre lande

De folkelige reaktioner over for disse ting er langt fra et rent dansk fænomen. I en stribe europæiske lande vokser protesterne mod både EU og indvandringspolitikken, og mistilliden til de etablerede partier er stærk.

 

I flere andre lande er modsætningerne anderledes ekstreme end i Danmark. Herhjemme samles protesten primært op af Dansk Folkeparti, der er et etableret og ansvarsbærende parlamentarisk parti.

 

I Frankrig oplever Front National kraftig medvind, og partiet kan blive det største ved valget til Europa-Parlamentet. I Holland står Frihedspartiet meget stærkt. I Storbritannien konkluderer forskerne bag en aktuel undersøgelse, at det EU- og indvandringskritiske UKIP har et stort potentiale – op mod 30 procent af vælgerne. (Daily Mail)

 

Bølgen

Man ser for sig billedet af politikere og medier, der er optaget af dagen og vejen. Imens tårner en kæmpebølge sig op over dem, uden at de ser den.

 

Måske brager den ned ved det kommende EU-valg.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…