SKAT bryder loven og lader hånt om borgernes retssikkerhed

Vi bryster os ofte af, at Danmark er et samfund med en høj grad af tillid mellem borgerne og et samfund med meget lidt korruption og meget høj tillid til myndighederne. Begge dele er selvfølgelig noget, vi skal være stolte af.

 

Men vi skal ikke tro, at det bare er sandheder, som aldrig kan ændre sig. Hvis vi ikke værner om tilliden – både tilliden mellem borger og borger og tilliden mellem stat og borger – så risikerer den at forsvinde.

 

Og det er lige præcis dét, der er ved at ske med SKAT.

 

I den seneste tid er skeletterne væltet ud af skabet hos skattemyndighederne, som både bryder loven og lader hånt om borgernes retssikkerhed.

 

For eksempel har SKAT siden 2009 givet ulovlig anonymitet til borgere, der stikker andre i skattesager, ligesom SKAT ikke retter ind, når Landsskatteretten eller ankenævn underkender ejendomsvurderinger.

 

Danmark har verdens højeste skattetryk. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg mener, at det bør være langt lavere.

 

Men uanset tallet på årsopgørelsen er det hamrende nødvendigt, at borgerne kan have tillid til, at den skat, de betaler, er korrekt.

 

Ingen skal opkræves mere i skat, end loven foreskriver – og hvis der er den mindste mistanke om fejl eller ulovlig praksis, skal det straks undersøges og udbedres. Det er da det mindste, vi som politikere kan gøre for skatteyderne.

 

Ja, det er det mindste. Men det er desværre ikke det, der sker i øjeblikket. Regeringen sidder på hænderne, mens skandalesagerne fortsat fylder aviserne.

 

Det må simpelthen ikke fortsætte sådan. Vi er nødt til at få genoprettet tilliden til Skat, og en god begyndelse vil være en uafhængig skatteombudsmand, som borgerne kan gå til, når de er kommet i klemme. Borgernes repræsentant over for skattemyndighederne.

 

Læs også
Lars Løkke Rasmussen og danaidernes kar

Desuden bør SKAT selvfølgelige genoptage de sager, hvor ulovlig anonymitet har ført til en afgørelse. Og alle boligejere, der på baggrund af fejlagtige ejendomsvurderinger har betalt for meget i skat siden 2003, bør automatisk få deres penge tilbage.

 

Joachim B. Olsen, erhvervs- og arbejdsmarkedsordfører, Liberal Alliance

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…