’Bedre fremtid for kernekraft med thorium’ – vil give bedre fremtid for klimaet!

Big Ben og det britiske parlament (London-Pictures)

På et møde i det engelske parlament 20. okt. 2014 arrangeret af Weinberg Foundation og Thor Energy Association blev der diskuteret forskning og udvikling af thorium kernekraft, der skal forsyne verden med stabil, billig og rigelig energi og reducere udledningen af CO2.

 

Mens orkanen Gonzalo rasede, og 10% af flyene blev aflyst i Heathrow, var der demonstration mod skifergas (STOP Fracking) udenfor det engelske parlament. I Committee Room 4a, House of Lords (Overhuset) var der møde om forskning og udvikling af thorium kernekraft. Under et af foredragene ringede en klokke, hvilket fik 3-4 af deltagerne til at løbe fra mødet for at stemme i Overhuset. Så fortsatte mødet, overværet af journalister fra BBC og The Independent.

 

Baronesse Worthington fra House of Lords indledte mødet og påpegede, hvor svært det er at blive enige om en fælles energikurs i EU. Fx består Polens energiforsyning af 50% forurenende kul, og landet er bekymret for kulindustriens 100.000 arbejdspladser. Danmark taler for dyr og ustabil vindkraft, der betyder 25-30.000 arbejdspladser – og investorerne venter svar på, hvilke statsstøttede virksomheder, der giver mest afkast – pga. subsidierne.

 

Thorium kernekraft og avancerede reaktorer er helt nødvendige, hvis man skal bekæmpe global opvarmning og opnå forsyningssikkerhed af energi. Hvis vi ikke bruger mere kernekraft i løbet af de kommende 5 år, vil verden være ’in big trouble’ pga. CO2 udledninger. Man kan sige det rent ud: Kernekraft eller global opvarmning med mere ekstremt vejr!

 

Rory O’Sullivan fra Energy Process Development Ltd er enig med mange forskere i, at små modulære enheder ville være en god start, men der mangler finansiering til projektet (ca. 500 mio. kr.). Skader efter klimaændringer som oversvømmelse o.l. koster samfundet langt mere, så det er mere et spørgsmål om politisk vilje.

 

Hvis der blev produceret 10.000 enheder om året ville efterspørgslen blive stor, da små thorium reaktorer kunne passe ind mange steder, fx i handelsskibe. Flibe Energy i USA med Kirk Sorensen arbejder på det, og i Japan er firmaet TTS i færd med at udvikle en mindre FUJI thorium reaktor.

 

Professor Robert Cywinski fra Huddersfield universitet – en af verdens førende forskere i thorium – var lige vendt hjem fra åbningen af ESS Spallation Program i Lund. Han beklagede, at thorium forskningen af politiske årsager havde ligget stille i 50 år, men at udvikling af thorium energi nu er nødvendig for klimaets skyld. Thorium er et indlysende valg, da der er 5 gange mere thorium end uran og tilstrækkeligt til global energiforsyning i 10.000 år.

 

Der er vanskeligheder, men de kan overkommes. Problemet er ikke teknologien – problemet er politikerne, der ikke tager de beslutninger, der er nødvendige for at bremse global opvarmning. The Telegraph skrev i en overskrift: Thorium put to the test as policy makers rethink nuclear!

 

Vil thorium blive anvendt i kernekraft? Svaret er JA! Forskning og udvikling af thorium er så langt fremme, at det ikke kan bremses af kul, olie eller gasindustrien, men det kan forhales af naive politikere, der tror, vind og sol kan levere. De kan kun supplere. I Belgien overvejer man at udskifte kernekraft med vedvarende energi, men det vil koste landet ca. 31 mia. euro at forlade det nukleare.

 

Direktør Øystein Asphjell fra det norske Thor Energy fortalte om den succes, Thor Energy har med sin thorium brændselspille (pellets), der leverer energi til en papirfabrik i Halden.  Den norske regering støtter med oliepenge forskning i thorium og ønsker Norge i front, når olien skal udskiftes med ren energi. Norge har store thorium resurser – ligesom Grønland, Finland, Sverige og Frankrig, så EU kunne blive selvforsynende med billig ren energi.

 

Læs også
David Attenborough: ”Vi har ikke bare ruineret planeten, vi har ødelagt den”

EU Topmøde-kompromis fra den 23. oktober: Europa skal skære 40 procent af sit CO2-udslip inden 2030

Polen, der er afhængig af kul, frygter for økonomien. England ønsker at inkorporere skifergas og kernekraft som alternativer, mens Greenpeace argumenterer for, at omfanget af vedvarende energi skal stige med 45% i stedet for 27%. Hvis man betragter thorium som vedvarende energi, kunne målet nås! I stedet for diesel i Greenpeace skibene, kunne de fremtidigt få et lille thorium modul!

 

EU kompromiset er ikke ambitiøst nok til undgå risikoen for større klimaændringer. Nuværende politikere efterlader et større klimaproblem til næste generation politikere! I 2050 håber man at kunne reducere CO2 udledningen med 80% af niveauet fra 1990, men det vil være umuligt uden kernekraft! Politikerne skal overvinde aversionen mod kernekraft, som er baseret på følelser og ikke på sund fornuft! Det er umuligt at bremse den globale opvarmning, og problemerne med mere ekstremt vejr vil blive større, hvis man ikke følger IPCC’s anbefaling og inkluderer kernekraft.

 

Jonna Vejrup Carlsen, www.global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…