Alle skal være lige for loven – også ofre for tyverier af “mindre” beløb

Colourbox

Det er uværdigt over for borgere og Danmark som et retssamfund, at Københavns Politi på grund af en uskreven vejledende beløbsgrænse (som Justitsministeriet har bekræftet) praktisk talt undlader at efterforske tyverier under 100.000 kroner.

 

Det kan ingen andre end tyveknægtene være tjent med, og derfor bør den regel naturligvis sløjfes så hurtigt, som overhovedet muligt. For selvfølgelig skal alle borgere, der bliver krænket og bestjålet, tages seriøst, når de henvender sig til politiet.

 

Dermed ikke sagt, at enhver forbrydelse – heriblandt tyverier – kan og vil blive opklaret, men borgere må og skal forvente, at politiet i det mindste gør et forsøg.

 

Og dermed heller ikke sagt, at intet er for småt til, at politiet bør beskæftige sig med det, men den slags nuancer må aldrig føre til, at politiet arbejder ud fra rigide bagatelgrænser opgjort i kroner og ører. For det er selvfølgelig ikke mindre krænkende at få stjålet en IKEA-sofa i eget hjem, end det er at blive berøvet en designerstol fra Arne Jacobsen.

 

Et helt fundamentalt princip i dansk retspraksis er, at alle er lige for loven. Det princip er vi godt i gang med at underminere, når vi forskelsbehandler i efterforskningen af tyverier ud fra, hvor meget der er blevet stjålet for.

 

Dertil skaber den praksis unødvendig frygt blandt borgere, ligesom vi får skabt uhensigtsmæssige incitamenter til at begå berigelseskriminalitet – særligt af genstande til en værdi under 100.000 kroner. Det er ikke ligefrem en udvikling, vi ønsker, politiet slev skal bidrage til.

 

Nogle vil så forklare (eller måske ligefrem forsvare) værdigrænsen med, at politiet mangler ressourcer. Til det vil jeg sige, at ressourcer naturligvis er afgørende for politiets arbejde, men at det grundlæggende handler om, hvordan ressourcerne prioriteres, og ikke om blot at tilføre flere midler.

 

For vi kan jo konstatere, at totalkontroller mod bilister samt store koordinerede indsatser mod de små syndere, der færdes på cykelstierne, gang på gang finder sted.

 

Det hænger blandt andet sammen med de tåbelige måltal og resultatkontrakter for, hvor mange bøder politiet skal udskrive – måltal der i øvrigt stammer fra det seneste politiforlig, som Liberal Alliance ikke er en del af.

 

Forklaringen på, hvorfor Københavns Politi negligerer tyverier under 100.000 kr., kan derfor meget vel være den samme, som den Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet, for nylig gav om den eksplosive udvikling i brugen af alarmer i private hjem: ”Politiressourcerne bruges i alt for høj grad til at skrive bøder ud og lave administrativt arbejde i stedet for at være borgernære, forhindre og opklare forbrydelser og lave præventivt og forebyggende arbejde.”

 

Læs også
 Det er politiets fornemste opgave at beskytte truede personer – ikke at lukke munden på dem

Simon Emil Ammitzbøll, retsordfører, Liberal Alliance

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…