Kæmp for alt hvad du har kært – det var blodig alvor for frihedskæmperne og i dag for israelerne

Facebook

Kæmp for alt, hvad du har kært

“Kære Mor.

 

Den sidste hilsen til dig. Naar du modtager den, er jeg ikke mere blandt de levende, men jeg haaber, min Indsats i Kampen for vort elskede Land vil bære sin frugt.  (…) Vi har ført vor Kamp, og vi vidste Prisen, men den skal føres, om det saa gælder Livet.”

 

(Det skrev frihedskæmperen Niels Fiil fra Hvidsteensgruppen til hans mor, inden han blev henrettet af nazisterne i 1945).

 

Niels Fiil var en af de modige danskere, som kæmpede for et frit og demokratisk danmark under Anden Verdenskrig. En anden var læge Jørgen Kieler, som jeg har været så heldig at møde. Han var sammen med sine søskende aktiv i modstandsgruppen “Holger Danske”. Gruppen, som havde penge, skibe og våben bragte 800 danske jøder i sikkerhed i Sverige. Under en sabotageaktion i Sønderjylland  blev Jørgen Kieler skudt i halsen, arresteret og kørt til Vestre Fængsel.

 

Henrettelsen blev imidlertid udsat, hvilket han ironisk nok kan takke Hvidstengruppen for. Nedskydningen af otte af gruppens medlemmer den 27. juni 1944 udløste nemlig generalstrejke i Danmark,  hvorefter offentlige henrettelser blev standset og erstattet med nedskydning af tilfældige civile. Jørgen Kieler blev i stedet sammen med lillebroderen Flemming, ført til den berygtede kz-lejr, Porta Westphalica.

 

Hvor er den kæmpende jøde?  Svaret er: I Israel 

Jeg spurgte Jørgen Kieler, om han havde nogen forklaring på det paradoksale i, at ikke så få jøder den dag i dag synes mest tilbøjelige til at bøje nakken – og tie.  “Ja, hvor er den kæmpende jøde?” lød det retorisk fra Kieler.

 

I dag kender vi svaret: Han – og hun – befinder sig i Israel.

 

De unge jøder i Irael i dag kæmper mod en antidemokrati terrorbevægelse, Hamas, ligesom Jørgen Kieler og hans kammerater kæmpede mod nazismen.

 

Og ganske som der i 1944 og også efter krigens afslutning, i vide kredse blev set skævt til de danske frihedskæmpere, bliver der i dag set skævt til de unge jøder, som kæmper for staten Israels overlevelse.

 

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

Anti-semitismen er på vej frem

Langsomt, men sikkert, er anti-semitismen – og med den volden og ligegyldigheden – kommet snigende.

 

Israels flag blev for nogle år siden bortvist fra et 1. maj arrangement i Fælledparken, og den unge jøde som havde medbragt flaget, blev overfaldet af en gruppe unge arabere.

 

Ved Mangfoldighedsfesten i København forrige sommer, som fejrede kulturel mangfoldighed, blev den israelske bod som den eneste frarådet at flage med det israelske flag.

 

Repræsentanter for TaskForce Inklusion, som er den afdeling i Københavns Kommune, der stod for samarbejdet med de deltagende grupper, forsøgte først at bortforklare beslutningen. Efterfølgende erkendte man dog, at man ikke havde nogen egentlig flagpolitik, og at opfordringen kun var blevet præciseret overfor foreninger, hvor man vurderede, at deres flag kunne virke provokerende for nogen.

 

Henstillingen kom, efter at Københavns kommune først havde bedt Linda Herzberg, medlem af Mosaisk Trossamfund, om at forsøge at overtale Dansk Zionist Forbund (DZF), en forening, der støtter staten Israel,  til helt at holde sig væk fra Mangfoldighedsfesten.

 

– Jeg fik at vide, at jeg skulle bruge min indflydelse til at overtale DZF til ikke at deltage i arrangementet.

Læs også
De 4.006 palæstinensere som europæerne ikke har hørt om

 

Imidlertid nægtede Linda Herzberg at efterkomme opfordringen og gjorde i stedet DZF opmærksom på, hvilket forslag hun havde fået fra kommunen.

 

Da Dansk Zionistforbund fastholdt beslutningen om at deltage i Mangfoldighedsfesten, blev de gjort opmærksomme på, at de i så fald måtte medbringe egne sikkerhedsfolk.

 

Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R) fralagde sig efterfølgende ethvert ansvar for forskelsbehandlingen af jøderne, til trods for, at det netop var hendes afdeling, der stod for fejringen af kulturel mangfoldighed i Københavns Kommune.

 

Siden da er danske jøder i stigende grad blevet chikaneret og i nogle tilfælde endda overfaldet, så de  gradvist har måttet opgive at gå med kalot og jødestjerne på gaden.

 

Netop nu har den jødiske skole, Carolineskolen, derfor forbudt sine elever at bære jødiske symboler, uden for skolens område, om det så bare er i et frikvarter. Opfordringen kommer fra Sikkerhedsafdelingen i Det Jødiske Samfund.

 

Opfordring til at dræbe jøder

Læs også
USA støtter Israel mod EU

Jøderne risikerer nu ikke alene chikane og overfald.

 

Den 11. juli fremsatte imam Abu Bilal fra Grimhøjmoskeen i Aarhus i Al Nusra Moskeen i Berlin en utilsløret opfordring til at dræbe “zionistiske jøder”, dvs. jøder, som går ind for, at jøder i lighed med andre folkeslag, må have et land, som de kan kalde deres.

 

“Oh Allah. Destroy the Zionist Jews. Count them and kill them to the very last one. Dont spare a single one of them. Make them suffer terribly.”

 

Abu Bilal har senere forsøgt at trække i land ved at sige, at han ikke mente alle jøder, kun nogen af dem.

 

Demonstration til støtte for Israel blev angrebet

På grund af den igangværende konflikt mellem Hamas og Israel har der indenfor den seneste tid været afholdt ikke så få demonstrationer arrangeret af Dansk-Palæstinensiske Venskabsforening til støtte for Hamas.

 

Det var også tilfældet den 25. juli, hvor også Dansk Zionistforbund i samarbejde med Frit Iran havde inviteret til demonstration på Christiansborg Slotsplads for “fred og forsoning”.

Læs også
Hamas og Irans planer om at udslette Israel skal stoppes, inden det er for sent

 

En større gruppe palæstinensere kom direkte fra Københavns Rådhusplads, da den palæstinensiske demonstration var slut, og samledes Ved Stranden.  De kom fra flere sider og i samme sekund, den første taler tog ordet på Christiansborg Slotsplads, gik gruppen amok. Med stor voldsomhed og aggressivitet forsøgte de at komme over på Christiansborg Slotsplads råbende “Fuck Israel”. “Fuck jøderne”,  “Fucking jøder”.

 

Kun takket være politiet, som på det tidspunkt var talstærkt til stede, og som reagerede øjeblikkeligt, blev faren i første omgang afværget.

 

Det jødisk-muslimske fredsmøde blev imidlertid opløst halvvejs gennem talerækken af voldelige arabisk udseende Hamas-sympatisører, der svingede med terrorflag, råbte aggressive slagord og angreb den fredelige forsamling med sten. Politiet evakuerede deltagerne til slotsgården, og vi blev i politibusser og under ekskorte kørt til et sikkert sted i København.

 

En sørgelig dag for vore grundlovssikrede frihedsrettigheder. I stedet for at evakuere de ekstremt aggressive, voldsparate unge palæstinensere, blev det os – deltagerne i den lovligt varslede og indkaldte jødisk-muslimske demonstration for fred og sameksistens – som måtte fjernes med råbet “Fucking jøder” ringende i ørerne.

 

Vore dages kamp for demokrati og frihed

Ligesom unge danske modstandsfolk i 1944 var villige til at betale den højeste pris i kampen for frihed, kæmper unge israelske mænd og kvinder i dag, side om side, en kamp for frihed. En kamp, som også burde være vores: Ytringsfrihed, en fri presse, ligestilling mellem mænd og kvinder, retten til at gå klædt, som man vil, tolerance overfor homoseksuelle, kunst og kultur o.m.a.

 

Læs også
Tre tidligere udenrigsministrer advarer mod Trumps plan for fred – men fortidens Mellemøstpolitik var dødsensfarlig

Dette sat overfor en terrorbevægelse, som netop har slagtet 25 af deres egne under dække af, at “de samarbejdede med israelere”. En terrorbevægelse, som insisterer på væbnet kamp, men trods tilskud  i milliard-klassen end ikke har bygget beskyttelsesrum til civilbefolkningen, som derved rammes urimeligt hårdt.

 

Det er på høje tide, at vi besinder os og erkender, at Israels kamp for overlevelse også er vores. Det er på tide, at også vi kæmper for det, vi har kært.

 

Lige nu er det danske jøder, som på nærmeste hold oplever chikane, overfald og dødstrusler. Men det kan vise sig fatalt, hvis vi tror, at det ikke også en dag kan komme til at gælde os.

 

I bogen “Før jeg siger farvel” slutter Jørgen Kieler af med følgende kloge ord om folks manglende evne til at skelne mellem racisme og overbevisning:

 

“Man kan ikke gøre folk anvarlige for noget, de ikke har indflydelse på: skæve øjne, brun hud, hvad pokker det nu måtte være. Man må have lov at være uenig med dem i politisk henseende, men også i religiøs henseende. Bare fordi de siger, at noget er en helligdom, bøjer jeg mig ikke. Og antisemitisme generer mig.”

 

“Kampen skal føres, om det saa gælder Livet”.

 

På søndag den 17. august er der en ny demonstration til støtte for Israel og imod antisemitisme. Demonstrationen begynder på Rådhuspladsen i København klokken 14.

 

Arrangeret af Fælleskomiteen:

 

Fælleskomitéen for Israel er en paraplyorganisation for Israelvenlige foreninger baseret på kristent, jødisk og kulturelt grundlag samt venskabsforeninger. Organisationen blev dannet i 1991 af ca. 30 vidt forskellige organisationer med positiv interesse for Israels eksistens.

 

https://www.facebook.com/events/1442267916053967/?ref=51&source=1

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…