Bag den multikulturelle facade: 28 ud af 30 piger udsat for den groveste form for omskæring

Collage: Asger Bonnevie

I det multikulturelle Sverige , hvor politikerne fuldstændig synes at have tabt kontrollen med indvandringen,  og hvor man kun nødig tillader en åben debat om de problemer en så voldsom tilvækst af mennesker med fortrinsvis muslimsk baggrund uundgåeligt fører med sig, er det børnene der betaler prisen.

 

 

Lige nu er Sverige i chok.  I Norrköping, Sveriges 8. største by, har sundhedsmyndighederne alene siden marts i år fået kendskab til 60 tilfælde af kønslemlæstelse af skolepiger.

 

 

I en enkelt skoleklasse var 28 ud af 30 piger blevet udsat for den groveste form for omskæring, også kaldet infibulation.  I en anden klasse viste samtlige piger sig at være blevet omskåret.

 

 

Ifølge WHO findes der tre typer af omskæring:

 

 

A. Infibulation, som er den de fleste af pigerne i Norrköping er blevet udsat for, og som er den mest ødelæggende: Klitoris, indre og ydre kønslæber bortskæres, hvorefter sårkanterne syes sammen, så der kun efterlades hul til urin fra urinrøret  og menstruationsblod fra skeden.

 

Omskæringen foregår som oftest uden bedøvelse og foretages med et barberblad eller en machete. Den foretages enten af ældre kvinder eller mænd.

 

Nogle dør på grund af indgrebet, andre får livsfarlige infektioner. Hertil kommer fysiske og psykiske følger efter indgrebet: problemer med vandlanding, menstruationssmerter for ikke at tale om, at kvinden før giftermål og fødsels skal de-infibuleres, altså åbnes igen. Visse steder gøres det af ægtemanden selv med en kniv. Kønslemlæstelse er altså et ekstremt voldsomt overgreb, som følger pigen resten af livet.

 

 

B: Mellemsvært indgreb: Klitoris og en del af skamlæberne fjernes.

Læs også
Hvidvasker Sverige sin antisemitisme? – en beretning om, hvor galt det står til i Malmø

 

 

C: Mindste indgreb: Forhuden på klitoris og evt. spidsen af klitoris fjernes.

 

 

Nörrköping som forsøgskommune 

Norrköping er blevet udpeget som pilotkommune i et forsøg på at komme pigeomskæringer til livs.

 

Da de fleste af skoleleverne har fået sommerferie, samles lærere fra fem af byens skoler for at blive undervist i, hvordan de kan blive bedre til at opdage tegn på, at der er noget galt.

 

 

Erfaringer fra Norrköping viser bl.a., at mange af de omskårne piger døjer med hovedpine, fordi de ikke får væske nok. De undlader nemlig at drikke for meget væske, da det er smertefuldt og problematisk, når de skal af med vandet.

Læs også
Likvideringen af 31-årig kvindelig læge i Malmø: Hun fik det dræbende skud, da hun lå på jorden – en medgerningsmand er anholdt

 

Og sommerferietiden betyder traditionelt, at mange indvandrerpiger er i fare for ikke bare at blive tvangsgift, men også at blive omskåret under en ferietur til hjemlandet.

 

I Norrköping har det fået skole- og sundhedspersoner til at være opsøgende i forhold til forældrene, som bl.a. bliver gjort bekendt med, at de risikerer retsforfølgelse og fængselsstraf, ifald det viser sig, at børnene er blevet omskåret, når de vender tilbage til Sverige.

 

Dette i et forsøg på at beskytte eventuelle yngre søskende for også at blive udsat for overgrebet.

 

Ulovligt ifølge både FN’s Børnekonvention og svensk lov

Ifølge FN’s Børnekonvention, som Sverige – ligesom Danmark – har tiltrådt, hedder det i artikel 24, stk. 3 bl.a. , at deltagerstaterne forpligter sig til  at “arbejde for afskaffelse af traditionelle skikke, der kan skade barnets sundhed”.

 

Mennesker, som arbejder med børn og unge, bl.a. skolelærere, pædagoger o.lign. har ligesom i Danmark anmeldelsespligt, såfremt de får kendskab til sådanne sager.  Men det er langtfra nogen garanti for, at de offentlige myndigheder så også bliver underrettet.

 

Læs også
Sverige asyl-amok: Har alene i år uddelt langt over tredive tusinde statsborgerskaber og modtaget et hav af asylansøgere

I Sverige har kvindelig omskæring,  eller kønslemlæstelse som fagpersoner foretrækker at kalde det, været forbudt ved lov siden 1982.

 

Loven blev skærpet i 1999, så det nu også er strafbart at få piger bosiddende i Sverige omskåret udenfor landets grænser. Strafferammen kan i særligt grove tilfælde give op til 10 års fængsel.

 

Flere retssager

I Sverige har der været en håndfuld sager, hvor pigeomskæring er blevet vurderet af retssystemet. I 2009 blev en 43-årig somalisk kvinde således idømt tre års fængsel for at have fået omskåret sin tiårige datter i Somalia. Moderen blev ligeledes dømt til at betale datteren 450.000 kroner i erstatning.

 

En 41-årig ligeledes somalisk mand blev idømt to års fængsel for at have omskåret sin 12-årige datter.

 

I Danmark 2009 blev en kvinde fra Sudan idømt to års fængsel for at have fået omskåret sine to døtre under en rejse til Sudan, hvor pigerne fik fjernet klitoris og 2/3 af de små kønslæber. Fængselsstraffen blev gjort delvis betinget.

 

Faderen blev frikendt, han forklarede bl.a. i retten, at han af religiøse grunde aldrig havde set døtrene nøgne, siden de var helt små og derfor ikke havde haft en chance for at opdage omskæringen.

Læs også
Efter drab og eksplosioner: Kriminaliteten fra Malmø er ved at brede sig til Danmark, lyder det fra svensk politichef

 

En somalisk skik, der er svær at komme til livs

Ifølge en somalisk kvinde, der kom til Danmark som flygtning på grund af borgerkrigen i Somalia, og som selv er omskåret, forklarer, at det er uhyre vanskeligt for en ung pige at blive gift, hvis hun ikke er omskåret.  En ugift kvinde har ingen plads i samfundet. I Somalia er 98 % af kvinderne omskårne, og det betyder, at en uomskåret kvindes chance for at blive gift er umådelig lille.

 

Omskæring er svær at komme til livs, bl.a. fordi det involverer kvinders krop og seksualitet, der den dag i dag et enormt tabu i mange indvandrermiljøer. Omvendt er berøringsangsten blandt sundhedspersonale og andre fagpersoner, der gennem deres arbejde kommer i kontakt med mennesker fra samfund, der har tradition for kvindelig omskæring, tilsvarende stor.

 

Stor uvidenhed

Omskæring af pige er især udbredt blandt somaliere. Men vi ved ikke om disse piger stammer fra Somalia. Vi ved heller ikke hvor stor gruppen af somaliere er i Nörrköping.

 

Men ifølge svensk statistik er somalierne den største afrikanske gruppe i Sverige. Der er omkring 45.000 – og endnu flere hvis dem, der har fået svensk statsborgerskab tælles med.

 

Man kunne godt have fået mere viden gennem statistik.

Læs også
Voldelige elever har taget magten i svenske skoler – “lærerne tør knap nok gå forbi dem på trapperne”

 

Desuden kunne man have gennemført helkropsundersøgelser.

 

Men der er specielt blandt sundhedsfaglige personer, bl.a. læger, jordemødre og psykiatere voldsom modstand mod en egentlige forebyggende undersøgelse, som ellers ville kunne foregå i regi af skolelæge eller skolesundhedsplejerske.

 

Hvis man skal foretage en helkropsundersøgelse, så skal den opfatte alle piger. Og det betragtes som groft krænkende, hvis man skal undersøge kønsorganerne på samtlige piger.

 

Skjuler sig bag usandheder, naivitet og politisk korrekthed

I stedet for at skaffe sig reel viden, har man foregøglet, at der ikke var noget problem.

 

I 2003 lavede den svenske antropolog Sara Johnsdotter således en rapport om, at omskæring ikke var noget problem i Sverige.

 

Den byggede blandt andet på, at de somaliske kvinder selv sagde, at de ikke gik ind for omskæring, og at det var en gammel skik, der stort set var forladt.

 

Den måde somalierne havde fortolket islam og omskæring blev betragtet som i modstrid med religionen, forklarede Sara Johnsdotter.

 

Dem, der mente, at der fortsat var en betydelig risiko, blev hængt ud som hysteriske. (Forum, Lund 31.3. 2003 – kan også læses hos KVINFO) http://www.kvinfo.dk/side/559/article/165/

 

Kønslemlæstelse er et meget alvorligt angreb på kvinders og unge pigers fysiske og psykiske helbred, som ingen kulturel eller religiøs motivering kan retfærdiggøre.  Det er et ualmindelig groft brud på kvinders og børns rettigheder.

 

Det chokerende antal af kønslemlæstede piger i to skolekasser i Norrköping er formentlig kun toppen af isbjerget.

 

Mørketallet kan man kun gisne om. Men tragedien i Nörrköping er en uhørt menneske katastrofe og en skamstøtte over vestlig naivitet og fortielse i den politisk korrektheds navn.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…