De fantastiske vikinger: Blodtørstige krigere og fredelige handelsmænd

Vrag nr. 6

Der er stadig mulighed for at se den store vikingeudstilling på Nationalmuseet. Udstillingen varer til 17 november og fortsætter herefter til Berlin og London.

 

Genstandene er hentet fra 12 forskellige museer i forskellige lande, og dermed bliver det muligt at give et meget bredere perspektiv end ellers og vise vikingerne udbredelse og den kulturelle vekselvirkning, der var en følge heraf.

 

Nationalmuseet har valgt at opdele udstillingen i fire temaer: Vikingernes verden; Togter og krig; Magten og æren; Tro og Ritual.

 

Vikingetiden regnes som regel fra ca. 750 til 1100- tallet. Det er i vikingetiden, Danmark bliver til som nationalstat. Første gang vores land nævnes ved navn hos os selv er på den store Jellingsten, som Harald Blåtand lod rejse i 865.

 

 

Vikingernes Verden

Vikingetiden var en opgangsperiode. Danmark var  i livlig kontakt med omverdenen fra Amerika til det fjerne østen og langt mod syd, dels som krigere og erobrere og dels som handelsmænd og nybyggere. Omdrejningspunktet var SKIBET.

 

Skibet

Det er også skibet, der er centrum for Nationalmuseet store vikingeudstilling. Her kan vi for første gang opleve verdens hidtil største kendte vikingeskib, nr. 6, som er fundet i 1997 i havnen ved Roskilde. Det er et krigsskib, som rummede 100 krigere, der også kunne ro skibet, når det krævedes. Skibet havde en dybgang på kun 80 cm, så det kunne ros langt op ad floderne i Europa, hvor vikingerne hærgede. Samtidigt betød konstruktionen, at tophastigheden var enorm.

 

 

Det må være en konge, som har udrustet dette skib; måske Knud den Store (ca. 995-1035), som erobrede England i 1016 efter et angreb på London med en stor flåde af krigsskibe.

 

Læs også
Modig frihedskæmper: Ella von Cappeln lokkede SS-officer med røde roser – og skød ham

Der er kun dele af skibet, der er bevaret, men der er bygget et metal-skelet op, så man kan opleve skibet i dets fulde størrelse. Oplevelsen bliver forstærket af to helt fremragende 8 min. lange filmsekvenser, som kører i baggrunden og viser hhv. et erobringstogt og en hjemkomst til hvad der ser ud som et nordnorsk høvdingesæde.

 

Det sætter fantasien i sving.

 

Togter og krig eller fredelig handel

Blodtørstige krigere eller fredelige handelsmænd? Det er to sider af vikingelivet, som man har fokuseret på gennem tiden. Udstillingen viser begge dele, bl.a. med eksempler på vikingernes sværd, som ofte var smukt dekorerede.

 

Mange var importeret fra frankerne.

 

 

Krigere havde ud over sværdet brug for skjold, spyd, krigsøkse, hjelm og brynje.

Læs også
Kulturhistorie: Risikoen ved at læse Bodega Blues er en overvældende tørst og en uovervindelig lyst til at besøge de steder, forfatteren beskriver så levende og farverigt

 

Sådan så en fuldt udrustet kriger ud:

 

 

Vikingerne kom som plyndringsmænd til England. Det startede med hærtogter og plyndringen af Lidisfarne Kloster i 793. Senere endte de med at bosætte sig i England som nybyggere.

 

 

 

Tro og ritual

Kristendommen havde vundet fodfæste i England på den tid, da vikingerne ankom.

Læs også
”I Jægersborg står der et orgel”

 

Vikingerne selv var hedninge og dyrkede Odin og Tor og de andre germanske guder med ofringer af dyr og mennesker. Idealet var krig og kamp. Men det var en brydningstid, og kontakten med de kristne kulturer i England og Frankrig medførte, at vikingerne efterhånden gik over til kristendommen.

 

Denne Kristusfigur fra Aaby, Jylland, (ca. 1100) viser, at man fremstillede Jesus på korset som den stærke, sejrende Gud, i pagt med tidens idealer.

 

 

De to religioner eksisterede side om side i en periode,  det ses af bronzestøberens støbeform med både torshammer og kors.

 

 

Odin og hans valkyrier

Læs også
Christian 2. (1481-1559) – Bisgaards bog er et fornemt eksempel på historisk formidling, når den er bedst

Valkyrier var gudinder, som Odin lod sende ud på slagmarken for at hente de faldne krigere hjem til Valhalla. Valkyrier skildres som kvinder med sværd eller drikkehorn, som de byder de døde krigere velkommen med. Der findes også et billede af en valkyrie på et af guldhornene, som er fra ca. 400, altså i jernalderen. Små figurer af valkyrier har været båret som amuletter, som denne lille figur fundet i 2012 i Haarby på Fyn.

 

 

 

For nylig blev denne lille figur af Odin med sine ravne fundet  ved Lejre.

 

 

Han er iklædt  noget, der kan tolkes som kvindeklæder. Måske er det en troldkvinde, som er skildret.

 

Vilde vikinger med uglet hår?

Læs også
Dannebrog: Folkets flag og et nationalt symbol – en bog skrevet med et varmt, dansk hjerte

På den faste vikingeudstilling i den engelske by York, som  i vikingetiden var styret af danskere, vises vikingerne som uhygiejniske vilde med filtret hår.

 

Det stemmer ikke med, at et af de mest almindelige fund fra vikingetiden er kamme.

 

 

Der er ingen grund til ikke at tro, at vikingerne almindeligvis ikke var omhyggelige med deres udseende, selv om en arabisk rejsende, som mødte nogle vikinger ved en russisk flod, var rystet over deres dårlige hygiejne og deres frie seksualvaner. Også det forhold, at kvinder frit kunne lade sig skille, chokerede araberen.

 

Man må dog tænke på, at på skibstogter har der sikkert ikke altid været mulighed for brug af vand og sæbe m.m.

 

En rekonstrueret dragt viser en stormand i al sin pragt.

 

 

Det er selvfølgelig ikke alle, de har set sådan ud. Vikingetidens økonomi var bl.a. baseret på trælle, og deres kår har ikke været misundelsesværdige.

 

Tag bare børnene med på udstillingen, der er også tænkt på dem. De kan prøve at lege vikinger med dragter, skjolde og sværd.Nationalmuseet har gjort meget ud af de interaktive muligheder. For børn fra 10 år og op er der mulighed for at deltage i et interaktivt computerspil, hvor man kan opleve hvordan det var at være viking.

 

Udstillingen er uomgængelig som vejviser og til forståelse af Danmarks fortid.

 

(Fotos: natmus, mv.)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…