Vesten underskriver ekstremt farlig aftale med Iran

Da de såkaldte “5+1 lande”; USA, Storbritanien, Frankrig, Rusland Kina og EU, i går underskev en aftale med Iran vedrørende landets atomprogram i Geneve, var Verden muligvis vidne til den største fejltagelse i årtier.

 

Iran bag verdensomspændende terror

Iran, som gentagende gange har ytret dets ambitioner om Israels udslettelse, og som de sidste 1½ år kan siges at have gennemført terrorangreb på fem forskellige kontinenter – inklusiv Europa-, har i årevis arbejdet på at udvikle atomvåben.

 

Atomvåbenprogrammet har længe været en bekymring for især Israel, som gentagne gange har gjort det klart, at man ikke vil tillade at Iran kommer i besiddelse af disse atombomber.

 

Den siddende israelske præmierminister, Benjamin Netanyahu, har således brugt mere end 16 år på at åbne det internationale samfunds øjne, for den alvorlige trussel atombomber i hænderne på Irans ekstremistiske styre vil udgøre for verdensfreden.

 

Resultatet har – omend sent – være en række sanktioner mod det iranske styrer, som har til formål at svække styret så meget, at det tvinges til at opgive planerne om atombomber, for til gengæld at få løftet disse sanktioner.

 

Desuden har FNs sikkerheds råd vedtaget en række resolutioner, som har forlangt et total stop for Irans atomprogram.

 

Et impotent FN

Selv om Iran ikke har reageret på disse sanktioner, så har det internationale samfund nu altså alligevel valgt at løfte en række af de sanktioner, som det i årevis har kæmpet for at få indført.

 

Med andre ord har FN igen bevist, at institutionen, selv ind i det magfulde organ sikkerhedsrådet, i høj grad lider af magtesløshed. Man ser bort fra egne beslutninger, advarsler og trusler mod ekstremistiske stater som den iranske.

 

Israel uden tillid: Verden er blevet et farligere sted

Den israelske regering reagerede prompte og med vrede over nyheden om gårsdagens aftale.

Læs også
På COP25 i Madrid bør atomkraft drøftes som del af løsningen på klimakrisen!

 

Netanyahu og hans regering kaldte den en; “historisk fejltagelse”, og sagde at; “Verden med denne er blevet et langt farligere sted, fordi verdens farligste regime, har taget et kæmpe skridt mod at besidde verdens farligste våben”.

 

Bekymringen i Israel er udtryk for, at man hverken stoler på de iranske mullaher eller på Israels allierede, USA.

 

Iran betragtes af Israel som et helt igennem utilregneligt styrer, som ledes af islamiske fanatikere, for hvem det blot drejer sig om at vinde sig tid. Iranerne har så sent som i denne uge atter truede Israel med udslettelse.

 

Før eller siden, lyder kritikken, vil verdens øjne være rettet andetsteds, og iranerne vil med denne aftale kunne genoptage atomprogrammet, og på ganske få måneder færdiggøre et antal atombomber.

 

Iran har med held forsøgt at bilde Vesten ind, at dets atomreaktorer udelukende skal tjene fredelige formål, og udelukkende fungerer med energiproduktion for øje.

 

Det forhold at Iran er et af Verdens mest olierige lande, samt dets ihærdige udvikling af bl.a.ballistiske missiler, hvis eneste formål er at kunne bære atomsprænghoveder, gør i sagens natur “energiforklaringen” yderst tvivlsom.

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

 

Tilliden til USA er i stigende grad blevet svækket gennem hele Barak Obamas præsidentperiode. Og den led endnu et alvorligt knæk, da det stod klart, at Obama trusler om militær indgiben i Syrien viste sig at være tomme.

 

Dårlige erfaringer fra Nordkorea

Det, vi nu ser udspille sig, minder i skræmmende grad, om den fremgangsmåde, hvormed det nordkoreanske styre skaffede sig atombomber på tilbage i 2007. Den ekstreme tøven og handlingslammelse i FN, og ikke mindst de diplomatiske aftaler, som regimet altså lykkedes at holde Vesten hen med, betød, at Nordkorea kort tid efter det diplomatiske blufnummer var i besiddelse af atomvåben.

 

Om gårsdagens aftale har flere internationale analytikkere brugt de berømte ord om “peace in our time” (Fred i vor tid). Dermed sammenlignes gårsdagens aftale med den skæbnesvanger Münchenaftalen, der blev indgået mellem den engelske premierminister Chamberlain, Mussolini, Daladier og Hitler. Da Chamberlain kom hjem brugte han de berømte ord, der hurtigt blev gjort til skamme med udbruddet af Anden Verdenskrig.

 

Ét år efter at Chamberlain havde forsikret den britiske befolkning om, at de kunne “gå hjem og få sig en rolig nats søvn”, var 2. Verdenskrig en realitet.

 

Hitler havde med succes vundet den tid, der var nødvendig for at Tyskland kunne opruste tilstrækkeligt.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…