Svenske politifolk tør ikke fortælle, hvad de oplever – af frygt for at blive kaldt racister

Politiforbundets blad DANSK POLITI har besøgt det store ghettoområde Rosengård i Malmø og beretter om det i sit seneste nummer.

 

Bladet fik et indblik i stedets kolossale problemer og i den svenske politiske korrekthed, der gør det umuligt at tale åbent om problemerne uden at blive beskyldt for at være racist.

 

Store problemer

Artiklen nævner, at der officielt bor 23.000 mennesker, men reelt er der måske 40.000 beboere. Langt de fleste er indvandrere. En stor del af dem er arbejdsløse, har alvorlige sociale problemer og har sprogligt og uddannelsesmæssigt meget svært ved at begå sig i det svenske samfund.

 

Kriminaliteten i ghettoen er høj, ofte forbundet med narko. Der er mange voldelige episoder, uroligheder, stenkast mod ambulancer og bilbrande.

 

Beboerne er ofte underlagt en streng religiøs kontrol. Dette fremgår af en undersøgelse foretaget af forskeren Magnus Ranstorp, som DANSK POLITI refererer. (Ranstorp er også kendt fra danske medier).

 

De lokale politifolk understreger dog samtidig, at de også får mange positive oplevelser gennem deres arbejde.

 

Politistationen minder om et fort

60 politifolk arbejder på områdets politistation. Bladets beskrivelse af stationen giver en fornemmelse af, hvor enorme udfordringerne er:

 

”Stationen, der ligger som et mindre fort i Rosengården, er spritny, omgivet af trådhegn, kameraer, panserglas og låse. Her bliver de ansattes privatkøretøjer låst inde for at undgå hærværk.”

 

Man fornemmer igennem reportagen, at problemerne med fejlslagen integration skriger til himlen. Det kan enhver i øvrigt forvisse sig om ved et besøg i Rosengården.

 

Læs også
Syrer dræber mand med sværd på åben gade – Tyskland i chok over drabsbølge med indvandrere som gerningsmænd

Men det er umuligt at føre en reel diskussion om disse problemer. Hvis man forsøger, bliver man hurtigt udråbt til racist.

 

”Hvis vi fortalte om, hvad vi ser …”

Det får de lokale politifolk til at afstå fra at gå ud med deres oplevelser og vurderinger. Én af dem siger:

 

”Jeg er overbevist om, at man her i Rosengården finder en overrepræsentation af familier, hvor der foregår vold – i forhold til resten af Malmø. Men det er ikke en problemstilling, vi kan tage op som politi. Så vil vi lynhurtigt blive stemplet som racister.”

 

En anden betjent siger: ”Hvis vi fortalte om de ting, vi ser i Rosengården, kunne vi godt finde et nyt arbejde i morgen.”

 

Censuren og truslen om at blive udråbt til racist betyder, at den svenske offentlighed i vidt omfang holdes i uvidenhed om forholdene. De, som ytrer sig i debatten – med passende politisk korrekte meninger – har sjældent deres gang i området. Som en politimand formulerer det til bladet:

 

”Ingen svenskere, som ikke arbejder herude, ved, hvad der egentlig foregår i Rosengården. Og det er frustrerende at være vidne til så stor social armod og de problemer, det medfører, uden at kunne gøre noget ved det.”

Læs også
Chok i Holland: Mange politifolk med indvandrerbaggrund er stærkt involveret i kriminel aktivitet

 

Hvordan håndterer de det så, at de ikke må fortælle omverdenen om problemerne, spørger bladet? ”Det løser vi ved at snakke sammen os kolleger imellem,” lyder svaret.

 

Og så nøjes de i øvrigt med at trække på skuldrene over, at den åbne debat har så trange kår i Sverige.

 

Prisen for at tage debatten er meget høj

Hvor hårdt og umenneskeligt den svenske politiske korrekthed kan ramme folk, fremgår af et interview i artiklen med journalisten Gunnar Sandelin – som Den Korte Avis’ læsere også har haft lejlighed til at stifte bekendtskab med. Sandelin siger om klimaet:

 

”Får du først stemplet som fremmedfjendtlig, så mister du alt. Jeg er 62 år og i pensionsalderen, derfor går det, men prisen har været høj – meget høj. Jeg har mistet både venner og arbejde på at tage hul på debatten. Havde jeg været 10 år yngre, havde jeg ikke turdet gøre det.”

 

Sandelin peger på den enorme tilstrømning af flygtninge og indvandrere til landet, som er resultatet af den førte politik. Alene sidste år blev der givet 110.000 permanente opholdstilladelser. Men kritisk debat bliver banket i jorden:

 

Læs også
En gruppe ’unge’ terroriserer friluftsbad, men det skjules, hvem disse ’unge’ er – så pludselig kommer der en afsløring  

”Svenskerne ønsker simpelt hen ikke at tage debatten om konsekvenserne af den politik, vi fører.”

 

I Danmark har vi også politisk korrekthed. Men som det fremgår af artiklen i DANSK POLITI: Den når slet ikke de samme højder som i Sverige. Det skal vi være glade for.

 

http://dansk-politi.dk/artikler/2013/september/narkohandel,-integrationsproblemer-og-lukkede-doere-i-malmoe.aspx

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…