Sporvognene kører fortsat – kom med en tur

”Hestesporvognen Hønen” kan periodevis også ses med ”ægte hestekræfter” på museet. (Foto: Torben Liebst).

I april 1972 kørte den sidste ordinære sporvogn i Danmark. Sporvogne var allerede blevet nedlagt i Odense (1952) og Aarhus (1971) og København lukkede og slukkede.

 

Nyindkøbte moderne tyske støjsvage sporvogne var dårligt kommet i drift i København, før de blev foræret til Ægypten.

 

”SHS” Sporveishistorisk Selskab

I tresserne var man for alvor begyndt omlægning af sporvognslinjer til dieselbusdrift. En gruppe entusiaster forudså, at alle sporvogne ville forsvinde og en forening blev stiftet allerede i 1965, bl.a. med det formål, at bevare sporvejsmateriale samt udgive bøger, blade og skrive artikler m.v. om trafikhistorie.

 

Foreningen, der tæller langt over 1.000 medlemmer driver også Sporvejsmuseet ved Skjoldenæsholm, der blev indviet i 1978. Foreningen havde inden kigget på mange andre muligheder for etablering af en museumssporvogn med tilhørende remiser- og udstillingsanlæg.

 

Foreningen og museet nyder international anerkendelse og det kom nationalt til udtryk for 10 år siden, da materiel fra HT’s museum i Rødovre blev overflyttet til Skjoldenæsholm.

 

Materiel

På museet har man mange kørende sporvogne, men ældre benzin- og dieselbusser indgår også i driften. Foreningen råder over flere trolleybusser og senest har en af de ældre gule trolleybusser fra Lyngbyvejruten kørt ”veterankørsel” i Landskrona, hvor man har åbnet for ordinær trolleybusdrift.

 

Flere af de kørende enheder på museet er af udenlandsk oprindelse og den udenlandske sporvogn, der ofte tales om, er en sporvogn fra Melbourne, der i 2006 blev udlånt til museet af kronprinsparret.

 

Åbningstider og julearrangement

De mange frivillige på museet sørger for at vedligeholde de over 100 vognenheder, fremvise museet og køre med vognene på den anlagte strækning. Museet har åbent april-oktober samt i skoleferier m.v.

 

I løbet af året er der forskellige temadage, hvor f.eks. veteranbilklubber besøger museet.

Læs også
Danmark bakker op om tysk vejafgift i 2019, som andre lande er imod

 

Igen i år er der julearrangement midt i december. Samme weekend kører DSBs museumstog til den nærliggende Hvalsø station, hvor gæsterne til museet afhentes i veteranbusser.

 

Uanset årstid er det altid en oplevelse at besøge museet mellem Roskilde og Ringsted, der samtidig hele tiden via udstillinger, blade og artikler orienterer om historiske og nye sporvogne/letbaner inkl. de nye strækninger, der skal anlægges i Danmark.

 

”Linie0”kørte i midten af halvtredserne ved juletid. Skuespillerne Ib Schønberg, Poul Bundgaard, Dirch Passer, Kjeld Petersen m.fl. var konduktører og ekstra betaling for turen gik til ”Hjemløses Jul”. Foran den ældre remise ses Melbourne-sporvognen til højre. (Foto: Torben Liebst).

 

Såkaldte Frederiksbergvogne her på Rådhuspladsen tegnet af afdøde John Lundgren (1930-2008), der var medlem nr. 1 af Sporveishistorisk Selskab. På pladsen ses trafikmestervagten også kaldet ”Stavkirken”. Bygningen blev solgt 1948 og genopstillet i Espergærde i Nordsjælland.

 

Læs også
Minister vil ændre omstridt parkeringsregel

Vogntog omkring 1935 ved takstgrænsen mellem København og Gentofte. Lunding-motorvognen tilhører NESA og den åbne bivogn er fra Københavns Sporveje. De fleste af de åbne bivogne blev solgt til Helsingfors til brug for de planlagte Olympiske Lege i 1940.

Sommeren 2013. Et kig ind i en af museets remiser. Bemærk en lille detalje. Vognnumre var ikke altid skrevet med samme type tal.

 

Linie 8, som vi husker den fra filmen ”I Kongelunden” fra 1953.

 

1957. Trafik på Rådhuspladsen, hvor man dengang havde synligt politi.

 

1964. Et såkaldt ”Lunding-vogntog” og en ”Düsseldorf” ved takstgrænsen i Hellerup. 99 vogntog af den moderne type ”Düsseldorf” og et komplet reservedelslager blev foræret til Ægypten, da København skulle overgå til ”moderne dieselbusdrift”. Beslutning om nedlæggelsen skal nok ses i lyset af, at der stadig var en del ældre materiel og primært, at en tiltrådt trafikborgmester kun så dieselbusserne som fremtidens kollektive trafikmiddel. Eftertiden er vist ikke helt enig i den politiske beslutning!

Læs også
Mange asylansøgere begynder at snyde det danske samfund, så snart de har fået foden inden for landet

 

http://www.sporvejsmuseet.dk/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…