Sociale myndigheder i Tyskland holder hånden over grove voldsmænd

Vi har tidligere i den korte avis omtalt retssagen efter det brutale drab på Jonny K, en ung tysker med thailandske rødder. Jonny K blev brutalt overfaldet d.14/10 2012 om natten på Alexanderplatz midt i Berlin, og døde af sine kvæstelser.

 

Forleden faldt der dom i sagen. Den hovedanklagede Onur U, fik 4 et halvt år , og de øvrige 5 omkring 2 år og 3 måneder.

 

Sådan skete det voldelige overfald

Under retssagen lykkes det ikke at få afklaret hændelsesforløbet. Optakten og den første vold er belyst : Jonny K var sammen med nogle venner på vej hjem fra en fest. En af venner var så fuld, at de besluttede at finde en taxa. Jonny K fandt en stol udenfor en lukket cafe, og ville placere den fulde ven på stolen. Onur U ( der sammen med nogle venner  lige havde forladt en fest i nærheden) sparkede stolen væk.

 

Jonny K pegede med en finger på Onur U, og spurgte ‘om hvad han havde gang i’. Det provokerede Onur U, der med Dommerens ord reagerede med ‘En blanding af dumhed, arrogance, uforskammethed og aggression’. Han slog Jonny K så hårdt i ansigtet, at han han faldt om. Herefter sparkede gruppen Jonny K og trampede ham mindst 3 gange i hovedet.

 

 

Hvem af de anklagede der gjorde hvad blev ikke afklaret. Hverken afhøringer af de anklagede eller vidneudsagn har givet et svar. og dommerens konklusion bliver derfor  at ‘alt hvad der senere skete, har alle et ansvar for’. Konklusionen bliver ‘en forbrydelse uden begrundelse.

 

Dommen har affødt en del debat i Tyskland og ikke i mindst på kommentar siderne. Der er generelt en overraskelse over, at dommen ikke blev hårdere.

 

Men det afspejler især, at der er meget lidt offentlighed omkring sådanne voldshændelser.

 

Retssagen gav et sjældent indblik i hvordan sociale myndigheder ser på voldsmænd

I Tyskland gælder specielle regler for forbrydere mellem 18 og 21, idet de ikke betragtes som voksne. Derfor blev den såkaldte ungdomsretshjælp, Jugendgerichtshilfe (JGH) indvolveret i sagen.

 

Ved retssager mod unge medvirker JGH ofte som en repræsentant for socialforvaltningen, JGH skal hjælpe de unge og deres familier, og kan komme med udtalelser og forslag til straf.

Læs også
’Sydlandsk mand’ gjorde seksuelle tilnærmelser til kvinde på gaden – da hun afviste ham, fik det uhyggelige konsekvenser

 

Det er sjældent, at retssager, hvor unge er indblandet, får så meget presse, som i tilfældet her.

 

Og JGH involvering i sagen ( da 3 af de anklagede og blandt dem den hovedanklagede Onur U er under 21) kom til at kaste et lys på den normale tilgang i denne slags sager.

 

Sociale myndigheder: Voldsmændene bør slet ikke straffes

JGF sagsbehandlerne var af den opfattelse at for såvel Onur U, som Osman A (19) og Mehmet E (20) gjorde det sig gældende at de er ‘sent udviklede’. De boede stadig hos deres forældre og var uden kontakt med arbejdsmarkedet. !  De havde ingen forestiller om deres eget liv.  Om gjorde det sig specielt gældende at han havde en ringe frustrationstolerance og var stærkt afhængig af sin mor, ‘Uden mor går det slet ikke’

 

Konklusionen i vurderingen var at ingen af de 3 egentlig skulle straffes med fængsel. Idet der hos Osman og Mehmet ikke var fundet et  egentlig ‘voldspotentiale’. Socialpædagogerne forklarede overfaldet med en ‘gruppedynamik’ der er typisk for unge.

 

Vurderingen af Onur U resulterede i at man nok ikke kunne komme uden om en straf, men man foreslog den blev gjort betinget. Bl.a. fordi de 4 måneder han har siddet i varetægt har gjort et stort indtryk på ham !

 

Læs også
Syrer dræber mand med sværd på åben gade – Tyskland i chok over drabsbølge med indvandrere som gerningsmænd

Den dræbtes søster var rystet over den milde dom

Jonny K’s søster Tina, der deltog i retssagen kommenterede bagefter,at hun havde svært ved at se hvordan manglende modenhed og det forhold at man boede hos forældrene skulle spille en rolle.  Alle ved jo at de fleste tyrkiske unge ikke forlader hjemmet før de bliver gift.

 

Det siger næsten sig selv, at en af de anklagede, ifølge Bild, gav Tina K fuck fingeren efter dommen var blevet afsagt.

 

Forbløffelse og afmagt

Man kan rolig sige at den brede offentlighed blev yderst forbløffet over socialarbejdernes vurderinger. Berlin har i det sidste årti  oplevet en række spektakulære ‘tilfældige’ voldssager, der er foregået i det offentlige rum.

 

Og den afmagt som borgerne føler blev spejlet i socialpædagogernes afslappede holdning til den grove forbrydelse.

 

 

Indvandrernes overrepræsentation i kriminaliteten forties

Læs også
Chok i Holland: Mange politifolk med indvandrerbaggrund er stærkt involveret i kriminel aktivitet

De kommentarer der er fremkommet i de tyske aviser fra højre til venstre efter den endelige dom blev afsagt, afspejler  i vidt omfang denne afmagt. Der er en tydelig, ‘det var så det’ holdning.

 

Selvom dækningen har været omfattende, så har pressen kun i begrænset omfang gået ind i de dømtes baggrund. Onur U‘s baggrund er blevet relativ godt belyst. Men det skyldes mere, at han selv via sin flugt til Tyrkiet, og de interview han gav dernede fra, har sat sig selv i offentlighedens søgelys.

 

Det forhold at indvandrere og unge med indvandrerbaggrund er massivt overrepræsenteret i politiets voldsstatistikker spiller næsten ingen rolle.

 

Vi vil i den Korte Avis senere følge op på det kommende tyske valg og undersøge de temaer der er vigtige i valgkampen.

 

PS: Samme billede i Danmark?

En hurtig læsning af de århusianske medier lørdag viser at problemet også findes her, og jævnligt. En 19 årig var taget til byen med nogle venner. Mens han befinder sig ude på dansegulvet på baren ‘Skru Ned’ bliver han uden anledning slået i ansigtet. Han forlader herefter baren, men bliver kort efter antastet af en gruppe indvandrere, der overfalder ham.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…