Skandalerne i SKAT vil ingen ende tage

Så er den gal med SKAT igen. Denne gang er det værre end nogen sinde.

 

En ny sag er dukket op. Den drejer sig ikke ”bare” om særdeles aggressive metoder, herunder trusler, og forskelsbehandling af skatteydere. Denne gang er der tale om, SKAT aktivt har arbejdet for, at en uskyldig borger mistede sit arbejde.

 

Tilsyneladende skyede man ingen midler i den forbindelse. Herunder brud på tavshedspligten. Altså overtrædelse af loven.

 

Det er modbydeligt for de borgere, der kommer i klemme. Og det er synd for de mange ansatte i landets skatteforvaltninger, der anstrenger sig for at passe deres arbejde efter gældende regler.

 

SKAT er ved at blive et skældsord.

 

Foreløbig har skatteminister Holger K. Nielsen valgt at lade SKAT undersøge sig selv. I lyset af den nye skandalesag rejser sig spørgsmålet: Mener han stadig, at det er en betryggende og troværdig fremgangsmåde?

 

Hvis ja, melder sig uundgåeligt det næste spørgsmål: Hvor hårrejsende skal SKAT’s angreb på sagesløse borgere være, før Holger K. Nielsen ændrer kurs?

 

Et overgreb

Det nye offer for SKAT’s magtfuldkommenhed hedder Susanne Damsgaard. Den 52-årige sagsbehandler i Ishøj Kommune blev i december 2011 fyret fra sit job efter SKATs henstilling.

 

Et halvt år senere, da Susanne Damsgaard havde fået ansættelse i Hillerød Kommune, genoptog SKAT forfølgelsen af hende og forsøgte endnu en gang at få hende fyret, fremgår det af BT.

 

Da kommunen ikke var til sinds at afskedige sin medarbejder, nægtede SKAT at samarbejde med kommunen om en kampagne mod socialt bedrageri. Derfor så kommunen sig nødsaget til at forflytte Susanne Damsgaard til andre opgaver.

Læs også
Lars Løkke Rasmussen og danaidernes kar

 

Lektor i offentlig forvaltningsret Sten Bønsing, Aalborg Universitet udtaler til avisen at han aldrig har set en lignende sag, hvor en offentlig myndighed har været så aggressiv.

Han vurderer, at SKAT har gjort sig skyldig i magtfordrejning ved at forhindre en borger i at passe sit arbejde.

 

Desuden har SKAT to gange over for Susanne Damsgaards arbejdsgiver brudt sin tavshedspligt, hvilket naturligvis er ulovligt.

 

Også lektor i skatteret, Thomas Rønfeldt, mener, at Skat her viser en ny aggressiv stil, der er endnu værre end i sagerne mod Jesper Kasi-Nielsen, fotomodellen Camilla Vest og den erhvervsdrivende Mette Bacher fra Bagsværd. Han finder det dybt bekymrende, at SKAT på den måde forfølger en borger, der hverken er dømt eller tiltalt for noget strafbart.

 

”Jeg mener, SKAT begår et overgreb på borgeren ved at forhindre hende i at udføre sit arbejde, ” siger han til BT.

 

Tavshedspligt on and off

Det er tankevækkende, at SKAT i denne sag har set stort på tavshedspligten og brudt den hele to gange, når man erindrer med hvilken entusiasme SKAT påberåbte sig tavshedspligt omkring afgørelsen og præmisserne herfor i Kinnock-sagen.

Læs også
Skattemoral og den fortsatte skandale om SKAT

 

Dengang hemmeligholdt man fuldstændig det materiale, som kunne have forhindret et justitsmord på Camilla Vest og hendes mand. Kinnock-afgørelsen blev anset for så konfidentielt, at den ikke en gang måtte deles med andre inden for SKAT, som er omfattet af fuldstændig samme tavshedspligt.

 

Det borende spørgsmål hos flere og flere er: HVORFOR denne forskel?

 

Der skal skrappere midler til

Hvad er det, man prøver at holde skjult i SKAT-kammeret??

 

Ingen forventer vel de store resultater af den redegørelse, som Holger K. Nielsen har bedt om fra systemet selv.

 

Der skal langt skrappere midler til. Måske skulle man omprogrammere Skattesagskommissionen, så den endelig kunne få lidt væsentligt og reelt at arbejde med.

 

Læs også
12. marts kan du se din årsopgørelse fra SKAT

Man kunne så passende omdøbe den til Skatteskandalekommissionen.

 

Poul Vejby-Sørensen

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…