Regeringen bag nyt løftebrud om støtte til erhvervsuddannelserne

Man har fra regeringens side længe reklameret med, at man ønsker at fremme ligestillingen imellem erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

 

Det hedder sig i undervisningsministeriets plan ” Endnu bedre uddannelser – for unge og voksne”:  ”endelig skal flere unge gennemføre en erhvervsuddannelse – gerne som et skridt til en videregående uddannelse (…) Regeringen vil derfor styrke kvaliteten af erhvervsuddannelserne yderligere”

 

Regeringen indgik desuden i april 2013 en aftale om mere og bedre voksen- og efteruddannelse. Aftalen indebærer, at der afsættes 1 mia. kr. i perioden 2014-2017 til formålet.

 

Men i finanslovsudspillet vil regeringen spare 120 mio. på den såkaldte voksenuddannelsesstøtte, der gives til personer i arbejde, der ønsker enten efteruddannelse eller videreuddannelse.

 

Dermed nedprioriterer man erhvervsuddannelserne til fordel for det almene gymnasium, på TRODS af udtalelser om det direkte modsatte.

 

Dette er endnu et kæmpe løftebrud!

Endnu en gang kan vi konstatere at regeringen løber fra sine løfter og træder på de mange vælgere, der har stemt dem ind i embedet. Dette er fuldstændig og helt og aldeles uacceptabelt!

 

I Liberal Alliance står vi ved vores løfter. Vi ønsker ikke, at der gøres forskel på valg af uddannelse fra Christiansborgs side, da alle valg af uddannelse tilhører borgerne og ikke politikerne. Vi skal skabe gunstige rammer for uddannelserne og motivere borgerne til at tage initiativ.

 

At løbe fra sine løfter på den måde, som regeringen gør i øjeblikket, og har gjort hele sin valgperiode, er en skændsel for det danske demokrati og total mangel på respekt og integritet.

 

Heidi Wang, Borgerrepræsentationen, Liberal Alliance, København

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…