Radikal islam kommer til de danske købstæder

Haderslev i Sønderjylland kan blive den første by uden for København, der får en moské med minaret og kuppel.

 

En gruppe muslimer har købt en tidligere lagerbygning, som de nu er gået i gang med at indrette til moske. Muslimerne har i en del år haft lokaler i den indre by, men de er blevet for små.

 

Og de har store planer med moskeen. Den skal have både en kuppel og en minaret.

 

Inden dette byggeri kan gå i gang, skal det godkendes af byrådet i Haderslev Kommune som en del af lokalplanen.

 

Det er Venstre og Dansk Folkeparti betænkelige ved. Selv om det ligger i et industriområde, så er spørgsmålet alligevel, om det kan rummes inden for lokalplanen.

 

Det er dog ikke selve bygningerne, der betragtes som det største problem.

 

”Det egentlige problem ved moskeen er de holdninger, som imamerne kommer til at præge muslimerne med, siger Thies Mathiasen fra Dansk Folkeparti.

 

En million kroner fra Kuwait

Muslimerne i Haderslev har selv samlet 200.000 kroner ind til byggeriet.

 

Men pengene til moskeen kommer især fra Kuwait. En organisation ved navn Al-Khair Foundation i Kuwait, hvis talsmand er imam Quasim Ahmad, har ydet en million kroner i støtte. Det oplyser formanden for Islamisk Center i Haderslev, Mohammad Chehade, til Den Korte Avis. Islamisk Center er en del af en international organisation.

 

Kuwait er en konservativ islamisk stat, der bygger sin lovgivning på Koranens love og regler, sharia. Det fremgår af ”Kuwait Government Online”.

 

Ligesom det meste af den muslimske verden er det kuwaitiske samfund blevet mere radikalt og fundamentalistisk i de seneste årtier. I dag er der et klart flertal i ”parlamentet”, der går ind for en islamisk stat. Der er forbindelser til såvel Det Muslimske Broderskab i Egypten som de endnu mere yderligtgående salafister i Saudi Arabien.

 

Tidligere var kvinder i korte kjoler mere almindelige end niqab. Men det har ændret sig dramatisk. I dag trækker de unge generationer i retning af en traditionel, konservativ islam. (Business Mirror22.6.13)

 

Formålet er en islamisering af Europa

Det er især Saudi-Arabien, der har postet enorme summer i moskéer, kuturcentre, skoler, gymnasier og universiteter i de fleste europæiske lande.

 

Saudi-Arabiens er en af de mest fundamentalistiske islamiske stater. Det er anslået, at landet siden 1979 har brugt omkring 70 milliarder dollars til islamisk missionsarbejde i Vesten..

 

Men også andre islamiske stater får indflydelse ved hjælp af store pengegaver.

 

I København bliver der nu bygget moskeer med støtte fra Qatar og Iran. Tyrkiet betaler til flere moskéer i Danmark blandt andre den i Horsens.

 

Og nu gør Kuwait altså også sin indflydelse gældende.

 

Den økonomiske støtte har eksempelvis i Storbritannien været forbundet med meget direkte indflydelse på den lære, der prædikes, på det materiale, der deles ud i moskeerne, og på undervisningen på læreranstalterne.

 

I det helte taget har den økonomisk støtte fra de islamiske lande og de krav, der er fulgt med, været stærkt medvirkende til at give den globale islam en drejning i ekstrem retning.

 

Bekymring i Haderslev

Jesper Andreasen fra Venstre er bekymret for, om den indflydelse, som imamerne og moskeen vil øve på byens muslimer, kan skade integrationen.

 

”Men det er ikke nemt at gribe ind”, siger han til Den Korte Avis.

 

Thies Mathiasen fra Dansk Folkeparti ser helst, at byggeriet ikke bliver godkendt i byrådet. Men den socialdemokratiske borgmester støtter byggeriet og har efter alt at dømme et flertal bag sig.

 

”Jeg oplever, at kravet om moskeen med kuppel og minaret kommer fra de yngre muslimer, og at det er dem, der bliver mere radikaliserede. Derfor frygter jeg, hvordan det skal gå, hvis de kommer under påvirkning fra en imam fra Mellemøsten”.

 

“Desværre ser vi jo fra udlandet, især England og Frankrig, men også andre lande, at Moskeerne i starten er helt fredelige, men at de langsomt udvikler sig til rugekasser for ekstremisme og fanatisme i sådan en grad, at det ikke længere kan stoppes. Jeg tør ikke løbe den risiko for, at det skulle ske her i Haderslev.”

 

Thies Mathiasen siger, at der er rigtigt, at det ikke er så ligetil for byrådet at gribe ind.

 

”Når det er kommet så vidt, skyldes det den udlændingepolitik, der er ført på landsplan i mange år. Derfor burde der også være en national plan for, hvad vil stiller op i forhold til økonomisk støtte og indflydelse, der udgår fra antidemokratiske og kvindeundertrykkende regimer. Det er ikke rimeligt, at aben havner i en by som Haderslev”, siger Thies Mathiasen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…