Dagens Danmark: nye ghettoer og grove hjemmerøverier

Screenshot TV2

Da VK-regeringen for tre år siden i oktober ud fra bestemte kriterier begyndte at registrere ghettobebyggelser i Danmark, nåede man op på i alt 30.

 

I dag blot tre år senere meddeler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, at antallet nu er steget til i alt 40.

 

I forhold til sidste år er der kommet ikke færre end ni nye områder på listen, medens to er blevet fjernet og altså udnævnt til normale danske boligområder.

 

Den dybt kriminelle Blågård er ikke mere ghetto

De to boligområder, der nu er slettet fra ghettolisten, er Dianavænget/Heliosvænget i Odense og Blågården i København.

 

Fjernelsen af Blågården fra listen har vakt undren. Boligområdet er kendt og berygtet som et centrum for den københavnske bandekrig og som stedet, hvor den berygtede indvandrebande, Loyal to Familia, LFT, holder til og sætter dagsordenen.

 

Handlende i kvarteret udsættes ofte for afpresning i form af ”beskyttelsespenge”.

 

Indvandrere og kriminalitet

Oprindeligt havde den nuværende regering planer om at tilføje to nye kriterier, uddannelse og indkomst, til listen over de faktorer, der skal opfyldes, for at en bebyggelse kan få betegnelsen ghetto.

 

Det er man imidlertid gået bort fra igen, så det er stadig de oprindelige tre kriterier, der er gældende, og som indgår i en samlet vægtning, nemlig:

 

Andelen at af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent.

 

Læs også
Tre mænd trængte ind i hjemmet hos chokeret ægtepar i Varde – talte dansk med accent

Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 procent målt som et gennemsnit over de sidste fire år.

 

Andelen af dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer per 10.000 beboere på 18 år og derover overstiger 270, ligeledes målt som et gennemsnit over de sidste fire år.

 

Fem nye byer har fået en ghetto

Blandt de ni nye ghettoområder, der er blevet udpeget, ligger fem i byer, hvor man ikke før har kendt til ghettobegrebet.

 

Der er udelukkende tale om jyske byer, nemlig Thisted, Skanderborg, Silkeborg, Randers og Åbenrå.

 

De øvrige fire nye ghettoområder er med én bebyggelse udpeget i København, der med Aldersrogade som nyt ghettoområde nu er oppe på i alt ni ghettoer.

 

I Holbæk er bebyggelsen Ladegårdsparken blevet udpeget ny ghetto, således at Holbæk nu har fået en ghetto mere foruden Agervang.

Læs også
Mørkhudet mand brød ind hos enlig kvinde, bandt hende til sengen og slog

 

Odense og Århus har ligeledes hver fået udpeget et nyt boligområde som ghetto, således at begge byer nu er oppe på tre ghettoer.

 

I Odense, hvor Vollsmose og Solvangen i forvejen var rubriceret som ghettoer, er Korsløkkeparken Øst nu også kommet med på listen, medens listen i Århus foruden Gellerupparken og Bispehaven nu er blevet suppleret med Langkærparken.

 

Odense har rekord i ghetto-beboere

Med kun tre ghettoer mod Københavns ni er Odense alligevel den by i Danmark, der har flest ghetto-beboere, nemlig i alt 11.512 beboere mod 10.738 i de ni københavnske ghettoer.

 

Det skyldes især Vollsmose, der med sine 9.089 beboere suverænt er Danmarks største ghetto. På andenpladsen kommer Tåstrupgård i Høje-Tåstrup med 2.563 beboere. På tredjepladsen dukker Odense atter op med den nye ghetto, Korsløkkeparken Øst, der har 2.423 beboere.

 

Farligt naboskab

Mange af de boligområder, der ligger tæt op af en ghettoer, er ofte meget udsatte. Det gælder blandt andet naboerne til Vollsmose-ghettoen.

Læs også
To hjemmerøvere trængte ind til 93-årig kvinde og mishandlede hende brutalt – nu er hun død

 

De er ofte plaget af bøller fra bebyggelsen, og i august i år gik det så galt, at en af de lokale beboere blev overfaldet, røvet og slået til invalid, da han var ud og lufte hund.

 

Institutioner, der ligger tæt på Vollsmose, er desuden ofte plaget af ildspåsættelser.

 

Hjemmerøveri hos nabo til Ghetto

I Roskilde fik 62-årig kvinde for cirka to uger siden ligeledes det farlige naboskab til en ghetto at føle.

 

Hun bor i Ejeboparken, der ligger klos op af Roskildeghettoen Rønnebærparken/Æblehaven, der med 327 dømte per 10.000 indbyggere er en af provinsens mest kriminelle kun overgået af Vollsmose i Odense Gellerupparken i Århus

 

Ved højlys dag midt på eftermiddagen den 18. september blev hun udsat for et hjemmerøveri. Fire unge mænd bevænet med en pistol trængte ind til Den 62-årige og truede hende til at udlevere penge, dankort og mobiltelefon.

 

Læs også
To mænd trængte ind til 91-årig mand – de slog ham, men manden var døv

Alle fire røvere beskrives som dansktalende mænd med mellemøstligt udseende i alderen 17-18 år.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…