Måltal uden skyklapper

I løbet af sommeren har der være en del berettiget debat om politiets måltal. Måltal for politiets indsats, der hvert år fastsættes af justitsministeren og rigspolitichefen, i form af en såkaldt resultatlønskontrakt, hvor politiet forpligter sig til i løbet af året at opfylde en række målsætninger.

 

En del af debatten har handlet om, hvorvidt måltallene skal afskaffes eller ej. Kritikken går på, at tallene låser politiet fra at opklare relevante og aktuelle forbrydelser samt udføre det vigtige præventive arbejde. Enhedslisten og Dansk Folkeparti er klar til at droppe ordningen uden videre, men debatten er mere nuanceret end som så – og handler ikke blot om for eller i mod. Det handler derimod om, hvordan politiledelsen administrerer måltallene.

 

Behov for måltal

Hvis ikke vi havde måltal, kunne vi ikke vurdere, om indsatsen mod eksempelvis menneskesmugling, hjemmerøverier eller bandeindsatsen er tilstrækkelige. Politiet har brug for at kunne måle indsatsen og sætte arbejdet op imod noget konkret, sådan at man på årsbasis kan se, hvad der virker – og hvad der bør laves om. Det bliver til gengæld skadeligt, når en politidirektør iklæder sig skyklapper og kun ser måltal som en isoleret størrelse – og glemmer den virkelighed der aktuelt er i politikredsen. Man skal huske, at kriminalitetstyperne er meget forskellige fra politikreds til politikreds. Herudover er hele den forebyggende indsats vigtig, selvom den er svær at måle på.

 

Jeg vil derfor ikke tale for, at man skal afskaffe måltallene. Derimod vil jeg sørge for, at vi i forligskredsen ser på, om direktørernes resultatkontrakter er skruet forkert sammen. Eksempler fra det virkelige liv er, at man bare for at nå måltallene for eksempelvis færdsel, ja så sætter man efterforskningsgrupper i gang med at skrive fodgængere og cyklister. Dyrebar tid, der i stedet kunne anvendes til at efterforske personfarlig og anden grov kriminalitet. Derfor vil jeg gerne slå fast – ja, måltal er nødvendige – men måltal skal efter min mening alene ses som rettesnore, og ikke noget direktørerne rigidt skal stirre sig blinde på.

 

Sund fornuft

Ledelsen må og skal selv kunne finde ud af at bekæmpe den kriminalitet, der nu engang sker i de forskellige politikredse uden kun at tænke på, at de mangler 10 procent i at opfylde målkravene for f.eks. fartbøder.

 

Vi er nødt til at have måltal, men måske ville det være en ide at pille det helt ud af direktørernes resultatkontrakter, og bløde op, så man ikke behøver ramme det helt eksakt. Vi skal have stoppet den hurtige jagt på måltal, og få politidirektørerne til at kigge ud i egen politikreds og bruge deres sunde fornuft.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…