Engelske studerende tvinges til at rette sig efter radikale muslimer krav på britiske universiteter

Man troede næppe sine egne øjne, da man i går læste den britiske avis The Sunday Times.

 

Avisen beskrev, hvordan ledelsen på Queen Marys University havde bøjet sig for krav fra en muslimsk organisation, som stod for et arrangement på universitetet.

 

Unde arrangementet var der gennemført skarp adskillelse mellem de mandlige og kvindelige studerende. Alle kvindelige studerende skulle gå gennem en indgang kun for kvinder. I salen skulle de sidde på de bagerste række, mens mændene sad på de forreste rækker. Og de kvindelige studerende måtte ikke stille spørgsmål på lige fod med de mandlige studerende. Mændene kunne stille mundtlige spørgsmål, kvinderne måtte kun stille dem skriftligt.

 

De studerende er i oprør skriver avisen. De siger, at det totalt strider mod universitets værdiggrundlag med blandt andet ligestilling.

 

Islam: Kvinder er underordnet mændene

Ortodoksislam bygger på den holdning, at kvinder er underordnet mænd og at mænd og kvinder skal holdes skarpt adskilte, når det ikke er den nærmeste familie. Denne holdning kan ses meget direkte i den europæiske hverdag. Det hænger sammen med, at radikal islam vinder stærkt frem i disse år.

 

Vi ser det når yderligtgående muslimske organisationer holder møder, så kræver de, at mænd og kvinder sidder klart adskilt i to zoner.

 

Kønsadskillelse i Danmark

Vi har set det ved offentlige møder i Danmark. Mest debat var der om Hitz-UT Tahrir’s møde i Den Sorte Diamant for et par år siden, hvor mændene sad foran og kvinderne bagerst. Men for nylig kunne man også se det under en stor demonstration i København.

 

Martin Henriksen DF har efterfølgende spurgt Ligestillingsministeren om det er lovligt at foretage kønsadskillelse ved offentlige møder. Ministerens svar kan sammenfattes ti, at det ikke nødvendigvis er ulovligt, men at det er op til domstolene eller Ligestillingsnævnet, at afgøre den konkrete sag !

 

Kønsadskillelse i England

I England har der på universiteterne været en række lignende sager. Mest kendt er sagen om et foredrag på UCL London, hvor den kendte amerikanske fysiker og ateist Lawrence Krauss deltog i et debatmøde arrangeret af en muslimsk organisation.

Læs også
Forbyd muslimske bønnekald ved lov

 

På mødet var der kønsadskillelse, og da vagtfolk ville fjerne nogle mænd, der havde sat sig hos kvinderne, udvandrede Krauss.

 

Efterhånden har problemet med kønsadskillelse på offentlige møder afholdt på universiteter I England taget et så stort omfang, at Universitetes UK, der er en fællesorganisation for universiteter, der fastlægger praktiske regler, har følt sig tvunget til at foretage en anbefaling, for at skabe ens retningslinier.

 

I den anbefaler man overraskende, at det kan være nødvendig at acceptere en opdeling af  tilhørerne, hvis organisationen, der arrangerer mødet, eller hvis foredragsholderen føler, at det KRÆNKER han/hendes ægte religiøse følelser, at mænd og kvinder sidder sammen.

 

Denne krænkelse kan forhindre hans eller hendes ret til at udtrykke sig. Universitets organisationen  har vurderet, at man ville tabe en evt. retssag, hvis Universitetet blev sagsøgt for at begrænse ytringsfriheden.

 

I redegørelsen overvejes så frem og tilbage hvilke sæde arrangementer der vil være bedst.

 

Kompromiet går så ud på, at man ikke må placere kvinderne bagerst – det skulle jo nødig ligne en moské. Kønnene skal sidde adskilt side om side !

Læs også
Asger Aamund fylder 80 år: Islam er i krig med os – det er på tide at se virkeligheden i øjnene

 

‘Hvad er der galt med en adskillelse, hvor mænd og kvinder  sidder ved side’  spørger Guardian’s Polly Toynbee ironisk  og fortsætter : ‘Prøv lige at forestille dig, at universiteterne tillod, at en organisation eller taler krævede opdeling efter race’ !

 

Når muslimske talere og organisationer kræver adskillelse, er det fordi de offentlig vil vise deres tro på, at kvinder har en adskilt placering på universitetet, og at kvinder er et skridt bag manden, også når det drejer sig om læring.

 

Formanden for Den islamiske uddannelse og forsknings akademi (IERA) er tilfreds med beslutningen og understreger, at den kan have økonomisk betydning – underforstået for de økonomisk pressede engelske universiteter

 

IERA understreger at, i og med et stigende antal muslimske lande oplever en genopdagelse af  islams oprindelige regler, og at det betyder ændrede vilkår for universiteterne.

 

Der er ingen tvivl om, at tanken om, at man kan blive tvunget til at sidde ved siden af studerende af det andet køn vil medføre, at mange vil vælge at studere i et andet land.

 

Nick Cohen gør opmærksom på hvordan det klassiske begreb om ytringsfrihed bliver ændret fuldstændig.

Læs også
To bøger, der giver indsigt i muslimsk værdier og dannelsesidealer

 

I den klassiske form handler ytringsfrihed om at begrænse en persons frihed til at tale eller skrive.

 

I den form som de engelske universiteter foreslår, definerer man, at det kan begrænse en talers ytringsfrihed, hvis studerende af forskellig køn sidder ved siden af hinanden( også selvom de er gifte). Den manglende adskillelse kan forhindre ham eller hende i at sige noget !

 

Det svarer til, at tilhøreren på forhånd skal være enig med taleren. Og hvis taleren senere bliver stillet spørgsmål han/hun ikke kan lide, så er han i sin gode ret til at gå. Efterfølgende kan taleren sagsøge institutionen for krænkelse af ytringsfriheden.

 

Konsekvensen af beslutningen er, at de mest yderliggående holdninger  i Islam bliver sidestillet med de vestlige samfunds traditioner og værdier. Værdier, der er hårdt tilkæmpede og har været med til at skabe de mest velfungerende samfund i verden.

 

IERA er i England kendt for at være en ekstremistisk islamistisk organisation, der offentligt støtter kriminalisering af homoseksuaitet.

 

Sagen minder til forveksling om den ‘håndtrykssag’, vi havde i Danmark med en censor, der ikke ville give hånd til kvinder; eller den sag i Sverige, hvor en ansvarlig for kommunal ligestilling fik en irettesættelse ( og muslimen fik erstatning !) , fordi hun ikke ville ansætte en muslim, der ikke ville give hende hånden, fordi hun er kvinde.

Læs også
Islamisk skilsmisselov skaber ulykke i Danmark

 

I den svenske afgørelse satte man mandens religiøse følelse af at være krænket over de  ligestillingsprincipper, der anses for at være centrale i vores samfund. Og som i det engelske eksempler udvider man den basale ret til at dyrke sin religion i et sådant omfang, at man har ret til at flytte sit religiøse rum med sig overalt.

 

Den engelske avis Guardian’s kommentator Polly Toynbee konkluderer : Der er mange grunde til at gøre oprør mod en selvødelæggende liberalisme, der siger, at kvinders ( eller mænds) rettigheder stopper hvor religiøse fordomme starter.

 

Beslutningen har i de sidste uger rejst noget der ligner en mediestorm i England og har resulteret i, at selv Premierminister David Cameron har følt sig tvunget til at udtale, at han mener, at det ikke er acceptabelt, at kønsopdele deltagere i et møde.

 

Universitets organisationen har i mellemtiden midlertidig trukket beslutningen tilbage, og vil vurdere sagen sagen ud fra et juridisk perspektiv en gang til.

 

Kilder

 

Bl.a. Nick Cohen ( Spectator), Polly Toynbee ( The Guardian) , http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/LIU/spm/57/index.htm

Læs også
Mission impossible? – et moderat syn på islam ud fra religiøse kilder
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…