Justitsminister Morten Bødskov tegner skønmaleri: Manipulerer med voldstal

Ifølge en pressemeddelelse, som Justitsministeriet udsendte lørdag, skulle der ifølge overskriften være sket et ”Markant fald i antallet af voldsanmeldelser.”

 

Pressemeddelelsen var en omtale af en ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor, og i den forbindelse udtalte justitsminister Morten Bødskov blandt andet, at han er ”meget tilfreds med, at volden ser ud til at være på retur.”

 

Rapporten omhandler udviklingen antallet anmeldte voldsforbrydelser i perioden 2001 – 2012, og dykker man ned i rapporten er det noget svært at se, hvor den markante nedgang skulle være.

 

Der er tværtimod en stigning i alvorligere vold

Ifølge Justitsministeriets rapport blev der i 2001 anmeldt 10.080 voldforbrydelser. Det antal var i 2012 faldet med 385 anmeldelser til 9.695. Altså et fald på 3,8 procent, som ifølge Justitsministeriet altså er markant.

 

Det svage fald skyldes udelukkende en nedgang i anmeldelserne af simpel vold fra 8.762 anmeldelser i 2001 til 8.033 anmeldelser i 2012.

 

I sin pressemeddelelse, som weekenden over er blevet citeret ordret i adskillige medier, undlader Justitsministeriet helt at oplyse, at der ifølge ministeriets egen rapport tværtimod er sket en markant stigning i gruppen alvorligere vold fra 1256 anmeldelser i 2001 til 1648 anmeldelser i 2012.

 

Der er altså her tale om stigning i alvorligere voldstilfælde på i alt 392 i løbet af den ti-årige periode, som undersøgelsen omhandler og ikke, som oplyst i Justitsministeriets pressemeddelelse, et markant fald.

 

Her er Justitsministeriets markante fald: 18 tilfælde

I sin pressemeddelelse skriver justitsminister Morten Bødskov, at ”for så vidt angår de særligt alvorlige voldstilfælde, ligger det årlige antal anmeldelser i de seneste fem år på under det halve af niveauet fra 2001-2007.”

 

Det lyder af meget, ment rent faktisk er det meget lidt, når de tal, som justitsministeren undlader at oplyse i sin pressemeddelelse, kommer frem i lyset.

 

Læs også
’Sydlandsk mand’ gjorde seksuelle tilnærmelser til kvinde på gaden – da hun afviste ham, fik det uhyggelige konsekvenser

Det drejer sig målt over hele undersøgelsesperioden om et fald fra 32 anmeldelser i 2001 til 14 anmeldelser i 2012.

 

Tallene er direkte vildledende

Der til kommer, at Justitsministeriets tal for anmeldelser af den særligt grove vold er direkte vildledende, hvis de skal forestille at belyse omfanget.

 

Ofre, der dør som følge af vold, kan af gode grunde ikke anmelde overfaldene til politiet.

 

Af en rapport, ”Vold i Danmark 1995 – 2010”, som Statens institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet har udgivet, fremgår det, at i alt 29 mænd og 14 kvinder eller i alt 43 personer i 2009 døde som følge af vold.

 

De tilsvarende tal for 2001 var henholdsvis 31 mænd og 18 kvinder, eller i alt 49 personer.

 

Set i det lys er antallet af særligt grove voldstilfælde ikke faldet siden 2001, men ligger tværtimod ret stabilt.

Læs også
Dansk Folkeparti ikke velkomne i området – partimedlemmer truet med tæsk og køller, da de ville hænge valgplakater op

 

Store mørketal

I sin undersøgelse tager Justitsministeriets Forskningskontor heller ikke højde for det faktum, at mange af forskellige grunde undlader at anmelde et overfald.

 

Det gælder blandt andet især inden for kategorien den særligt alvorlige vold, hvor justitsminister Morten Bødskov glæder sig over kun 14 anmeldelser i 2012.

 

Det er primært her, man finder ofrene i bande- og rockerkrigen, og hvor politiet ofte står på bar bund i opklaringen af den enkle grund, at ofrene ikke vil indgive anmeldelse.

 

I det hele taget er der på det område store mørketal dikteret af frygt. Ved retten i Odense kom det så sent som i fredags således frem, at et offer for et ualmindeligt groft hjemmerøveri ikke turde indgive anmeldelse af angst for repressalier fra sin overfaldsmand.

 

Mange flere ofre på skadestuerne end anmeldelser

De store mørketal, hvor voldsofre ikke indgiver politianmeldelse, illustreres også klart af det store antal mennesker, der bliver behandlet på landets skadestuer efter at have været blevet udsat for vold.

Læs også
Indvandrer slog, sparkede og truede 15-årig pige – så forsøgte han at lyve sig fra det i retten

 

Ifølge undersøgelsen fra Syddansk Universitet drejede det sig i 2010 om 18.990 tilfælde af behandlinger for vold på landets skadestuer, medens kun 10.696 det år indgav voldsanmeldelse.

 

For 2001 er det tilsvarende tal 18.262 behandlinger på skadestuerne mod 10.080 voldsanmeldelser det år.

 

I en offerundersøgelse fra 2009 angav 1,4 procent ifølge Det Kriminalpræventive Råd, at de havde været udsat for vold.

 

Det svarer ifølge undersøgelsen til cirka 55.000 personer mod de 10.637, der det år indgav voldsanmeldelse til politiet.

 

Er ikke meget bevendt

Set i lyset af virkelighedens vold ude i samfundet er rapporten fra Justitsministeriets Forskningskontor ikke meget bevendt.

 

Læs også
Video: To arabere stak mand ned på togstation, fordi han var kristen – så hånede de ham og hans religion

Udover at den er dybt manipulerende i pressemeddelelsen, er den også med sit forsøg på skønmaleri direkte vildledende hvad angår belysningen af omfanget af vold i dagens Danmark.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…