Jobcenterchefer: Halvering af dagpengeperioden har øget jobsøgningen

Forkortelsen af dagpengeperioden fra fire til to år har virket efter hensigten. Langt størsteparten af jobcentercheferne i en undersøgelse Agenda har foretaget vurderer, at efter dagpengeperioden er halveret, har de ledige dagpengemodtagere øget deres jobsøgning. Og det gælder både langtidsledige og dem, der for nyligt er blevet ledige.

 

Agenda har stillet landets jobcenterchefer en række spørgsmål. 52, svarende til lidt over halvdelen af jobcentrene, har svaret.

 

 

 

På udsagnet: “Afkortningen af dagpengeperioden fra 4 til 2 år har været med til at øge nyledige dagpengemodtageres jobsøgning”, erklærer 67 pct. af af jobcentrene i undersøgelsen sig enten meget enige eller enige. Kun knap 10 procent er enten uenige eller meget uenige.

 

Når det gælder, om afkortningen har fået langtidsledige til at øge jobsøgningen, er 75 procent enten enige eller meget enige. Knap 8 procent er enten uenige eller meget uenige.

 

Jobsøgning er intensiveret

Flemming Søborg, centerchef for arbejdsmarkedsområdet i Frederikshavn, mener at afkortningen af dagpengeperioden helt sikkert har fået ledige til at søge mere intenst og bredt efter job.

 

”Det er der nok ikke tvivl om. Folk forstår alvoren lidt hurtigere, og der er ingen tid til at ligge i hængekøjen. Vi har f.eks. i samarbejde med andre kommuner startet et særligt initiativ, hvor vi formidler ledige til stillinger i Norge. Og det er der en hel del, der har taget imod. Desuden er vi her i regionen gået fra at være et indpendlingsområde til at være et udpendlingsområde. Det viser også noget om en høj mobilitet,” siger han.

 

Jobcenterchef i Guldborgsund Per Bech Grønning er helt enig i, at afkortningen af dagpengeperioden har øget de lediges jobsøgning.

 

”Særligt de nyledige dagpengemodtagere er blevet mere opmærksomme på at være aktive. Afkortningen af dagpengeperioden har betydet, at nyledige både er blevet mere aktive i forhold til at søge job, og også i forhold til at se på, om de mangler nogle kompetencer eller noget erfaring,” siger han.

 

Læs også
Jobcentre straffer kun få indvandrere for ikke at stå til rådighed

Linette Rasmussen er teamleder med ansvaret for de forsikrede ledige i Egedal. Hun er helt på linje.

 

“De ledige er så at sige mere “sultne” efter at få et job,” siger hun.

 

Den intensiverede jobjagt betyder ifølge Linette Rasmussen også, at ledige ikke længere er så interesseret i lange ansættelser med løntilskud.

 

“De vil hellere have et ordinært job med det samme. Hvis løntilskudsansættelse kommer på tale, er de ledige meget bevidste om, at de forbruger af dagpengeperioden. De ønsker derfor ikke længerevarende ansættelser med tilskud, hvis der ikke er sikkerhed for, at de efterfølgende får en ordinær ansættelse,” siger hun.

Ledige kigger indad

Per Bech Grønning fra Guldborgsund har erfaret, at de nyledige i højere grad kigger indad og er blevet mere modtagelige for at se på, hvad der eventuelt skal til af opkvalificering.

 

“Det kan både være at tage imod kurser eller søge praktisk erfaring gennem løntilskud eller virksomhedspraktik. Der ligger absolut noget motiverende i, at de ledige har kortere tid tilbage på dagpenge til at gøre sig attraktive for arbejdsmarkedet,” siger han.

 

Læs også
Antallet af østeuropæere, som får danske dagpenge udbetalt i hjemlandet, er stærkt stigende

Han udtaler sig primært om nyledige dagpengemodtagere, da Guldborgsund ifølge Per Bech Grønnning har en meget lav andel af langtidsledige dagpengemodtagere, og han derfor har svært ved at vurdere effekten af dagpengeforkortelsen for den gruppe.

 

Flemming Søborg mener, at forkortelsen af dagpengeperioden isoleret set var en god idé.

 

”Men jeg angriber timingen. Den kunne godt have været bedre. Et højkonjunkturtiltag i en lavkonjunktur giver nogle problemer. Her i min region er der ganske vist job at få, men det er for tiden rigtigt svært for særligt unge og ufaglærte. Vi har mistet mange industri-arbejdspladser, og det gør det svært for nogle grupper, selv om man er topmotiveret i sin søgning,” siger han og efterlyser flere redskaber til at opkvalificere de ledige.

 

www.agenda.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…