I kamp for Danmark

Sven Arvid Birkeland har igen skrevet en spændende bog med relation til besættelsestiden.

 

Bogen er på 477 sider og indeholder mere end 60 mindre afsnit. Forskningslægen Sven Birkeland (1939) kalder selv indholdet i bogen ”Danske skæbner i 2. Verdenskrig”. Det inkluderer også personer, der kom og forblev i Danmark, så bogens titel dækker måske ikke helt.

 

Ingen fortrydelser

Læser får et meget detaljeret indblik i, hvad de enkelte oplevede under krigen og ikke mindst, hvad de oplevede, da de kom tilbage til Danmark og hvilken betydning det hele havde for deres familie.

 

Det gennemgående træk er, som også kendt fra andre bøger, at de pågældende ikke fortryder, at de meldte sig. Enten de nu kæmpede for den tabende eller vindende part.

 

Barsk

Mange nye beretninger og kun enkelte er kendt fra tidligere. I mange afsnit kommer man uhyggelig tæt på de barske detaljer. Enten det nu er som soldat eller et stykke bag fronten som sygeplejerske. Det er barske detaljer og myten om, at det kun var tyske SS-tropper, der foretog overgreb på civilbefolkningen, kan afvises.

 

Finlandskrigen

Vi hører om deltagerne i Finlandskrigen, kampene i Danmark den 9. april 1940 og 29. august 1943. Der er beretninger fra Kz-lejre og danske, der melder sig til allieret tjeneste. Der er eksempler på danske, der var med i specialstyrkerne og forfatteren kommer i sine interview også ind på andre nationers holdning til dansk politik samt holdning til de danske, der var i udlandet.

 

Heldigvis er der også beretninger om danske sømænd. En stor gruppe, hvor tabsprocenten var høj og som ikke altid har fået den anerkendelse, som de fortjener.

 

Ideologi

Fra bogen får man også en god fornemmelse af forskellen på en tysk soldat og en allieret soldat. Tyskeren var i stor udstrækning opdraget til krigsførelse og besjælet af en ideologi. De vestallierede soldater havde en anden holdning til krigsførelsen.

 

Et gennemgående træk for de tyske tropper. De blevet flyttet meget rundt på de forskellige krigsskuepladser.

 

Som under 1. Verdenskrig indkaldes dansksindede sønderjyder/sydslesvigere til Den tyske Værnemagt.

 

Enkelte kendte navne omtales, eksempelvis Skorzeny, Burma Peter, kaptajn Sommer og Peter Ilsøe.

 

Ungarske tropper i Danmark

Flere afsnit beskriver forholdene for ungarske tropper. Der var en del ungarske tropper i Danmark i 1945 og interessant at læse om deres holdning til deres tyske arbejdsgivere og til den danske civilbefolkning og modstandsbevægelsen.

 

Birkeland har beskrivelse fra stort set alle krigsskuepladser og i slutningen et stort afsnit med analyser og litteraturoversigt.

 

God bog 

Måske et tilfælde, måske et bevidst valg, men beretninger ligger i mere eller mindre i vilkårlig rækkefølge. Bogen kan ikke direkte bruges som opslagsværk.

 

Læsere, der ønsker at følge menneskerne bag våbnene, kan får stor glæde af alle afsnit i bogen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…