Den svenske ‘elites’ hykleri afsløret

Eliten i Sverige har ligesom eliten i andre europæiske lande travlt med forherlige indvandringen fra ikke-vestlige lande. En stor indvandring er ikke noget problem. Det er en berigelse og vi skal i øvrigt tage imod mennesker fra fattige lande af humanitære grunde.

 

Flere hundrede fra den behjertede svenske elite har netop skrevet under på en erklæring om, at tonen i den svenske debat er blevet alt for hård over for den hastigt voksende indvandrerbefolkning.

 

Det bemærkelsesværdige er, at der samtidig er kort tilgængelige, der viser, hvor i de svenske storbyer, de forskellige befolkningsgrupper bor i.

 

Her kan man se, at der er et betydeligt sammenfald mellem dem, der  ønsker en liberal udlændingepolitik, og dem der ønsker at bo fjernt fra de områder, der er mest multikulturelle.

 

Et svulstigt opråb fra eliten

Den 13. september i år udsendtes et opråb fra mennesker i Sverige, der havde fået nok af tonen, der fremfører kritik af ophævelsen af Sverige som nation. Beredvilligt stillede den svenske avis Aftonbladet spalteplads til rådighed. Det samme gjorde avisen Expressen. Nu kunne det være nok, mente de ca. 500 underskrivere.

 

Teksten er ret svulstig og taler generelt om, at der blæser en farlig fremmedfjendtlig vind.

 

Vi bliver berigede med de mennesker der kommer hertil fra andre lande, står der i teksten. Det har altid været en del af historien at mennesker har bevægelset sig hen over grænserne. Det giver et kulturelt mangfoldigt samfund. Det er godt for landets økonomi og naldel og udvikling. Men det handler også om at vise medmenneskelighed.

 

Vi bliver inspireret af de nye kulturer i  kunst, litteratur, musik og mad. Men samtidig blomstrer fordommene og diskriminationen. Det er på tide at vi alle tager et ansvar og siger fra.

 

Men tager de så selv et ansvar?

Men hvor bor denne elite så selv? Hvor går deres børn i skole? Er det eneste de kender til indvandrerne de etniske restauranter og skønmalerierne i pressen?

 

Læs også
Arbejdsgivere bruger deres position til at misinformere befolkningen om indvandring og beskæftigelse

Er der én eneste af dem, der færdes i ghettoerne med dårlige skoler med mange tosprogede elever? I områder med asocial adfærd? Med høj kriminalitet? Pres fra radikale islamister? uden tillid og sammenhængskraft?

 

Nej. Det er der ikke.

 

De selv samme højtuddannede mennesker viser sig imidlertid systematisk at bo uden for de belastede områder i og omkring den svenske hovedstad. det fremgår af kort lavet af google.

 

denne elite bor ikke bare tilnærmelsesvis i de områder hvor der er en høj andel af indvandrere.

 

Se engang på dette kort over Stockholm og vær vidne til, at fortalerne for mångkultur så langt foretrækker at bo i de dele af Stockholm, hvor andelen af ikke-etniske svenskere ligger mellem 10 og 30 procent.

 

I de områder, hvor andelen svarer til gennemsnittet for Stockholm, som er på 30,3 procent,er tendensen helt klar: Har du skrevet under på opråbet, bor du alt andet lige i bydelene med mindst mångkultur. http://affes.wordpress.com/

 

Læs også
Spaniens socialister sætter turbo på ulovlig indvandring

Det er i øvrigt i parantes bemærket interessant, at jeg ikke har kunnet finde bydele med under 10 procent af udenlandsk herkomst, men i forhold til. så omfattende er indvandringen til Sverige altså i dag.

 

 

Det samme mønster som i Stockhol går igen i Gøteborg.

 

Det hænger ikke sammen. Holdninger og handlinger følges åbenbart ikke ad. Den slags kaldes sædvanligvis dobbeltmoral.

 

Præker man et og gør noget andet, opererer man med en dobbeltstandard, hvor man forventer noget af ens medborgere, som man ikke selv vil lægge ryg til. Jeg har ved tidligere lejligheder kaldt det godhed pr. stedfortræder.

 

Samme tendens i Dnmark

Er dette hykleriske fænomen så afgrænset til Sverige? På ingen måde. Det kendes fra snart sagt alle lande, der har oplevet stor ikke-vestlig indvandring gennem de seneste årtier.

Læs også
De politisk korrekte har fundet en ny strategi i deres forsøg på at kvæle udlændingedebatten

 

I Danmark er denne ageren ret velbelyst. Med mellemrum kommer det frem, at politikere, der taler varmt om den danske folkeskole, viser sig for længst at have sendt deres børn i privatskole. Det gælder politikere fra samtlige de partier, der udgør rød blok. Ingen nævnt, ingen glemt.

 

Ser vi på valget af bopæl, forstærkes blot indtrykket af eliter, der afsondrer sig fra den brede befolkning og ikke mindst indvandrerbefolkningen, mens de samme eliter taler med varme om mangfoldighed.

 

Undersøgelser af stemmetilhørsforhold understreger dette. For blot halvandet år siden kom det frem, at hele 80 procent af de danske journalister ville stemme på et parti i rød blok. (dr.dk)

 

Vi husker samtidig på, at journalister generelt er vellønnede og derfor har gode muligheder for selv at vælge bopæl. Det er ikke, så vidt jeg ved, blevet undersøgt, hvor journalister så bor, men jeg ville blive overrasket, hvis ikke bopælen afspejlede indkomsten. Og høj indkomst er lig med en bopæl væk fra ghettoerne, som lavtlønnede danskere eller danskere på overførselsindkomst er henvist til.

 

En lidt ældre undersøgelse fra 2003 viste, at landets magistre – altså mennesker med en lang videregående uddannelse – i massivt omfang stemte rødt eller på Det Radikale Venstre. Tilsammen ca. 72 procent af stemmerne. (JP.dk)

 

Den daværende VKO-blok kunne kun mønstre 15,6 procent. De mere end ti procent, der ikke svarede, må betyde, at mindst tre fjerdedele af magistrene ville stemme på partier, der er de mest positivt indstillede over for indvandring fra ikke-vestlige lande.

Læs også
Hvis Danmark skulle finde på at opgive sin stramme asylpolitik, vil det igen strømme ind – det viser nye tal fra Sverige

 

Magistre er ligesom journalister i almindelighed vellønnede og må således antages at bo i pæne kvarterer uden problemer af social og kulturel art. Mange af disse højtuddannede ønsker med andre ord at være gode, når det kommer til ord, mens de stemmer med fødderne for at undgå konsekvenserne af deres egne synspunkter.

 

Jeg har i min bog Indvandringens pris døbt disse velstillede grupper ”de liljehvide eliter”. De synes at ønske kun at omgås mennesker, der helt bogstaveligt ligner dem selv. At så mange af dem ikke selv kan indse graden af deres dobbelte bogholderi, gør ikke deres hykleri mindre.

 

Det kan der være grund til at minde dem om fra tid til anden.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…