Hvad koster indvandringen?

Overskriften er identisk med et spørgsmål, som jeg for nyligt stillede i en youtube-video. Jeg stiller spørgsmålet, fordi regeringen stadigvæk ikke mener, at danskerne skal kende svaret.

 

Dansk Folkeparti blev enig med den tidligere regering om, at der skulle laves en undersøgelse af omkostningerne ved den ikke-vestlige indvandring.. Men den blev droppet af den nye regering, og daværende socialminister Karen Hækkerup sagde i den forbindelse: ”Jeg er så bare uenig i, at det er særligt vigtigt eller relevant, den her måde at opstille regnestykket på”.

 

Regeringens motiver

Man kan så i sit stille sind mistænke regeringen for at ville undgå nye beregninger, fordi de ville udstille, hvad regeringens mange lempelser på asyl- og udlændingeområdet kommer til at koste Danmark og danskerne.

 

Omvendt set kan det også være, at Karen Hækkerup taler sandt: Regeringen er bare ikke interesseret i at vide, hvad indvandringen koster, fordi regeringen simpelthen ikke skeler til økonomien, når det gælder udlændinge. De skal da bare ha’, skal de!

 

Et DR-program mente at vide bedre

 

Til min overraskelse blev jeg i forbindelse med youtube-videoen ringet op af DR-programmet Detektor, der laver faktatjek på udsagn fremført i offentligheden. I videoen nævner jeg nemlig, at indvandringen ifølge én opgørelse, som ikke har taget alle faktorer med, koster os cirka 16 milliarder kroner hvert eneste år.

 

Det mente folkene fra Detektor var forkert, idet tallet var for året 2010, og en fremskrivning viste, at i 2050 skulle ikke-vestlig indvandring (indvandrere og efterkommere) ”kun” koste Danmark cirka 7 milliarder kroner.

 

Nu er det jo noget langhåret med sådan nogle fremskrivninger, der kan jo ske alt muligt ind imellem, for eksempel at en socialdemokratisk regering lemper udlændingepolitikken alvorligt. Og når jeg i videoen brugte de 16 milliarder som eksempel, var det faktisk et meget forsigtigt skøn. Tallet er formentligt større, hvorfor den arbejdsgruppe, der sad og arbejdede med området anbefalede flere og nye beregninger, blandt andet fordi alt ikke var regnet med i de i forvejen kendte regnestykker.

 

Så jeg medgav da også over for Detektor, at de 16 milliarder formentligt er ukorrekt, i og med at tallet jo nok er større, hvad jeg også sagde i den oprindelige video.

 

Kendsgerninger

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

Jeg kunne også have nævnt, at Velfærdskommissionen i 2005 nåede frem til, at en total opbremsning i indvandring fra mindre udviklede lande ville kunne spare statsfinanserne for 50 milliarder kroner om året (!) i 2040.

 

Jeg kunne også have fortalt om Nationalbankens bud på, hvad der skal til, for at indvandringen understøtter velfærdssamfundet. Det ses i denne passage fra Nationalbankens kvartalsoversigt. 3. kvart. 2008. Citatet er fra side 122-123:

 

”Hvis indvandring for alvor skal understøtte finansieringen af den offentlige sektor, skal den ske som såkaldt “superindvandring”. Dette begreb dækker over en person, som først indvandrer efter endt uddannelse, går direkte ind på arbejdsmarkedet med en erhvervsfrekvens på 100 og betaler skat som en dansker, undlader at tage sin familie med og forlader landet igen før pensionsalderen”.

 

Og sådan kunne jeg såmænd blive ved. For der er andre regnestykker, der understreger Dansk Folkepartis pointer. I øvrigt har vi også set eksempler på, at ordninger, der er tiltænkt højt uddannet arbejdskraft, som for eksempel den såkaldte ”Green Card”-ordning, heller ikke tiltrækker bidragende indvandring. Med andre ord er det op ad bakke.

 

Fornuftig indvandring

Den indvandring, som kommer tættest på at være nogenlunde fornuftig, er vestlig indvandring. Men set ud fra et økonomisk perspektiv er heller ikke denne indvandring altid en overskudsforretning, omend vestlige indvandrere kommer tættest på Nationalbankens definition på superindvandring.

 

Så hvis man overhovedet seriøst kan argumentere for indvandring som en økonomisk nødvendighed, ja, så bør man fokusere på vestlig indvandring og med enkelte undtagelser særdeles veluddannede ikke-vestlige indvandrere. Dette bør være hovedreglen, både set ud fra en økonomisk synsvinkel men så sandelig også set ud fra et ønske om at assimilere dem, der måtte ende med at slå sig ned i Danmark.

Læs også
DA: Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse

 

Du kan i øvrigt se den omtalte youtube video ved at trykke her.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…