Flygtningebranchen vil gøre alt for at udnytte de nye muligheder for asyl

Flygtningenævnet besluttede den 18. september, at der kan gives opholdstilladelse til personer, der kommer fra områder i Syrien, hvor der ifølge de foreliggende baggrundsoplysninger er væbnede kampe eller sker angreb mod civile, eller hvor der for nyligt har fundet sådanne handlinger sted.

 

Beslutningen er af flygtningevenlige røster blevet forsvaret med, at Danmark skal tage sin andel af flygtningestrømmen fra Syrien (Socialistisk Folkeparti) og med, at den ikke vil medføre nogen mærkbar yderligere tilstrømning (Dansk Flygtningehjælp). Disse to begrundelser er indbyrdes modstridende og kan derfor ikke begge være rigtige.

 

Rent bortset fra det, er påstanden om, at kun en beskeden yderligere tilstrømning kan ventes, en klassiker indenfor dansk udlændingepolitik. Den har fra selve vedtagelsen af udlændingeloven i 1983 været ledsagende kommentar til flere beslutninger og har vist sig lige fejlagtig næsten hver gang.

 

Hvilke områder er krigsramte?

Nu er beslutningen imidlertid en kendsgerning. Så vi kan lige så godt belave os på en yderligere tilstrømning af asylansøgere fra Syrien.

 

Det betyde for det første, at flygtningebranchen godt hjulpet af mange journalister vil lægge sig i selen for at få betegnet så store del af Syrien som muligt som det rene krigshelvede.

 

Falsk dokumentation

Det betyder for det andet, at et stort antal ansøgere selvfølgelig uden videre – og uanset, hvor de reelt kommer fra, – vil hævde, at de kommer fra de konfliktramte områder, hvilket så skal afprøves i hvert enkelt tilfælde.

 

Sådan som udlændingelovgivningen nu en gang er indrettet, påhviler bevisbyrden ikke ansøgerne, men udlændingemyndighederne, som kommer på en vanskelig opgave, hvis de vil stille sig kritisk an.

 

Vi kan belært af erfaringen gå ud fra, at ansøgerne i mange tilfælde vil være udstyret med ”dokumentation” for deres oprindelse og for deres situation.

 

Der findes allerede en hel industri, der mod passende betaling fremstiller ”ægte” identitetsbeviser, bopælsattester og gribende familiebreve, som for eksempel følgende:

 

Læs også
USA forlader Syrien og giver plads til farlige alliancer – men der er en forklaring på Trupms beslutning

”Kære Mustafa, Du skal endelig ikke vende hjem. I går blev vores kvarter i x-by bombet. Vores hus i x-gade i y-bydelen ved siden af moskeen og lige overfor markedet blev ramt, og dine søstre Fatima og Zahra blev dræbt. Jeg skal hilse fra dine brødre x, y og z og din tanter æ, ø og å. Kærlig hilsen din far Muhammed og din mor Ayesha”.

 

Ballade forude

Man skal selvsagt være en meget hjerteløs sagsbehandler i Udlændingestyrelsen eller et meget hjerteløst medlem af Flygtningenævnet for at drage så gribende breve i tvivl.

 

Hvis for mange trods alt ikke får asyl i Danmark og skal udsendes, kan vi uden tvivl også se frem til pressekampagner, solidaritetsaktioner, kirkebesættelser og spørgsmål i Folketinget.

 

Bent Wigotski har i mange år været ansat i Udenrigsministeriet og været ambassadør i flere lande

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…