Flertallet vil have lukket en høring, der handler om SKAT og åbenhed

Danmark har verdensrekord i skat, og de fleste betaler skat uden for alvor at brokke sig. Det skyldes, at der er en høj grad af tillid til, at indkrævningen foregår korrekt, og at pengene bliver brugt fornuftigt. Kort sagt er det et spørgsmål om tillid, og netop tilliden til Skat er for tiden gevaldigt udfordret.

 

En række spektakulære sager har udstillet SKAT’s tvivlsomme metoder, og der er med rette blevet stillet spørgsmålstegn ved om disse metoder ligger indenfor rammerne af det vi normalt accepterer i en retsstat.

 

Vi har set meget grove eksempler på, hvordan SKAT har overskredet sine beføjelser ved blandt andet uretmæssigt at kræve fængselsstraf, uretmæssigt har inddraget folks formue og delt meget fortrolige oplysninger med tredjemand.

 

Borgernes retssikkerhed på spil

Sagen mod fotomodellen Camilla Vest er et af de grelle eksempler på brugen af tvivlsomme metoder. Her stod Camilla Vest og hendes mand hver til et år og ni måneders fængsel, fordi man internt i SKAT nægtede at dele de oplysninger med Københavns Byret, der beviste deres uskyld. Ved et tilfælde kom Østre Landsret i ankesagen i besiddelse af disse oplysninger, der senere blev lagt til grund for deres frifindelse.

 

Som nyudnævnt formand for Folketingets skatteudvalg har jeg givet borgernes retssikkerhed overfor SKAT allerhøjeste prioritet. Uanset politisk ståsted er her et problem, som vi alle bør havde en interesse i at få løst.

 

Intern rapport kan ikke bruges til meget

Det er dybt skuffende, at ministeren ikke ser på forholdene i SKAT med større alvor. Skatteministeren har på baggrund af eksemplerne i pressen taget initiativ til en intern rapport, der dybest set ikke kan bruges til ret meget.

 

De, der er blevet hørt i forbindelse med rapporten, er ikke afhørt under vidneansvar, og i Folketingets Skatteudvalg har vi ingen forudsætninger for at vide, hvilke konkrete sager der ligger til grund for konklusionerne.

 

Dermed kan de forurettede heller ikke vide, om deres sag har givet anledning til kritik. Samtidig har skatteministeren afvist at svare Folketingets Skatteudvalg på simple spørgsmål om forvaltningsmæssige forhold i processen i de kritisable sager.

 

En høring lukkes for offentligheden

I forlængelse af de mange kritisable sager i SKAT holder Folketingets Skatteudvalg d. 11. september en høring om retssikkerhed. Størstedelen af folketingets eksperthøringer er åbne, sådan at offentligheden kan følge med blandt andet via Folketingets hjemmeside.

 

Læs også
Lars Løkke Rasmussen og danaidernes kar

I Venstre har vi kæmpet for, at denne vigtige høring også skal være åben, men helt uforståeligt er der ikke flertal for, at offentligheden må følge med. Derfor bliver høringen lukket. Hvis det ikke var, fordi det er på alvorlig baggrund, så er det jo nærmest komisk, at vi i Folketingets skatteudvalg er nødt til at holde en lukket høring om retssikkerhed og åbenhed.

 

Hvis tilliden til SKAT skal genskabes, kræver det mere åbenhed, en uvildig undersøgelse af forholdene og en kulturændring i SKAT. Ministerens afvisning af dette betyder desværre, at der vil gå længere tid, inden tilliden til SKAT er genskabt.

 

Mads Rørvig, MF, Formand for Folketingets Skatteudvalg

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…