En ganske farlig minister

pressefoto

”Liberal Alliance er et farligt parti,” skrev den nyslåede fødevareminister Dan Jørgensen i en kronik i Politiken sidste år. Det var særligt Liberal Alliances holdninger til den vildtvoksende velfærdsstat, som faldt Dan Jørgensen for brystet. Under den efterfølgende debat kaldte han også undertegnede for en farlig mand.

 

Politisk farlighed

Nu var det jo Marianne Jelved, som så at sige opfandt prædikatet ’farlig’, da hun brugte det om Anders Fogh. Det fik hun en del kritik for, men jeg synes nu egentlig, at det er fair nok at bruge ordet ’farlig’ om en politisk modstander, hvis man vel at mærke argumenterer for det. Og argumentere, det forsøgte Dan Jørgensen så i sin kronik – for eksempel skrev han, at ”LA’s holdning til lighed og ulighed er farlig, fordi den er forkert.”

 

Det kan man jo mene. Jeg mener noget andet – og så mener jeg også, at politisk farlighed bør måles på de konsekvenser for borgerne, som den givne politik vil få.

 

Liberal Alliances forslag om at slanke og afbureaukratisere den offentlige sektor og sænke skatten markant for både borgere og virksomheder vil stimulere den økonomiske vækst og dermed give flere arbejdspladser og mere velstand.

 

Forslag imod vækst

Dan Jørgensen er derimod kommet med forslag af modsat karakter – forslag, der vil hæmme væksten og give færre arbejdspladser.

 

Ifølge Dan Jørgensen skal både minkavl og muslingefiskeri forbydes. Alene forbuddet mod minkavl vil betyde et tab af mere end 6.000 arbejdspladser og mistet eksport for over 10 milliarder kroner.

 

Mere kontrol

Derudover har Dan Jørgensen sagt, at vi skal ”kontrollere og regulere landbruget og fiskeriet meget mere.” Det er i dén grad en skræmmende udtalelse, al den stund at dansk landbrug i forvejen er overreguleret og stærkt hæmmet af de mange regler og love, der hersker på området.

 

Vi har en regering, som generer danske landmænd med bureaukratiske regler, overimplementering af EU-bestemmelser og uigennemtænkt lovgivning – som vi for eksempel har set det med randzonerne.

 

183.745 personer er beskæftiget hos danske landmænd og fødevareproducenter, og erhvervet står for hele 24 procent af Danmarks samlede eksport – i alt 148 milliarder kroner om året.

Læs også
Set fra et landbrugssynspunkt ligner Brexit mareridt og kaos

 

Dan Jørgensen er den farlige

Så det er rigtig dårlig nyt for danskerne, at det netop er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som Dan Jørgensen har indtaget. Hans ideer om flere forbud og mere kontrol og regulering kan simpelthen ikke betyde andet end mindre eksport, mindre velstand og færre arbejdspladser.

 

Og dét gør ham faktisk til en farlig minister.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…