Det er tid til at sænke selskabsskatten

Foto: Colourbox

Nu er det tid til at tale politik. det vigtigste tema er og bliver, hvad vi skal leve af i fremtiden.

 

Vi trænger nemlig  til en hovedrengøring i vores skattesystem. Det må efterhånden være klart for enhver, der har fulgt med i den offentlige debat de seneste måneder. Vi har hørt mange skøre historier om folk, der er blevet hængt ud for det ene og det andet omkring deres private økonomi af det offentlige.

 

Det har betydet, at skattedebatten primært har fokuseret på SKATs bøllemetoder, og generelt har  folks private økonomier været omdrejningspunktet. Derudover har der været gentagne ønsker fremme om, at vi nedsætter indkomstskatten, ligesom vi i Det Konservative Folkeparti i øvrigt i mange år har ment, at topskatten skulle afskaffes.

 

Husk selskabsskatten

Men desværre har en af de vigtigste – og også værste – skatter ikke fået den opmærksomhed, som den fortjener, og det er selskabsskatten.

 

Tilbage i februar var Det Konservative Folkeparti med Vækstplan DK med til at sænke selskabsskatten fra 25 procent til 22 procent, men siden er debatten om selskabsskatten gledet lidt i baggrunden.

 

22 procent var et acceptabelt resultat for os på det tidspunkt, fordi mange partier skulle være enige, men vi bliver nødt til at få den endnu længere ned. Derfor foreslår vi helt konkret, at den sænkes til 15 procent, og det gør vi, fordi en sænkelse af selskabsskatten vil have en stærkt stimulerende effekt på væksten og produktiviteten.

 

En sådan sænkning vil frigive midler, som virksomhederne kan investere i teknologier, maskiner og nye medarbejdere. CEPOS har tidligere beregnet, at en sænkelse af selskabsskatten med tre procentpoint i gennemsnit vil øge produktiviteten og på sigt lønningerne med 0,8 procent.

 

Helt væk på længere sigt

Ud fra Skatteministeriets egne tal vurderes det, at en sænkelse fra 22 procent til 15 procent vil koste 8,1 mia. kroner, og det er en finansiering, vi allerede har peget på i vores 2020-plan via effektiviseringer i det offentlige.

 

Som jeg også – i øvrigt helt på egen regning – tilbage i juli gjorde klart i Berlingske, så er det mit ønske, at vi et stykke ud i fremtiden helt kan afskaffe selskabsskatten, men vi er som et ansvarligt parti parate til at tage det i de bidder, det er muligt.

 

Men det er og bliver altså virksomhederne, der skaber væksten i samfundet, og det er virksomhederne, der skal tage læsset, når vi skal skabe arbejdspladser Derfor bør vi løbende gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at skabe de bedst mulige vilkår for dem.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…