Debat og læserbreve – 19. november

Læserbreve

 

 

 

Anna Mee Allerslev er Københavns nye konfliktborgmester

 

Det startede godt for Anna Mee Allerslev, da hun lancerede støttekomiteen for oprettelsen af en stormoske i København. Det lød jo vældigt med en rummelig stormoske for alle muslimer og ikke-muslimer.
 
Mangfoldigheden blomstrede, og ikke et øje var tørt blandt de kulturradikale, der blandt andet stemmer på Det Radikale Venstre – eller undskyld Kærlighedspartiet. Nu gav Allerslev nemlig sine vælgere muligheden for at få opfyldt deres vådeste drøm: at islam får mere plads i det københavnske bybillede, så anstændigheden er intakt.
 
Men så satte to grundige og kritiske journalister sig for at undersøge Allerslev og støttekomiteens projekt-rummelighed nærmere. Niklas Hessel og Søren Villemoes har skrevet en artikel i Weekendavisen i uge 46, hvor de bidrager med at slå det sidste søm i Allerslevs verbale ligkiste.

 

 

I artiklen peger Hessel og Villemoes på, at den religiøse strid mellem shia- og sunnimuslimer har varet i 1300 år og foregår stadig den dag i dag. Konflikten mellem de to trosretninger inden for islam bygger på uenigheden om, hvem der skulle efterfølge profeten Muhammed efter hans død i det 7.århundrede. Det er netop shia- og sunnimuslimerne, Anna Allerslev vil forene i en stormoske i København. Allerslev er ellers tidligere blevet konfronteret med denne konflikt. Det gjorde hun i et interview – begået af Martin Krasnik – i Deadline. Her svarede hun, at støttekomiteen må indgå i en dialog med Det Muslimske Fællesråd, som komiteen samarbejder med om en stormoske, om denne problematik. Det bliver spændende at se, hvordan Allerslev vil ændre en 1300 års gammel religiøs konflikt ved at indgå i en såkaldt dialog. Jeg glæder mig allerede til at følge udviklingen.
 
Et andet argument, som Allerslev har brugt for oprettelsen af en stormoske, er, at København halter efter andre europæiske storbyer såsom Paris, London og Stockholm på området. Problemet med det argument er ”bare”, at ingen af disse byer har formået at skabe et fællesrum for shia- og sunnimuslimer. Det udtaler Göran Larsson, religionsprofessor ved Göteborg Universitet, i Weekendavisens artikel. Yderligere peger professoren på, at stormoskeen i Paris, som betragtes som meget repræsentativ for byens muslimer, er en sunni-moske. Og i stormoskeen i Malmø hedder det sig, at den er åben for ”gode” muslimer, men betyder reelt, at man kun byder sunnimuslimer indenfor, understreger Göran Larsson.

 

Engang var Det Radikale Venstre og de såkaldte kulturradikale kritiske over for religioner – med Georg Brandes som inspiration, der jo var kritisk over for alle slags religioner. Denne historiske bevidsthed er for længst svundet ind. I dag handler det primært om i de kulturradikale, politiske kredse at fremme karrieren, udvise politisk korrekthed og have internationalt udsyn end at forhindre konflikter opstå inden for Danmarks grænser.

 

Anna Mee Allerslev er et trist eksempel på denne tendens ved, at hun lægger op til en fremtidig konflikt mellem to stridbare trosretninger inden for islam.

 

Må jeg anbefale frøken Allerslev og hendes konsorter i støttekomiteen at nedtone deres åndelige armod ved at sætte sig bedre ind i tingene, næste gang de melder ud med et projekt.
Det vil immervæk ruste dem bedre, til den dag deres intellektuelle korthus atter falder sammen for dem.

 

Lars Mikkelsen


 

 

Overladt til egen skæbne

 

Vi ved, hvordan det stiller sig, ve ved, hvad der sker, når ondskaben er ude af kontrol. Vi ved, hvad der sker, når afskyelige forbrydelser begås, medens vi træder til side og kigger væk og politisk korrekthed tramper på vores sund of fornuft. Vi lover at stoppe grusomheder, men undlader at lære fra tidligere erfaringer som f.eks. det armenske folkemord, anden verdenskrig, Kommunismen etc. Hver gang, der er nogen, der står op imod det onde ved at kalde det med dets navn, bliver vedkommen opfatter som racister, ”islamophober” osv., bare fordi man gerne vil sige sandheden og holde fast på de principper, der har gjort vores værdier til, hvad de er i dag.

 

Læs også
Indlæg fra læserne: Menneskeret og menneskepligt – Danmark for danskerne – Langsom ‘kvælning’

Grusomheder bliver ofte og ofte ignoreret, man får at vide, at det er en andens problem. Jeg vil tale om et problem, der forgår i mange afrikanske lande, syd for Sahara, hvor de sorte albinoer bliver forfulgte, misbrugte og dræbt af almindelige sorte afrikanere der er mørkere i huden. I mange afrikanske lande syd for Sahara, diskrimineres albinoer, hvis kropdele bliver brugt til overtroiske ritualer, efter de bliver slået ihjel af heksedoktorer. De bliver behandlet mindreværd end dyr og bliver ofte udsat for mange skældsord. Den Afrikanske Union ser til og sætter ikke spørgsmålstegn ved det.

 

Forfølgelsen af mennesker med albinisme er baseret på troen på, at visse dele af deres krop overfører magiske kræfter. Det er disse type overtro, der holder Afrika tilbage fra udviklingen. Denne overtro er bekendtgjort og udnyttet af heksedoktorer på baggrund af, at folk med albinismen bliver forfulgt, dræbt og der bliver tit gravet i kirkegårde for at finde deres skændet, som bruges til ”medicin”.

 

Samtidig er folk med albinismen også udstødt, nogle gang af deres egne familier osv., fordi der formodes, at albinoer bringer forbandelse og uheld. De fleste af disse vilde aktiviteter foregår i Tanzania, den Demokratiske Republik Congo, Kenya og Burundi. Vi lever i det 21 århundrede, ikke i det 9. århundrede og jeg mener, at fordømmelser fra det internationale samfund ikke er nok: det er på tide, at man boykotter de lande, hvor regeringer tillader disse primitive aktiviteter.

 

Det handler ikke om at redde verden; det handler om at tage afstand fra sådanne grusomme handlinger i det 21.århundrede.

 

Balthazar Rodrigue Nzomono-Balenda


 

 

Homoer og hatecrimes

 

Læs også
Indlæg fra læserne: Religionbegrebets grænse – Sløve padder – Overgreb på kristne forties

Som kandidat til Borgerrepræsentationen for Liberal Alliance interesserer jeg mig først og fremmest for at skabe vækst i vores dejlige by, hvor jeg driver et succesfuldt rejsebureau, men som homoseksuel ligger det mig også på sinde at få dæmmet op for det stigende antal hatecrimes i byen, et emne, der især har været diskuteret blandt homoseksuelle kandidater i valgkampen. Homoseksuelle skal ikke udsættes for vold i nattelivet eller chikane i hverdagen.

 

Hidtil har indsatsen været præget af en række tiltag, som ar strittet i flere forskellige retninger. Derfor mener LA først og fremmest, at området trænger til et gennemsyn, så pengene bruges rigtigt. Det er positivt at, de Radikale har fremsat løsningsforslag for Sabaah, en organisation, hvis arbejde er målrettet mod de etniske miljøer, men der skal mere til. LGBT-arbejde er jo andet og mere end at holde Pride og drikke øl i gaderne.

 

Vi skal adressere problemerne så præcist som muligt. Derfor skal vi heller ikke til at lukke Studiestræde af for biler for at holde bilende bøller væk fra homoværtshusene, som bl.a. SF har foreslået. Det er en helt skæv tilgang. Vi vil derfor gerne have indsat mere lokalpoliti i nattelivet, så personer, der udsættes for forbrydelser kan få hurtig hjælp. Der er brug for efteruddannelse af politiet til at håndtere de efterhånden mange komplekse problemstillinger, når det handler om etniske unge, homoseksuelle, dørmænd osv., og det er ikke sikkert, at enhver nyuddannet politimand fra provinsen er lige godt inde i forholdene.

 

Skolen er et af de første steder, børn og unge præges, så en opdatering af undervisningsmateriale og efteruddannelse af skolelærerne er også et felt, som vi naturligt gerne vil gå ind og se på. LA mener dog ikke, at der nødvendigvis behøver afsættes 10 millioner til indsatsen, som de Radikale spiller ud med. Derimod kan det være, at vi er nødt til at gå ind og stramme straffen for hatecrimes, så samfundet kan svare igen med strengere fængselsstraffe og udvisning af forbrydere, der ikke er danske statsborgere. Når vi kræver strengere straffe, er det ikke som sådan fordi offeret er homoseksuel. Strengere straf skal anvendes for at imødegå det stigende problem, hatecrimes udgør mod minoritetsgrupper i København, herunder også jøder.

 

Thomas Køhler, direktør, Liberal Alliance


 

 

Sirenesang

Det er uforståeligt, at så mange tilsyneladende vil stemme på Enhedslisten i dag. De har åbenbart ikke læst partiets principprogram, hvor målet er at gøre op med kapitalismen og vort nuværende samfundsystem.
Det fremgår tydeligt af programmet, at partiet er opstået på ruinerne af Danmarks Kommunistiske Parti, Venstresocialisterne, KAP’erne og andre vragrester fra den politiske venstrefløj. Partiet har dygtigt markedsført sig med unge, smilende kvinder som frontfigurer, der åbenbart tiltrækker vælgerne, som sirenerne i det gamle Grækenland tiltrak de søfarende. Men bag disse “sirener” trækker gamle kommunister som Frank Åen og Per Clausen i trådene.

 

Så lad jer ikke forblænde af sirenesangen.

Læs også
Indlæg fra læserne: Narko i Herning – Satspuljen og pensionisterne

 

Arne Sloth Kristoffersen


 

 

Psykiatri

 

Bente Carstens spørger d. l8.11: ”Hvorfor er der ingen der protesterer i psykiatrien”. Jeg kan forsikre Benthe Carstens for, at jeg har skrevet og indsendt mange indlæg om psykiatrien til forskellige medier, men ingen aviser vil optage skriverier, hvis synspunkterne er kritiske over for psykiatrien.

 

Hvorfor det forholder sig sådan, skal jeg ikke gør mig klog på, men nøjes med at konstatere, at sådan har det været for mit vedkommende, og noget kunne jo tyde på, at jeg ikke er alene med dette problem, idet man aldrig ser indlæg om psykiatrien med en kritisk indfaldsvinkel.

 

Jeg synes da ikke, at alt er dårligt i psykiatrien, de fysiske forhold er meget fine, og mange af behandlerne gør et godt stykke arbejde, ud fra det de har lært. Spørgsmålet er så, om der kun er en måde at behandle psykiske lidelser på?

 

Jeg var i forbindelse med et psykiatrisk hospital for en del år siden og igen for ikke så længe siden, og i løbet af disse ca. 25 år så jeg til min forbavselse, at der behandlingsmæssigt ikke var sket en nævneværdig forandring. Hvilke andre steder i samfundet sker der ingen udvikling i så mange år.

Læs også
Indlæg fra læserne 14. maj: Apartheid i Danmark # Integrationsudgifter # Fake News af ufattelige dimensioner# Dansk Kultur udtaler

 

Det ville unægtelig være dejlig, hvis der kom mere fokus på psykiatrien, og synspunkter om hvad der forårsager psykiske lidelser, og hvordan de kan behandles.

 

Hvem ved, måske er der nogen, der har mod til at tænke nyt.

 

Jens Peder Nicolaisen


 

 

Thorium

 

Hr. Erik Nielsen belærer i sit læserbrev mandag den 18. Jonna Carlsen om, at Folketinget ved lov har vedtaget ikke at indføre kernekraft i Danmark. Det skulle, ifølge Hr. Erik Nielsen medføre, at Jonna Carlsen skulle ophøre med at informere om Thorium generatorer. Det er noget sludder. Folketinget kan vedtage en ny lov som tillader at anvende kernekraft i Danmark. Det er ikke Grundloven vi taler om. Jonna Carlsen er i sin gode ret til at påvirke opinionen i håbet om at nogle flere får øjnene op for at sol og vind ikke kan klare el produktionen alene.

 

Lars Haresko


 

Læs også
Indlæg fra læserne 5. april: Den danske model # Politiet sidste håb for afgiftsramte

 

Artikler om udlændinge

 

Vedr. artikler om udlændingesager kunne det være rart, om I i højere grad skrev noget om, hvad det juridiske grundlag er. Som nu dagens artikel af Mersiha Cokovic. Man kan unægtelig sidde undrende over, hvorfor de pågældende nu skal udvises, men også undrende over, hvad det juridiske grundlag er, da det ikke nævnes i artiklen.

 

Da jeg har været ansat i Udlændingestyrelsen, ved jeg lidt om udlændingeloven, så jeg gætter på, at faderen har fået en humanitær opholdstilladelse pga. sygdom. Da han nu kan behandles i hjemlandet, forlænges hans opholdstilladelse ikke. Men da opholdstilladelse på det grundlag vist også normalt fortsat gives, når man har været her i mange år og der netop er børn, der har været her længe, kan jeg ikke gennemskue, hvad der er sket.

 

Her ville en “faktaboks” med oplysninger være en hjælp.

 

Og igen kan man sukke lidt over jeres manglende korrekturlæsning. Mon alle læsere gennemskuer, hvad der menes med at “post bone udvisning”? Hvis der havde stået “udskyde” i stedet for en fejlstavning af  det engelske “postpone”, var det lettere forståeligt.

 

Men ellers fortsat tak for en god avis.

 

Lars Bundesen


 

 

Demokratiets aften på DR

 

De valgte dilemmaer var konstruerede, og ikke overraskende manipulerende. Da Den korte Avis blev en realitet, viste det sig hurtigt, at den var/er et godt alternativ til eksisterende aviser, en avis, der går hele vejen rundt. En ubetinget succes.

 

Tak for det!

 

Nu mangler vi så bare en TV kanal, der ” Tør, hvor andre tier”

 

Andrea Tønder


 

 

Børsen og Berlingske

 

En læser skriver i dag, at vedkommende har opsagt Jyllandsposten i protest mod avisdækning af Løkkesagen.

 

Vi kan meddele, at det samme har vi gjort først med Børsen og siden Berlingske. Vi har fået nok af bedrevidende og belærende journalister, om hvad som er væsentlige og ikke væsentlige emner for en debatering i dagspressen.

 

Vi er samtidig holdt op med, at se nyhedsdækningen fra tv 2 og DR, det kan vi ikke bruge til noget. Vi må en gang for alle have nedlagt vores stats radio og tv og fjerne støtten til andre medier.

 

Pressen kan klare sig selv, hvis den er god nok, Den Korte Avis er et godt eksempel, og den støtter vi.

 

Jens Henriksen


 

 

Det danske komma

 

I 1997 var jeg på et kort kursus om “Nyt Dansk Komma”. Siden den tid har jeg forsøgt at bruge det, og jeg var ikke klar over at dette nye komma faktisk er blevet “punkteret” i 2003. Jeg bemærkede i 1997 at ministerier og andre ikke var forpligtede til at bruge det nye komma. Det betyder jo at det har snublet i starten, og jeg spekulerede dengang på at folk – der så noget skriftligt fra min hånd – sikkert har tænkt: Åh herregud: “han kan heller ikke finde ud af at sætte komma”.

Det berømte anonyme brev til Skattekommissionen blev jo grundigt analyseret, og en af konklusionerne var at kommasætningen var forkert. Ergo var brevskriveren nok ikke så kvik.

 

Nå, men alt dette for mig til at konkludere:

  1. Man har et ganske bestemt kommasystem, og alle er forpligtede til at bruge det, inkl. Undervisningsministeriet og alle andre offentlige kontorer og instanser. Med 3 forskellige systemer har man kun forvirring.
  2. Man har slet ikke noget kommasystem.

 

Til det sidste vil jeg sige: hvorfor skal vi egentlig trækkes rundt med et kommasystem? Eneste krav må være at der skal sættes komma, hvis det har betydning for meningen. Vi har jo ikke noget system for punktummer. Jeg mener heller ikke man bruger systemer for kommaer i udlandet, eksempelvis England og USA. Med denne “løsning” kan vi sige at den Store Danske Kommakrig er afsluttet. Og skolebørnene kan bruge deres tid på noget mere konstruktivt.

 

Claus Espeholt


 

 

Region Midtjylland på katastrofekurs 

 

Da Bent Hansen ved etableringen af de nye regioner, kom til at stå i spidsen for Region Midtjylland var der en god og sund økonomi,- nu ligger den nærmest i ruiner!

 

Bent Hansen har ellers travlt med, i den nuværende valgkamp, at berette om hvordan han har formået at lave overskud. Der skal dog ikke megen uddybende økonomisk granskning til at finde ud af at  dette er en tågesnak. Hvis man ser på det samlede resultat siden 2005, viser tallene jo helt klart  det modsatte. Der har faktisk været et underskud på mere end 2,2 mia. kroner i perioden! – og samtidig er gælden i samme periode steget fra omkring 2 mia. kroner til ca. 7,2 mia!.

 

Dette vil banalt sige at Bent Hansen har stiftet gæld på mere end 20.000,. kroner pr. husstand med 4 personer i regionen!. Dette burde i sig selv være nok til at få alle alarmklokker til at ringe!,- men her stopper det ikke,-  Bent Hansen har i det kommende budget påregnet en indtægt for salg af de gamle sygehuse i regionen på ca. 3,5 mia. kroner, hvilket er en meget optimistisk vurdering idet der stort set ikke er salg i den slags bygninger nu og når  et salg på det seneste har foregået, er det til priser som ligger langt fra det de var estimeret til!. På trods af disse fakta, regner Bent Hansen med at få det fulde beløb ind herfor, hvilket i min optik er meget uansvarligt, set i lyset af at denne indtægt måske vil være 2-3 mia. kroner lavere end forventet.

 

Som erhvervsmand må jeg sige at hvis denne lemfældige økonomiske håndtering havde fundet sted i min virksomhed, så var den ansvarlige blevet fritstillet med øjeblikkelig virkning!!

 

Så kære vælgere, hvis I har lyst til at spille lotteri i denne størrelse, så stem bare på Bent Hansen på tirsdag. Alternativt kunne I også stemme på en eller flere af Dansk Folkepartis kandidater.

 

Per Asp

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…