Debat og læserbreve – 1. oktober

Læserbreve

 

 

 

 

Huller i samfundet

 

 

Det Konservative Folkeparti nedsatte i foråret en arbejdsgruppe, hvis opgave det var at forfatte et program for det kommende valg til Europa-Parlamentet, og det skal nu forelægges under overskriften “ET STÆRKT DANMARK I ET FÆLLES EUROPA”. Desværre har de i arbejdsgruppen ikke haft styr på adjektiverne og er kommet til at bytte om på dem, for det, de mener, det er jo: “ET FÆLLES DANMARK I ET STÆRKT EUROPA!” Hvis overskriften ikke er en fejlskrivning, så er der tale om det rene bluf og intet andet! Det, som De Konservative i første omgang burde arbejde på, det er en øjeblikkelig lukning af de kolossalt mange huller i vores grænse samt de andre steder, hvor folk hver dag strømmer ind i Danmark!

 

Kaj Sørensen

 


 

Stor mangel på dømmekraft

 

 

Det undrer mig da ikke at den tidligere Forsvarsminister, IGEN, udviser total mangel på dømmekraft.

 

Nu har jeg været i forsvaret eller hos NATO stort set siden 1963, det er over 50 år; i denne periode er jeg overbevist om at der har været en minister, som fra første færd demonstrerede at jobbet som forsvarsminister kunne han ikke klare.

 

Derfor var det jo meget klogt at han blev smidt på porten, det undrer mig bare at han ikke røg helt ud af regeringen, men det kan vel nok nås endnu, ikke Helle?

 

Når han så er blevet fjernet fra posten som han ikke var klædt på til, så skulle det da bare mangle om ikke han lige skulle afskyde en sidste salut. Flot hr. Hækkerup, der har været en del af dine navnefæller førhen, i dansk politik, men vel ingen der klarer at udvise så stor mangel på dømmekraft.

 

Hans Henrik Nielsen

 


 

Højresvingsulykker 

 

 

Det er meget trist at læse om Alexandra Sissecks død ved en højresvingsulykke i København, en ulykke der kunne havde været undgået hvis der bliv indført samme ”radar system” som der for eksempel er på moderne personbiler, et system der viser fører hvad der befinder sig i den blinde vinkel – det er billigt og effektivt.

 

Jeg har nu kørt mere end 100.000 km. og systemet har virket perfekt, både i byer, landeveje og motorveje i hele Europa, tvangsindfør det og nedbring antallet af ulykker med ofre i ”den blinde vinkel”

 

B. E. Jensen

 


 

“Cry me a River and I’ll build you a Bridge”

 

 

Endnu engang viste Thorning sit sande ansigt, dermed mener jeg ikke kvindens forestillingen for åbent tæppe, hvor hun på bedste skuespiller-manér lod tårerne trille, nej, det jeg hentyder til kommer efterfølgende, “She turned around on a dime” fra et sekund til det næste, som ville gøre Dr. Jekyll & Mr. Hide misundelig, skifter hun fra

 

Lille svage mig, til furien over alle furier, og hamrer løs på Kristian Thulesen Dahl, ham hun i øjeblikket giver hovedskylden for hendes dårlige meningsmålinger, det ville aldrig falde damen ind at søge skylden hos sig selv og hendes løftebrudsregering.

 

Et godt råd til Thorning -og ikke mindst Corydon, hvis i vil vinde bare lidt af jeres tabte terræn tilbage, skulle i skele lidt til Sass Larsen og Mette Fredriksens, idet deres personlige fremtoning er mere moderat og afbalanceret, i det mindste står de ikke og lyver folk lige op i deres åbne ansigt, som så mange andre af regeringens rygklappere.

 

Thornings angreb på DF-og Thulesen Dahl er endnu et forsøg på at dække over damens og regeringens egen utilstrækkelighed, og man må for alvor spørge sig selv hvordan det har kunnet lade sig gøre, at hun tog røven på alle disse mennesker, svaret er massivt løftebrud affødt af store personlige ambitioner, som ikke kunne opfyldes med “Fair Løsning” eller “12 minutter” – der var behov for “Blå Politik” for at få Vestager med i kanen, noget som hun sikkert, forlængst, har fortrudt, senest, da slyngveninden beskyldte hende for at begå “Ægte Løftebrud”, da hun diskriminerede de danske fædre ved at nægte dem retten til udvidet barsel, Ligestilling ser anderledes ud Thorning.

 

Ole Sönnichsen

 


 

HTS til EU

 

 

Åh nej, hvad har dog resten af Europa gjort Danmark, siden I ønsker at Helle Thorning Schmidt får en toppost i EU? Ok, en overtagelse af stillingen som den høje repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitik vil ikke gøre nogen forskel, da den nuværende “udenrigsminister”, Catherine Ashton, er aldeles usynlig.

 

Men at sende vores politiske affald over grænsen er ikke pænt.

 

Hans-Jorgen Gotsche

 


 

Klimaløgnen

 

 

Jeg er helt enig med Karsten Søberg (30-9). Jeg gider heller ikke høre mere om den vestlige verdens CO2-synder før der er taget kraftigt hånd i hanke med den 3. verdens fuldstændigt ukontrollerede børneproduktion.

 

Vi i den vestlige verden bør indstille al ulandsbistand og nødhjælp til områder, som ikke holder sig til en streng etbarnspolitik i en længere årrække. Og nægte at modtage deres befolkningsoverskud; det være sig flygtninge eller indvandrere. De er IKKE vores ansvar!

 

Befolkningseksplosionen er den største klimasynder overhovedet – og den er ikke den vestlige verdens ansvar – uanset, hvad Connie Hedeslag og andre fanatikere så end siger.

 

Kom i gang med projekt étbarn, FN – eller ti stille!

 

Niels B. Larsen

 


 

Socialdemokratiets deroute

 

 

Man taler ofte om socialdemokratiets deroute, som om det alene er Helle Thorning skyld. Men krisen stikker dybere. For Helle Thorning ville aldrig være kommet til magten i partiet, hvis partiet indeholdt flere talenter, end det gør idag.

 

Sådan var det tidligere, hvor partiet havde langt flere kvalificerede politikere, end det har idag.

 

Hvorfor har det så ikke det mere ?

 

Det umiddelbare svar er, at socialdemokratiet er opstået som et arbejderparti. Det voksede i den periode, da arbejderklassen voksede, og det svandt ind, da arbejderklassen begyndte at skrumpe. Men det er ikke helt rigtigt.

 

For partiet forstod faktisk at vokse længe efter, at arbejderklassen havde toppet. Det skyldtes, at partiet stod som hovedarkitekten bag velfærdsstaten, og velfærdsstaten appellerede til mange uden for traditionelle arbejderkredse. Det lykkedes således for partiet at stjæle småfunktionærerne fra de konservative, og det var ikke nogen ringe bedrift.

 

Men partiets virkelige styrke bestod i, at begavede børn fra arbejderklassen, som ønskede socialt avancement, kunne bruge medlemskab af partiet som trædesten på deres karrierevej. På den måde fik partiet i en årrække en række begavede politikere, som ikke tilhørte arbejderklassen, men som var vokset op i arbejderklassen.

 

I modsætning til de borgerlige partier, hvor de bedst begavede fra de højere klasser fravalgte politik til fordel for en karriere i erhvervslivet.

 

Det er denne fordel, som partiet har mistet, fordi partiet nu har færre begavede politikere at vælge mellem end tidligere, og fordi disse politikere mangler den forståelse for deres vælgere, som tidligere socialdemokratiske politikere havde fået ind med modermælken.

 

Samtidig er der sket det, at de traditionelle klasseskel er blevet udvisket. De skyldes, at de første lønarbejdere var mennesker, som kom fra landet, hvor de boede hos deres husbond, og derfor ikke havde meget frihed men derimod nogen tryghed. I stedet fik de som lønarbejdere meget større frihed (De havde f.eks. egen bolig og var ikke underlagt hustugt), men til gengæld mindre tryghed, da de kunne fyres med dags varsel og manglede forsørgelse ved sygdom. Det er dene utryghed, velfærdsstaten har fjernet, og det har så paradoksalt nok ført til, at folk idag vægter andre forhold højere end social tryghed.

 

Det er denne opløsning af arbejderklassen, det mindre antal begavede politikere, og disse politikeres manglende kendskab til deres vælgere, der er socialdemokratiets problem.

 

Lars Nielsen

 


 

Færdig med DR’s Tv-avis

 

 

Hvor opløftende, at TV2 endelig fandt på at inddrage kompetente kommentarer fra chefredaktøren af nærværende E-avis. Det er bare for pinligt at erfare, hvad der fylder DR’s halvofficielle Tv-avis. Af en halv times “nyheder” bruger man 10 minutter til “Vores vejr”, 8 minutter til at uddybe og følge op på egne opfundne emner fra dagen før, 6 minutters fokuseren på et par spidsvinklede personer og minoritetsemner, 5 minutter til et kort “nyhedsresume” af hensyn til nytilkomne seere og 2 minutter til sports-appetitvækkere. Hvor er vi heldige, at der findes en nyhedskilde, der kort og præcist formidler bredt, relevant og fornuftigt. – Færdig med DR’s tvangslicensbetalte Tv-avis – og fremover en frivillig skilling til DKA.

 

Visti Christensen

 


 

Russiske pirater

 

 

Udenrigsminister Villy Søvndal er citeret i Ritzau for ikke at ville lægge et politisk pres på Rusland i forbindelse med varetægtsfængslingen af en række Greenpeace-aktivister, herunder en dansk kvinde. “Erfaringerne viser, at det sjældent giver resultat at forsøge at påvirke andre landes retssystemer politisk i denne type sager. Det ville vi næppe heller acceptere her i Danmark” siger Søvndal i en mail til Ritzau. Er det ikke mageløst?

 

Danmarks udenrigsminister accepterer stiltiende Ruslands overgreb på Greenpeace skibet “Arctic Sunrise”, som er bordet i internationalt farvand af russiske soldater.

 

Han bør, som ildsprudlende udenrigsmister for en søfarts nation, omgående gøre russerne opmærksom på, at de er i gang med at overtræde ind til flere artikler i FN’s Havrets Konvention, f.eks. artikel 60, sektion 5 og 8, artikel 89 og 100, og SPECIELT artikel 101 “Definition af pirateri” samt artikel 103 “Definition af et sørøverskib”.

 

Det er ikke Greenpeace der er pirater. Det er russerne. Vågn op fra din tornerose søvn, Søvndal !

 

Jesper Otzen

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…