Chokerende antal voldtægter mod børn i Sverige

Sverige er et af de lande i verden, hvor kvinders rettigheder fylder mest i politik og samfund.

Men i skærende kontrast til dette er Sverige også blevet et land, hvor den grovest tænkelige form for krænkelse af kvinder florerer: voldtægt.

Antallet af voldtægter i Sverige er steget kraftigt, og det ligger langt over det danske niveau. Samtidig er voldtægt mod mindreårige et uhyggeligt udbredt fænomen.

Forskelle i definition

Det hører med til billedet, at de svenske statistikker siden 2005 har bygget på en definition af voldtægt, som er bredere end den danske. Derfor kan tallene fra de to lande ikke uden videre sammenlignes.

I Sverige inkluderer man samleje, der er foregået efter for eksempel psykiske, men ikke fysiske trusler. ”Mindre grov voldtægt” kaldes denne forbrydelse.

Mange tilfælde af det, der før hed ”seksuel tvang og/eller udnyttelse” falder nu ind under voldtægt. Fra 2005 til 2012 er tallet for seksuel tvang og/eller udnyttelse derfor gået ned med cirka 1.300 i alt.

Til gengæld er tallet for voldtægter gået kraftigt op. Og det er vel at mærke gået langt mere op, end tallet for seksuel tvang er gået ned. Så stigningen i antallet af voldtægter kan langt fra kun forklares med en ny definition, selv om det ofte bliver brugt som officiel forklaring.

Danmark slet ikke på samme niveau

I de syv år fra 2005 til 2012 er antallet af anmeldte voldtægter steget fra 3.787 til 6.324 om året, altså med mere end 2.500.

Går man tilbage og sammenligner med år 2000 er der sket en stigning i voldtægter og seksuel tvang under ét på hele 81 procent.

Til sammenligning har anmeldte voldtægter i Danmark i en længere årrække ligget på normalt under 500 om året, enkelte år lidt mere end 500. Den danske befolkning er på lidt under 60 procent af den svenske. En voldsom forskel.

Forfærdende tilstande

Alene i Stockholms len blev der i de syv første måneder af 2013 anmeldt cirka 1.000 voldtægter. . Det viser nye tal fra Brottsförebyggande Rådet (Brå).

En stigning i forhold til sidste år på 16 procent. Det er et rystende højt tal, men det bliver værre endnu:

I disse syv måneder var der i Stockholms len 300 (trehundrede) anmeldelser af voldtægt mod piger under 15 år. Forfærdende, at noget sådant kan foregå i vores naboland.

Så vel er der forskel i definitionen af voldtægt i Sverige og Danmark. Men det ændrer ikke ved den kendsgerning, at Sverige har et problem med voldtægter, der langt overstiger, hvad vi oplever i Danmark. Der regnes i øvrigt med et mørketal på mindst fem gange mere i Sverige.

Hvem er gerningsmændene?

Hvad er forklaringen på disse tilstande?

Det kan der ikke svares klart på, fordi der i det politisk korrekte Sverige lukkes helt af for at tale om, hvem der begår disse mange voldtægter.

Læs også
Likvideringen af 31-årig kvindelig læge i Malmø: Hun fik det dræbende skud, da hun lå på jorden – en medgerningsmand er anholdt

Vi ved fra Danmark og Norge, at indvandrere fra visse lande er stærkt overrepræsenterede i statistikken over voldskriminalitet og voldtægt.

Det ville være interessant at vide, om det samme mønster findes i Sverige. Altså om de voldsomme problemer med voldtægter i Sverige har en sammenhæng med den ekstremt store indvandring til landet.

Sverige gav i 2012 opholdstilladelse til mere end 111.000 personer, heraf til cirka 70.000 fra ikke-vestlige lande, heraf igen til mere end 40.000 fra muslimsk dominerede lande, flere end nogen sinde.

Fortsætter denne udvikling, viser en måling, at etniske svenskere vil udgøre et mindretal af befolkningen i Sverige om 27 år, altså i 2040.

Tabu og tys-tys

I Sverige er det tabu at føre en åben og kritisk diskussion om, hvad dette vil betyde for samfundet. Særlig tabubelagt er det at diskutere, om den voldsomme svenske stigning i voldtægter blandt andet hænger sammen med denne udvikling.

Man fortrænger problemerne og hænger de mennesker ud, der mener, at man er nødt til at tage debatten.

Årligt bliver hundredevis af svenske piger under 15 år voldtaget. Men svenskerne må ikke få at vide, hvem der gør det.

Nyheder på Dagens.dk.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…