Banderne har frit spil: narko og våben strømmer ind i topsikrede døgninstitutioner

Unge bandemedlemmer smugler i stigende grad hash og ind på landet topsikrede døgninstitutioner for unge kriminelle under 18 år. Situationen er nu så desperat, at Region Syddanmark har bedt regeringen om hjælp.

 

Regionen driver institutionen Egely ved Middelfart, og i et brev til socialminiser Annette Vilhelmsen (SF) advarer regionens socialudvalgsformand, Bente Gertz (S), ifølge Fyens Stiftstidende nu om, at ”der ses en stigende tendens til forråelse f de unge, samt at ”Egely oplever en kraftig stigning i banderelaterede problematikker.”

 

Må ikke visitere de unge

Problemet er, at pædagogerne ikke må visitere de unge, når de ankommer til institutionen og heller ikke, når de har været på udgang og vender tilbage, ligesom personalet heller ikke må visitere besøgende.

 

De må allerhøjest klappe dem uden på tøjet. Får personalet mistanke om indsmugling, skal politiet tilkaldes, da de er de eneste, der ifølge de nuværende regler må visitere unge under 18 år.

 

Det har medført, at politiet alene i år har været tilkaldt 46 gange til ”Egely”, og det er de regler, som socialudvalgsformanden i Region Syddanmark nu appellerer til socialminister Annette Vilhelmsen om at få ændret således, at personalet får adgang til at visitere.

 

Får flere og flere bandemedlemmer

På den lukkede og sikrede døgninstitution ”Egely” bekræfter centerleder Kim Bøg Jensen, at situationen er alvorlig.

 

”Vi ser en tendens til, at der kommer flere og flere med banderelationer, men de er svære at spotte ved ankomsten, for de kommer jo ikke med rygmærker, så vores eneste mulighed er at prøve at afdække det med spørgsmål,” siger Kim Bøg Jensen til Den Korte Avis.

 

Han oplyser, at det først er inden for de sidste tre-fire år, institutionen har fået bandeproblematikken ind på livet, og at det nu har givet store sikkerhedsmæssige problemer.

 

De hårdeste personfarlige kriminelle

For personalet har denne udvikling betydet, at arbejdspladsen er blevet direkte farlig. Blandt andet på grund af de manglende muligheder for at hindre indsmugling af hash og knive med videre.

Læs også
Så mange asylansøgere i Danmark blev sidste år dømt overtrædelser af straffeloven – herunder for drab og voldtægter

 

For slet ikke at tale om mobiltelefoner, der kan bruges til både at aftale indsmugling ved besøg og påvirke vidner i forbindelse med eventuelle ventende retssager.

 

Det er de hårdeste personfarlige kriminelle og det, der er værre, vi har her på institutionen. Mange af dem er i forvejen aggressive, og når de har røget hash, kan de blive helt utilregnelige og direkte farlige for både personalet og deres øvrige omgivelser,” siger Kim Bøg Jensen til Den Korte Avis.

 

Overvægt af unge med anden etnisk baggrund

Kim Bøg Jensen oplyser, at ”Egely” har plads til 19 unge i alderen 15-18 år, og hvoraf hovedparten hører til i den hårde ende af det kriminelle spektrum. Af dem er de fem anbragt i en særligt topsikret afdeling.

 

Hvad angår den etniske sammensætning, varierer den i perioder.

 

”Nogle gange har vi næsten udelukkende unge med etnisk dansk baggrund, og andre gange har vi i perioder haft samtlige pladser besat af unge med unge af anden etnisk baggrund end dansk. I øjeblikket er fordelingen den, at cirka 70 procent af de unge her på stedet har en anden etnisk baggrund,” fortæller Kim Bøg Jensen.

 

Læs også
Tre modbydelige sager om voldtægt og drab har skabt international debat om indvandring og kriminalitet

Han håber på og ser frem til, at reglerne bliver ændret, således at personalet får mulighed for at visitere og der med også får langt større muligheder for at bringe de utålelige og ofte livstruende arbejdsforhold til ophør

 

”Også for de unge selv vil det være gavnligt, at vi får bedre muligheder for at sætte en stopper for hashmisbruget,” understreger afdelingsleder på ”Egely”, Kim Bøg Jensen.

 

Men det sker ikke foreløbig

En regelændring har dog lange udsigter. I en mail til Fyens Stiftstidende skriver Annette Vilhelmsen, at regeringen har nedsat et udvalg, der blandt andet kigger på reglerne for visitation af unge.

 

Først når udvalget er kommet med en betænkning, vil hun tage stilling til, om der er behov for ændringer.

 

Hun skulle hellere tage og score et mål

Hos Dansk Folkeparti undrer partiets retsordfører, Peter Skaarup, sig over Annette Vilhelmsens reaktion på henvendelsen fra Region Syddanmark.

 

Læs også
Nye tal: Medens kriminaliteten falder generelt, stiger volden og antallet af voldtægter dramatisk – men det snakkes der helst ikke om

”I stedet for at sende bolden til hjørnespark, skulle ministeren hellere tage og score et mål,” siger Peter Skaarup til Den Korte Avis

 

Han understreger, at det i vurderingen af visitationsreglerne for unge under 18 år er meget vigtigt at holde sig for øje, at der her er tale om en helt speciel gruppe.

 

”Det er nogen, der har begået endda meget alvorlig kriminalitet, og det nytter ikke noget at anbringe dem på institutioner, der drives som en feriekoloni,” siger Peter Skaarup med henvisning til personalets manglende muligheder for at visitere.

 

Han anbefaler i øvrigt socialminister Annette Vilhelmsen at søge råd og vejledning i sagen hos justitsministeren og Kriminalforsorgen.

 

Fængselsforbundet: læg institutionerne ude i arresthusene

Hos Fængselsforbundet er man bekendt med de sikkerhedsmæssige problemer, som de sikrede døgninstitutioner ofte løber ind i.

 

”Vi har tidligere foreslået at anlægge de sikrede institutioner ude i arresthusene. Det ville løse de sikkerhedsmæssige problemer og dermed give institutionernes pædagoger mulighed for at koncentrere sig om det, de er bedst til,” siger formanden for Fængselsforbundet, Kim Østerbye, til Den Korte Avis.

Læs også
Politikerne skulle vise pressen, at der var kommet styr på kriminaliteten – så skete det eneste, der ikke måtte ske

 

”Men det forslag blev ikke særligt godt modtaget,” tilføjer han og understreger:

 

”Det kan på den anden side heller ikke være rigtigt, at det er de unge, der sættere dagsordenen på de sikrede institutioner.”

 

Ville være gavnligt med udvidet samarbejde

Med henblik på at løse institutionernes sikkerhedsmæssige problemer, mener Kim Østerbye, at der i institutionerne er brug for medarbejdere med ekspertise på området.

 

”Her ville et udvidet samarbejde mellem vores medlemmer, der har den sikkerhedsmæssige ekspertise, og institutionernes pædagoger være end god gevinst for begge parter,” påpeger Kim Østerbye og understreger:

 

”Udover at bidrage til sikkerheden på institutionerne ville vi også kunne lære noget af at følge pædagogerne i deres arbejde.”

 

Læs også
Den radikale Morten Østergaard vil belære andre om udlændingepolitik – men det slipper han ekstremt dårligt fra

Venter på Annette Vilhelmsen

Men indtil videre er situationen den, at landets hårdeste og personfarlige unge kriminelle og bandekriminelle forsat kan ryge sig vinde og skæve i hash og være livsfarlige personalet at omgås alene af den grund, at landets ansvarlige minister har bebudet ventetid.

 

Hendes udvalg skal først være færdig med sit arbejde, inden hun kan træffe en beslutning, der kan løse hovedparten af problemerne. Og det kan med det tempo, udvalg normalt arbejde i, tage lang tid.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…