Hjælp børn i det sociale underdanmark

Foto: Colourbox

Gang på gang dukker de op i medierne. Ulykkelige sager med forsømte børn, der lider under omsorgssvigt, giver os indblik i en trist barndom, mange troede, slet ikke eksisterede herhjemme. Børnene skal have hjælp – hurtigt.

 

Men allerbedst vil det være, hvis vi kunne forebygge, at børn udsættes for omsorgssvigt og dermed bliver skadet med ødelæggende arv på sjælen. Og at vi kan undgå, at der er så mange børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer.

 

Alkoholproblemer går i arv

I dag er godt 632.000 voksne danskere vokset op i familier med alkoholproblemer. Hver tredje af dem får selv alkoholproblemer. Statistikkerne viser, at alkoholmisbrug har en trist tendens til at gå i arv. Den tidligere formand for Børnerådet, Lisbeth Zornig Andersen, peger direkte på alkoholmisbrug som den dominerende faktor i ødelæggelsen af mennesker i det sociale underdanmark, hun selv voksede op i.

 

Alkoholmisbrugere, der selv er opvokset i en familie med misbrugsproblemer, løber mange gange ind i de samme problemer, som deres forældre kæmpede med. Uvilkårligt trækker de barndommens forfærdelige oplevelser med alkohol ind i deres egne familier – og dermed kommer deres børn til at gennemgå tilsvarende ubehageligheder i deres opvækst.

 

Det sker, selv om vi faktisk har ganske gode muligheder for at forebygge netop på alkoholområdet. For der er gode erfaringer med at stoppe den negative sociale arv, netop når det gælder alkoholafhængighed. For eksempel har TUBA (Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkoholmisbrugere) rigtig gode erfaringer med at hjælpe disse unge og dermed knække den negative sociale arv. Nøglen for TUBAs succes er i høj grad, at den unge kan være anonyme og ikke bliver en del af det kommunale system.

 

Behandlingsgaranti for børn og unge

Men desværre får langt fra alle børn af alkoholmisbrugere den nødvendige hjælp. Derfor skal der (fuldstændig i lighed med behandlingsgarantien for alkoholmisbrugere) indføres en behandlingsgaranti for de børn og unge, der vokser op med – eller er vokset op med – en far eller mor, der har alkoholproblemer.

 

Med en sådan behandlingsgaranti får børnene samme ret til rådgivning, vejledning og behandling som den alkoholafhængige. Får de den rigtig støtte og hjælp, bliver de bedre til at håndtere deres liv og dermed forebygge en lang række sociale og sundhedsmæssige problemer.

 

Færre unge med depression, mindre frafald på ungdomsuddannelserne og færre anbringelser uden for hjemmet er blot eksempler på effekten af en tidlig indsats for at hjælpe børnene. Tænk, hvis også sådanne historier på gang på gang dukkede op i medierne og bestyrkede os i, at det nytter at investere, før det sker.

 

Benedikte Kiær er MF, De Konservative og tidligere socialminister

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…